115846 vizualizări 9 ian 2016

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis la reexaminare Parlamentului legea care interzice publicitatea la medicamente în cadrul programelor radio sau TV.

Actul normativ care ajunsese pe masa Cotroceniului viza modificarea legii privind publicitatea precum şi pe cea referitoare la audiovizual, interzicând atât publicitatea pentru produsele medicamentoase în cadrul programelor de televiziune şi radiodifuziune, cât şi pe cea pentru farmacii difuzată în cadrul aceloraşi programe. Totodată, erau interzise comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor şi tratamentelor medicale, precum şi plasarea acestora unor operatori economici al căror obiect principal de activitate îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, chiar şi a acelora pentru care nu este necesară o prescripţie medicală.

„În mod cert, promovarea prin intermediul publicităţii în mass-media audiovizuală a unor tipuri de medicamente trebuie supusă unor condiţii restrictive, dar proporţionale cu drepturile constituţionale, condiţii enunţate atât de Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, cât şi de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care s-a transpus respectiva directivă. Subliniem că jurisprudenţa europeană (Hotărârea CJUE din 11 decembrie 2003, în cauza C- 322/01, Deutscher Apothekerverband) a stabilit fără echivoc caracterul exhaustiv al normelor cuprinse în directiva menţionată, în ceea ce priveşte publicitatea la medicamente şi, prin urmare, în această materie statele membre nu pot adopta norme mai restrictive şi nici norme cu un conţinut diferit”, se arată în cererea de reexaminare.

Şeful statului susţine că legea 95/2006 stabileşte regimul juridic al publicităţii pentru medicamente, reprezentând transpunerea Directivei 2001/83/CE (art. 86-100). „Cu ocazia transpunerii, legiuitorul român a preluat soluţia legiuitorului european interzicând total publicitatea la medicamentele care se eliberează cu prescripţie medicală sau care conţin substanţe definite ca stupefiante sau psihotrope de către convenţiile internaţionale, indiferent de mijloacele prin care se realizează publicitatea. Prin urmare, în afara acestei soluţii legislative, legiuitorul român nu poate veni cu o alta, orice altă opţiune fiind în afara cadrului stabilit de Directiva 2001/83/CE, motiv pentru care considerăm că se impune reanalizarea prevederilor legii transmisă la promulgare”, explică Iohannis.

Preşedintele critică şi caracterul discriminatoriu al legii, având în vedere că permite publicitatea la medicamente prin alte modalităţi decât în cadrul programelor de televiziune şi radiodifuziune.

În ceea ce priveşte interzicerea reclamelor la farmacii, Iohannis critică tot caracterul discriminatoriu al prevederilor, având în vedere că publicitatea rămâne posibilă în alte medii decât cele audiovizuale.

Publicitatea explicită la televizor şi la radio pentru medicamente va fi interzisă, fiind permisă în alte medii la medicamente eliberate fără prescripţie medicală, cu aprobarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, potrivit unui proiect de lege votat pe 14 decembrie de Senat, în calitate de cameră decizională.

Propunerea legislativă, adoptată în plen cu 100 de voturi "pentru" şi şapte voturi "împotrivă", a primit raport comun de respingere de la Comisia pentru cultură şi Comisa pentru sănătate publică pentru că iniţiativa "impune restricţii excesive şi nejustificate care încalcă dispoziţiile constituţionale şi, pe de altă parte, contravine unor directive europene".

Proiectul de lege, iniţiat de senatorul UDMR Alexandru Vegh, stipulează că "pot face obiectul publicităţii destinate publicului larg, pe altă cale decât prin programe de televiziune/radiodifuziune, acele medicamente care prin compoziţia şi obiectivul lor sunt destinate şi concepute pentru a fi utilizate fără intervenţia unui medic în ceea ce priveşte diagnosticul, prescrierea sau urmărirea tratamentului, la nevoie cu recomandarea farmacistului."

De asemena, iniţiativa legislativă mai prevede interzicerea publicităţii pentru farmacii la televizor sau radio de natură a "induce ideea că farmacia respectivă reprezintă un model sau etalon pentru celelalte farmacii, precum şi publicitatea mascată la farmacii care reprezintă publicitate mascată la medicamente."

Potrivit proiectului de lege, sunt interzise inclusiv comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor şi tratamentelor medicale.

"Se interzice plasarea de ţigări ori alte produse din tutun sau de produse ale unor operatori economici al căror obiect principal de activitate îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, precum şi plasarea de produse sau tratamente medicale", se arată în proiectul de act normativ.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor şi are caracter organic.

Ştire în curs de actualizare

Citește și: