966 vizualizări 26 mar 2019

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă are ca obiectiv principal preluarea unor atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) de către structurile Ministerului Finanţelor Publice (MFP), respectiv soluţionarea contestaţiilor privind actele administrativ fiscale şi emiterea legislaţiei secundare în domeniul procedurilor fiscale şi legislaţiei fiscale.

Pe lângă modificările de ordin administrativ menţionate, se introduce o procedură administrativă extraordinară, respectiv revocarea deciziei de soluţionare a contestaţiei de către organul fiscal emitent, la cererea contribuabilului.

De asemenea, se aprobă majorarea salariilor personalului angajat în cadrul Ministerul Finanţelor Publice la nivelul prevăzut pentru anul 2022, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului.

În ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor, consultantul fiscal Emilan Duca a explicat, pentru MEDIAFAX, că prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă se realizează o structură specializată, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care îşi va desfăşura activitatea probabil în spaţiile deţinute de ANAF, cum ar fi, de exemplu, direcţiile regionale.

"Competenţa şi atribuţiile acestei structuri vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanţelor publice (OMFP) care urmează să fie aprobat până la data de 1 iunie 2019, dată la care noua structura va fi operaţională, prin preluarea angajaţilor din cadrul ANAF care aveau atribuţii de soluţionare a contestaţiilor. La data de 1 iunie 2019, contestaţiile aflate în curs de soluţionare se transferă către noua structură", a declarat, pentru MEDIAFAX, Emil Dusa

Referitor la partajarea competenţei în domeniul legislaţiei secundare, consultantul fiscal a arătat că atribuţia emiterii actelor normative de aplicare a Codului fiscal şi Codului de procedura fiscală este partajată între Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF, începând cu data de 1 iulie 2019.

"Cu toate acestea, actele normative emise de ANAF continuă să producă efecte, până la aprobarea noilor reglementări de către MFP. În proiectul de OUG sunt menţionate domeniile a căror reglementare rămâne de competenţa ANAF: Referitor la aplicarea Codului de procedura fiscală: competenţa de administrare materială şi teritorială, soluţia fiscală individuală anticipată/acord de preţ în avans, metode de control, programarea inspecţiei fiscale, competenţa efectuării inspecţiei fiscale sau verificării fiscale, asistenţa acordată organelor penale, competenţa realizării executării silite, cooperarea administrativă cu alte state etc. Referitor la aplicarea Codului fiscal: procedurile de administrare a creanţelor fiscale reglementate de Codul fiscal, reîncadrarea/reconsiderarea unor activităţi, etc.", a declarat Emil Duca.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă, decizia emisă în soluţionarea contestaţiei poate fi revocată, de către organul emitent, la cererea contribuabilului/plătitorului, în cazul în care fie nu s-au aplicat anumite dispoziţii legale (obligatorii) precum şi în cazul în care modul de interpretare a prevederilor legale relevante s-a modificat.

Astfel, cererea de revocare a deciziei de soluţionare poate fi depusă:

a) în cazul deciziilor de soluţionare a contestaţiilor prin care s-a formulat acţiune în contencios administrativ până la data la care instanţa judecătorească de fond soluţionează litigiul;

b) în cazul deciziilor de soluţionare a contestaţiilor prin care nu s-a formulat acţiune în contencios administrativ în termen de un an de la data comunicării deciziei de soluţionare, chiar dacă obligaţia fiscală a fost stinsă.

Cererea de revocare se soluţionează prin decizie de admitere sau respingere. Împotriva deciziei de respingere se poate formula acţiune la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent.

În ceea ce priveşte majorarea salariilor personalului angajat în cadrul Ministerul Finanţelor Publice, proiectul prevede majorarea salariilor personalului angajat în cadrul instituţiei conduse de Eugen Teodorovici la nivelul prevăzut pentru anul 2022, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului , urmând să se aplice începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare ordonanţa de urgenţă.

Citește și: