Andreea Traicu
354 vizualizări 14 sep 2017

Propunerea a fost trimisă CSM, astăzi, şi vizează completarea proiectului de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, prin includerea unei noi infracţiuni şi pedepse pe măsura gravităţii faptei pentru angajaţii serviciilor de informaţii care încearcă să racoleze magistraţi.

“Serviciilor de informaţii le este interzis să racoleze persoanele prevăzute de aliniatul 1 ca lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii. Încălcarea acestei interdicţii este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. (...) În cazul în care infracţiunea de racolare a unui judecator, procuror sau personal auxiliar este comisă de un ofiţer cu funcţii de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei pentru acesta se majorează cu jumătate”, este textul propus de UNJR.

De asemenea, potrivit documentului transmis către CSM, şi tentativa de racolare se pedepseşte.

Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii, potrivit legii.

Aceştia completează anual o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că au aceste activităţi. În legătură cu aceste declaraţii, UNJR propune ca “verificarea veridicităţii datelor din declaraţiile prevăzute la alin. 2 se face de către CSAT şi Comisiile din Parlament de control a serviciilor, anual, din oficiu, sau ori de câte ori aceste autorităţi sunt sesizate de Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele de judecată sau judecătorul sau procurorul vizat. Serviciile de informaţii sunt obligate să pună la dispoziţia comisiei toate datele, informaţiile sau documentele necesare în acest sens”.

“Vechea reglementare, care impunea interdicţii de partea magistraţilor de a nu fi acoperiţi, nu impunea însă nici o pedeapsă pentru cei din servicii care racolau sau încercau racolarea şi nici nu oferea mijloace efective de control, făcându-o pur formală, lucru dovedit de faptul că de doi ani situaţia verificării acoperiţilor din justiţie nu este clarificată“, spune Dana Girbovan, presedinte UNJR.

Citește și: