4401 vizualizări 29 mar 2011

Până în 2020, va începe o operaţiune de forare în scoarţaPământului până la 10 Km adâncime, scrie National Geographic. Pânăacum, cea mai adâncă perforare a scoarţei oceanice nu a depăşit doikilometri. Forarea se va face , cel mai probabil, pe fundulOceanului Pacific, unde scoarţa este mai subţire şi se poate ajungepână la zona de discontinuitate Moho, graniţa dintre scoarţa şimantaua Pământului. În zona Moho se formează cutremurele la mariadâncimi, explică oamenii de ştiinţă.


Operaţiunea a fost anunţată de cercetătorii Damon Teagle de laInstitutul Naţional de Oceanografie din Southampton, MareaBritanie, şi Benoit Ildefonse de la Universitatea Montpellier dinFranţa. În aprilie, cel mai devreme, cercetătorii vor începe săcaute locul potrivit pentru demararea operaţiunii, care se află,cel mai probabil, pe fundul Oceanului Pacific. Forarea de pe funduloceanului este preferabilă datorită faptului că scoarţa marină estemai subţire, faţă de scoarţa continentală, are doar 5 -10 kmgrosime, faţă de 30-60 km, cât măsoară aceasta din urmă. Adâncimeasubacvatică de la care se va perfora scoarţa este de două ori maimare faţă de nivelul de la care s-a forat pe fundul oceanului pânăacum. Teagle a mai spus că operaţiunea este finanţată de unconsorţiu format din 24 de ţări, în care rolul principal estedeţinut de SUA şi Japonia.


Oamenii de ştiinţă speră să înveţe cât mai mult despre formareaPământului, studiind rocile aflate la această adâncime, undedensitatea şi temperatura sunt mai mari. Cercetătorii vorcăuta şi urme de viaţă, unii microbi supravieţuind şi latemperaturi de 120 de grade Celsius. Din punct de vedereştiinţific, rocile aduse de la o asemenea adâncime ar valora la felde mult ca cele provenite de pe Lună, spun cercetătorii. În modnormal, acestea nu ajung la suprafaţă decât prin erupţiilevulcanice.


Încă din anii '50 - '60 s-a încercat o operaţiune similară care aeşuat datorită costurilor mult prea mari şi a lipsei mijloacelortehnologice. Astăzi, însă, tehnologia ne permite să forăm laadâncimi mai mari decât în trecut. Japonezii au deja un vasmaritim special echipat cu 10 Km de prăjini de foraj,informează National Geographic.


Structura internă a Pământului:


Miezul sau nucleul Pământului - este constituitdintr-un amestec de fier şi nichel cu temperaturi între 4.000 -5.000 de grade Celsius. Din cauza compoziţiei miezului, care esteconductor electric, prin mişcarea de rotaţie a planetei, nucleulgenerează câmpul magnetic al Pământului care ne protejează deradiaţiile cosmice.


Mantaua Pământului - este zona dintre miez şiscoarţa Pământului şi reprezintă o treime din masa planetei.Mantaua internă se întinde între adâncimea de 660 Km şi 2.900 Km,având o temperatură de circa 2.000 de grade Celsius. Mantauaexternă se întinde spre suprafaţă până la graniţa cu scoarţaterestră.


Scoarţa Terestră - scoarţa oceanică care are ceamai mică grosime dintre toate straturile terestre (5 - 10 Km) şicea continentală care este constituită din blocuri separate -continentele. Plăcile plutesc pe suprafaţa "asthenosferei" (parteasuperioară a mantalei Pământului, constituită din magmă vâscoasă).(Ioana Nicolescu)

Citește și: