Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Cei aproape 167.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a care au susţinut examenele de la Evaluarea Naţională 2014 vor afla pe 16 iulie liceele la care au fost admişi pe baza opţiunilor introduse pentru repartizarea computerizată. Informaţiile vor fi afişate la şcolile de provenienţă a elevilor şi pe edu.ro.

Anul acesta, desfăşurarea examenului de admitere la liceu a fost modificată printr-un ordin al Ministerului Educaţiei care prevede o importanţă sporită a examenului de evaluare naţională.

Din 2014, calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru), unde:  MA = media de admitere;  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

În perioada următoare, mai exact între 17 şi 25 iulie, viitorii liceeni îşi vor depune dosarul de înscriere la şcoala la care au fost repartizaţi.

Absolvenţii de gimnaziu şi-au aflat notele pe 27 iunie. Cei nemulţumiţi au avut ocazia să depună contestaţii înainte de completarea fişelor de înscriere pentru liceu.

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. Cele mai bune licee după media de admitere în 2014

1. Colegiul Naţional „Petru Rareş” - Ştiinţe sociale - 8,46

2. Colegiul Naţional de Informatică - matematică- informatică - 8,20

3. Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” - filologie - 8,02

4. Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” - filologie - 7,81

5. Colegiul Naţional „Roman Vodă” - filologie - 7,69

 

Cele mai bune 5 licee din judeţul Neamţ în 2013

1. Colegiul Naţional „Petru Rareş”

Matematică Informatică – 9.36
Ştiinţe ale Naturii – 9.36
Ştiinţe Sociale – 8.98

2. Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”

Ştiinţe ale Naturii – 9.74
Ştiinţe Sociale – 9.35
Matematică Informatică – 9.15
Filologie – 8.91

3. Colegiul Naţional de Informatică

Matematică Informatică – 8.87

4. Colegiul Naţional „Roman Vodă”

Ştiinţe ale naturii – 9.26
Matematică Informatică – 9.25
Ştiinţe Sociale – 8. 89
Filologie – 8.78

5. Colegiul Naţional „Calist Hogaş”

Ştiinţe ale Naturii – 9.45
Matematică Informatică – 9.38
Filologie (Engleză) – 9.21
Ştiinţe Sociale – 9.11
Filologie – 9.08
Fabricarea produselor din lemn – 5.83
Protecţia mediului – 5.75
Silvicultura – 5.39
Mecanică – 4.92

Admitere Liceu 2014, pe Edu.ro. A doua etapă a admiterii la liceu 2014

Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea  doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie - Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie - Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 - 21 iulie - Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie - Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 - 22 iulie - Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie - Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie - Repartizarea computerizată  a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie - Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015.

gândul va publica în timp real rezultatele repartizării computerizate pentru Admitere Liceu 2014, după afişarea lor pe edu.ro.
 

Citește și: