7706 vizualizări 16 oct 2007

Pentru a se transfera de la o şcoală/liceu/clasă/specializare la alta, elevii trebuie să aibă aprobarea directorilor celor două unităţi şi să susţină nişte examene de diferenţă, dacă este cazul. Aceştia vor depune o cerere la şcoala unde doresc să se mute, apoi, în baza acordului dat de director, vor depune o cerere la şcoala de provenienţă, iar după obţinerea acordului se pot muta. La sfârşit, vor depune, la noua şcoală, dosarul cu foaia matricolă, copiile după actele de identitate şi certificatele/diplomele de studii obţinute.

Există câteva reguli pe care elevii şi părinţii trebuie să le cunoască. Elevii din învăţământul primar, gimnazial şi profesional se pot transfera în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. Elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care vor ei să intre. Elevii din clasele X-XII/XIII se pot transfera la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa în care solicită transferul. (E.L.)

Citește și: