Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
1290 vizualizări 15 aug 2017

A murit ca un martir, ucis de cei care îl însoţeau pe drumul exilului spre Muntele Sinai.

Antim Ivireanul a rostit cea mai frumoasă cazanie (predică) la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, probabil din amvonul mănăstirii care îi poartă astăzi numele. Nimeni nu explică precum  vlădica Antim, subtilul teolog şi marele cărturar, aipartenia (pururea fecioria) Mariei. Rândurile de mai jos, pe care le-am copiat ca diecii, cu umilinţa unui şoarece de cancelarie, sunt şi o prosternare în faţa geniului limbii române.  

“(...) De multe ori am stat şi am socotit, doară aş putea afla ceva nou să zic întru cinstea şi lauda preasfintei Nascătoarei de Dumnezeu şi pururea fecioarei Maria, dar n-am putut afla nimic. Nu doar că nu sunt cuvinte multe şi de multe feluri a grăi intru lauda măririi ei, ci pentru că, fiind mintea mea tulburată de norul neştiinţei şi mai vârtos întunecată de socoteala dumnezeieştilor şi prealuminatelor ei daruri, îmi înfrunt şi-mi ticăloşesc nevrednicia şi neştiinţa învăţăturii mele (...).

Şi precum întru numele lui Iisus se pleacă tot genunchiul celor cereşti şi celor pământeşti şi celor de sub bezne, aşa este şi ea, mai cinstită în cer decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii şi pe pământ mai închinată şi mai fericita ca o împărăteasă a lumii, de tot credincioşii pământului (...).

Pentru că precum nu este cu putinţă să socotească, nici cu mintea să gândească cineva o fiinţă mai cuvioasă şi mai naltă decât Dumnezeirea, aşa nici o zidire mai covârşitoare decât aceea ce a născut pe un Dumnezeu Carele S-a făcut om. Că pe dânsa a ales-o Dumnezeu, mai înainte decât toată zidirea, pentru ca să-I fie lăcaş veşnic, după cum grăieste David: aceasta este odihna Mea în vecii vecilor şi într-insa voi locui, pentru că am ales-o.

Aleasă este, cu adevărat, ca soarele, pentru că este încununată cu toate razele darurilor dumnezeieşti şi străluceşte mai vârtos între celelalte lumini ale cerului.

Aleasă este şi frumoasă ca luna, pentru că stinge cu lumina sfinţeniei celelalte stele şi pentru marea şi minunata strălucire de toate şiragurile stelelor celor de taină se cinsteşte, ca o împărăteasă.

Aleasă este ca revărsatul zorilor, pentru că ea a gonit noaptea şi toată întunecimea păcatului şi a adus în lume ziua cea purtătoare de viaţă.

Aleasă este, că este izvor carele cu curgerile cereştilor bunătăţi adapă sfânta Biserică şi tot sufletul creştinesc.

Aleasă este, că este chiparos carele cu înălţimea covârşeşte cerurile şi pentru mirosul cel din fire s-a arătat departe de toată stricăciunea.

Aleasă este, că este crin, că măcar de a şi născut între mărăcinii nenorocirii celei de obşte, dar nu şi-a pierdut niciodată podoaba albiciunii.

Aleasă este, că este nor carele n-a ispitit nici o povară a păcatului.

Aleasă este, pentru că este fecioară mai înainte de naştere, fecioară în naştere, fecioară şi după naştere şi este o adâncime cu neputinţă de cuprins a bunătăţilor şi o icoană însufleţită a frumuseţilor celor cereşti. Este o grădină încuiată dintru care a ieşit floarea cea neveştejită, şi fântână pecetluită, dintru care a curs izvorul vieţii, Hristos”.

Citește și: