Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Absolvenţii de gimnaziu din judeţul SIBIU aşteaptă, după ce au participat la examenul de Evaluare Naţională, rezultatele repartizării computerizate în licee. Repartizarea computerizată se realizează pe data de 15 iulie. Pe 16 iulie, elevii afla rezultatele la ADMITERE LICEU 2014. Ele sunt afişate la şcolile de provenienţă şi pe Edu.ro. Începând cu 17 iulie şi până pe data de 25 iulie, elevii din judeţul SIBIU trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizaţi.

Informaţii în timp real despre Admitere Liceu 2014 >>>

 

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. - Cele mai bune licee după ultima medie de admitere

1. Colegiul Naţional "Gh. Lazăr" Sibiu - Ştiinţele Naturii - 8,98

2. Colegiul Naţional "Samuel Von Brukenthal" Sibiu - filologie 8,73

3. Colegiul Naţional "Octavian Goga" Sibiu - Filologie - 8,68

4. Liceul teoretic Onisifor Ghibu  - Filologie 8,48

5. Liceul Teoretic "Constantin Noica" Sibiu - filogie -8,04

Calendar etapele II şi III

De asemenea, elevii din seria curentă sau din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014 - 2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în a doua etapă de ADMITERE LICEU 2014 are va avea loc în luna iulie.

16 iulie  - Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie  - Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie  - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 - 21 iulie - Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie  - Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 - 22 iulie - Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie  - Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie  - Repartizare computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie  - Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Cea de-a treia etapă de ADMITERE LICEU 2014 se va desfăşura în perioada 1 august - 8 septembrie. Aceasta va fi organizată pentru candidaţii din seria curentă şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015.

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Situaţia elevilor din judeţul Sibiu la Evaluare Naţională

În jur de 74% dintre cei 3.036 de elevi din SIBIU care au susţinut examenul de Evaluare Naţională au obţinut medii peste 5. La matematică, 73,81% din elevi au luat note peste 5, iar 65 dintre ei au reuşit să ia nota zece, în timp ce la limba română 81,12% au luat note peste 5, iar 12 elevi au primit zece.

Notele obţinute la examenul de Evaluare Naţională sunt foarte importante pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din judeţul OLT pentru că acestea reprezintă 75% din nota de la ADMITERE LICEU 2014. Notele obţinute în ciclul V-VIII au o pondere de 25%. Până anul trecut ponderea a fost de 50% - 50%.

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Cele mai bune licee din judeţ în anul 2013

Colegiul Naţional "Gh. Lazăr" este cel mai bun liceu din Sibiu, dacă ne raportăm la ultima medie de admitere din anul 2013. Atunci la specializarea Ştiinţe ale Naturii ultimul elev admis a avut media 9,23.

1. Colegiul Naţional "Gh. Lazăr" Sibiu

Matematică - Informatică - 9,57

Ştiinţe ale Naturii (Engleză) - 9,42

Ştiinţe ale Naturii - 9,23

2. Colegiul Naţional "Octavian Goga" Sibiu

Matematică - Informatică - 9,47

Ştiinţe ale Naturii (Engleză) - 9,62

Ştiinţe ale Naturii - 9,52

Filologie (Engleză) - 9,14

Filologie - 9,19

Ştiinţe Sociale - 9,36

3. Colegiul Naţional "Samuel Von Brukenthal" Sibiu

Matematică - Informatică - 9,34

Ştiinţe ale Naturii - 9,51

Filologie - 9,21

4. Liceul Teoretic "Constantin Noica" Sibiu

Ştiinţe ale Naturii - 8,92

Filologie - 8,78

5. Liceul Teoretic "Alexe Sever" Mediaş

Matematică - Informatică - 8,58

Ştiinţe ale Naturii - 9,11

Filologie - 8,50

Ştiinţe Sociale - 8,26

Gândul va publica în timp real rezultatele repartizării computerizate pentru ADMITERE LICEU 2014, după afişarea lor pe Edu.ro.

Citește și: