686 vizualizări 4 dec 2008

Dan Voiculescu, preşedintele Partidului Conservator, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie. Alături de acesta au mai fost deferite justiţiei alte 12 persoane, toate  în legătură cu privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare (S.C. I.C.A. S.A.) din Bucureşti, în folosul lui Dan Voiculescu. Potrivit DNA, privatizarea a fost realizată prin subevaluarea bunurilor Institutului cu suma de 7.796.198 euro.

Dan Voiculescu a fost acuzat de infracţiunile de folosire  de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, a influenţei şi autorităţii date de  această  calitate  în scopul de a  obţine, pentru sine sau pentru  altul, bani, bunuri, sau alte  foloase necuvenite precum şi spălare de bani. Celelalte persoane trimise în judecată sunt:   Corneliu Popa, Sandu Jean-Cătălin,Mencipicopschi Gheorghe, Sorin Pantiş, Săvulescu Vlad-Nicolae,Domnişoru Gheorghe Marian,  Sin Gheorghe, Baciu Constantin, Petre Alexandru, Marinescu Grigore, Ene Vica , Pop Flavius Adrian.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, faptele imputate celor treisprezece persoane s-au derulat astfel: “În perioada 1991-2003, inculpaţii sus-menţionaţi au desfăşurat o serie de operaţiuni financiare şi comerciale frauduloase în scopul de a facilita adjudecarea prin licitaţie, de către S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti,  a pachetului de acţiuni deţinut de A.D.S la I.C.A., la un preţ mult mai mic faţă de valoarea comercială reală şi în condiţii discriminatorii, netransparente şi prin subevaluarea activelor şi a titlurilor de participare. Institutul de Cercetări Alimentare a devenit atractiv datorită activelor sale imobiliare valoroase, respectiv terenul  în suprafaţă de 36.676,79 mp şi construcţiile  în   suprafaţă desfăşurată  de  9.983  mp, amplasate în zona rezidenţială  a   lacului  Băneasa   şi  având   toate  utilităţile   în  apropiere. În scopul enunţat mai sus, în perioada 31 mai 2002 – 24 noiembrie 2003, inculpatul Voiculescu Dan şi-a folosit influenţa de preşedinte al P.U.R. asupra inculpaţilor Mencinicopschi Gheorghe (membru P.U.R., director general şi membru al A.G.A. şi ulterior al C.A.  al I.C.A. S.A. Bucureşti,) Pantiş Sorin (membru P.U.R. şi director general executiv al S.C. Grivco S.A. Bucureşti) şi Sandu Jean Cătălin (secretar executiv al Partidului Conservator, fost P.U.R., administrator al S.C. BENEFICA S.A Bucureşti, firmă din Grupul GRIVCO, director al direcţiei juridice din cadrul A.D.S., în perioada 2001-2005, membru A.G.A. al I.C.A. S.A. Bucureşti în 2003). La data de 16.07.2003, inculpatul Popa Corneliu, în calitatea sa de preşedinte al  Consiliului de Administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului, a aprobat declanşarea, fără mandat  din partea  statului  român, a procesului de privatizare  al S.C.”Institutul de Cercetări Alimentare” S.A. Bucureşti, stabilind o valoare a pachetului de acţiuni de  94,5 ori mai mică de valoarea comercială reală a acestuia, în complicitate cu complicitatea inculpatului Sandu Jean-Cătălin. La data de 07.11.2003,inculpatul Popa Corneliu a aprobat continuarea  procedurii de privatizare ilegal începute în scopul de a facilita adjudecarea pachetului de acţiuni prin licitaţie de către S.C.”Grivco”S.A. Bucureşti, în condiţii discriminatorii. La licitaţia trucată organizată de către A.D.S. au participat S.C. Grivco S.A. (reprezentată de inculpatul Pantiş Sorin şi inculpatul Mencinicopschi  Gheorghe).  Inculpaţii Sandu Jean-Cãtãlin, Mencinicopschi Gheorghe, Pantiş Sorin, Sãvulescu Vlad-Nicolae, Sin Gheorghe, Baciu  Constantin, Petre Alexandru, Marinescu Grigore, Ene Vica, Pop Flavius Adrian şi Domnişoru Gheorghe Marian au facilitat, în diferite modalităţi, adjudecarea prin licitaţie, de către S.C.”Grivco”S.A. Bucureşti, a pachetului de acţiuni I.C.A. deţinut de A.D.S., la  un  preţ   mult  mai mic  (de 75,5  ori)   faţă de valoarea comercială reală în condiţii discriminatorii şi netransparente şi prin subevaluarea cu intenţie a terenurilor, construcţiilor şi a titlurilor de participare, acest pachet de acţiuni a fost achiziţionat cu suma de 104.730 euro, în vreme ce valoarea reală era de 7.900.929 euro. În cadrul procesului de privatizare, inculpatul Domnişoru Gheorghe Marian, în calitate de expert la Serviciul Privatizare al A.D.S., a falsificat documentaţia la îndemnul inculpatului Săvulescu Vlad-Nicolae, director în cadrul A.D.S., consemnând, în mod nereal, că a fost îndeplinită condiţia publicităţii intenţiei de privatizare.  La data de   30 martie 2004, inculpaţii Mencinicopschi  Gheorghe, în calitate  de director general  al S.C.”Institutul de  Cercetări  Alimentare”S.A. Bucureşti şi Pantiş  Sorin – în calitate de director general executiv al S.C.”Grupul Industrial Voiculescu si Compania (GRIVCO)” S.A. Bucureşti, au întocmit în fals un proces verbal de predare/primire în care au atestat  nereal faptul că societatea  GRIVCO SA Bucureşti a predat către I.C.A. SA Bucureşti două echipamente necesare activităţilor institutului şi au folosit  acest document la  Oficiul Registrului  Comerţului cu ocazia înscrierilor referitoare la majorarea de capital social al S.C. I.C.A. S.A.   Ulterior, în perioada 24 mai 2004 – 14 februarie 2005, inculpatul Voiculescu Dan a dobândit, în nume propriu, pachetul majoritar de acţiuni ale S.C. I.C.A. S.A.(prin încheierea unui contract de cesiune de acţiuni între inculpat şi S.C. GRIVCO. S.A. Bucureşti şi prin două operaţiuni succesive de majorare a capitalului social), cunoscând modul ilicit în care  aceste acţiuni au trecut în proprietatea S.C. GRIVCO S.A. Bucureşti, pentru ca mai  apoi să doneze aceste acţiuni celor două fiice ale sale”.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a  constituit   parte  civilă în dosar cu  suma    de 222.222.264 RON (echivalentul a 60.482.615 euro), reprezentând prejudiciul efectiv cauzat în sumă de 7.796.198 euro şi folosul de care a fost lipsită partea civilă în sumă de 52.686.417 euro, valoare determinată de evoluţia pieţei imobiliare în perioada 2003-2006.

În comunicatul de presă se mai arată că “pentru a asigura recuperarea  acestui  prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor: Voiculescu Dan (conturi bancare şi un imobil din Bucureşti), Pantiş Sorin (teren şi două apartamente în Bucureşti), Sandu Jean-Cătălin (apartament în Bucureşti), Mencinicopschi Gheorghe (casă în Otopeni), Săvulescu Vlad-Nicolae (teren, casă şi apartament în Bucureşti), Sin Gheorghe (apartament în Bucureşti), Ene Vica (apartament în Bucureşti)”.

 

Citește și: