Barem Bacalaureat 2014 Istorie. Ministerul Educaţiei a publicat baremele de la proba scrisă obligatorie a profilului, la istorie, în la 15.00 pe edu.ro.

DESCARCĂ DE AICI BAREMUL DE LA ISTORIE

La proba de istorie, elevii au primit trei subiecte care vor evalua ceea ce au învăţat despre Istoria României şi cât de bine pot face conexiuni între evenimente. Metodologia de organizare a examenului arată că proba scrisă la istorie profesorii corectori vor evalua competenţele dezvoltate pe parcursul ultimului an de liceu în conformitate cu programele şcolare pentru a XII-a, în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2014.

Atunci când intră în sala de examen, candidaţii nu au voie cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Regulamentul de organizare al examenului arată că elevii nu nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Bacalaureat 2014 - sesiunea august-septembrie 2014

18 - 19 august  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18 - 19 august  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 - 20 august  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

21 - 22 august  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august  Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2 - 3 septembrie Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie Afişarea rezultatelor finale

Gândul va publica toate informaţiile despre Barem Bacalaureat 2014 Istorie

Citește și: