Ramona LOZNIANU
Ramona LOZNIANU
130305 vizualizări 22 iun 2011

Peste 220.000 de elevi din clasele a VIII-a au susţinut, miercuri, probă la matematică în cadrul examenului de evaluare naţională. Examenul a fost organizat în 4.973 de unităţi de învăţământ, la test fiind înscrişi 223.222 de elevi. Varianta de examen extrasă a fost cea cu numărul 8.

Citeşte şi EVALUARE NAŢIONALĂ 2012. Subiect la matematică 2011


Iată subiectele:

Click pentru a mări

 

Click pentru a mări

Vezi aici şi baremul de corectare.

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică.

MECTS a precizat că evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

Citeşte şi EVALUAREA NAŢIONALĂ 2011: Vezi SUBIECTELE de anul trecut la proba de MATEMATICĂ

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2011: Vezi SUBIECTELE la proba de limbă şi literatură română

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2011: Vezi BAREMUL de corectare la proba de limbă şi literatură română

Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. Evaluarea naţională se desfăşoară anual, într-o singură sesiune.
Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 24 iunie, până la ora 14.00. În aceeaşi zi, între orele 14.00 şi 18.00, pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în 25 şi 26 iunie. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, va avea loc în data de 27 iunie.

Citește și: