Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
4457 vizualizări 5 ian 2017

Ultimul scandal declanşat în sânul Bisericii Romano-Catolice, datând din toamna anului trecut şi adus astăzi la cote paroxistice, se referă la Exortaţia apostolică postsinodală intitulată “Amoris laetitia” (Bucuria iubirii), din aprilie anul trecut. Documentul vorbeşte - în stilul inconfundabil al Papei Francisc - despre familia creştină faţă cu provocările lumii moderne.

Capitolul 8 (“Însoţirea, discernerea şi integrarea fragilităţii”) dintre cele 9 a stârnit indignarea rigoriştilor. Ce tratează acest capitol? Subiectul sensibil al credincioşilor divorţaţi şi recăsătoriţi civil – pot aceştia primi Sfânta Împărtăşanie? Exortaţia nu oferă un răspuns definitiv acestei chestiuni, fiindcă nici Sinodul Episcopilor din 2015, care o dezbătuse, n-a ajuns la o concluzie fermă. Ceea ce însă le dăruieşte Papa acestor familii este ocrotirea şi înţelegerea Bisericii, încredinţându-le că nu sunt excomunicate, dimpotrivă, sunt chemate să participe la viaţa comunităţii, chiar dacă sunt private de anumite drepturi, cum este Sfânta Taină a Împărtăşaniei. Preoţilor le revine datoria da a înconjura cuplurile cu dragoste frăţească, oferindu-le posibilitatea să-şi crească copiii creştineşte.

Există în Exortaţie lungi, fermecătoare pasaje, cu trimiteri la Borges, Octavio Paz, Josef Pieper (filosoful neotomist), Gabriel Marcel, Erich Fromm, Mario Benedetti - destule încât să fi stârnit rumoare printre legaliştii de la Vatican.

În septembrie, patru cardinali – Eminenţele Lor Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra şi Joachim Meisner - au lansat public aşa-numitele “dubia”, cerându-i Suveranului Pontif să răspundă la 5 întrebări de clarificare canonică, legate de administrarea Sfintei Împărtăşanii persoanelor divorţate şi recăsătorite civil. Cardinalii au acuzat faptul că anumite pasaje din capitolul 8 al “Amoris laetitia” creează confuzie între ierarhi, preoţi şi credincioşi.

Ulterior, Monseniorul Burke, oferind cu generozitate interviuri impacientate, a ajuns să declare: “Există o diviziune foarte serioasă în Biserică, care trebuie reparată, pentru că aceasta are de-a face, cum am mai spus, cu învăţătura fundamental, dogmatică şi morală. Iar dacă lucrurile nu sunt clarificate curând, s-ar putea ajunge la o schismă formală”. S-a sugerat chiar că Papa Francisc ar fi căzut în erezie, deşi în capitolul 8 subliniase explicit că nu intenţionează să formuleze “o nouă legislaţie generală de tip canonic”, ceea ce face inutil demersul celor 4.

“Amoris laetitia” propune, pur şi simplu, o viziune nouă, actualizată, asupra familiei, nu una infailibilă, adică ex-cathedra, de pe tronul său de autoritate. “Când iubirea nu corespunde deloc cu forma Tainei căsătoriei, Biserica se îngrijeşte de aceste persoane rănite, pentru a putea regăsi calea Evangheliei, în lumina primatului harului lui Dumnezeu care nu abandonează niciodată”.

Citește și: