Emil Popescu - Mediafax
13398 vizualizări 14 oct 2015

"Adunarea generală a acţionarilor Euroins Romania a votat pe 8 octombrie mărirea capitalului social al societăţii cu 200 de milioane de lei, documentaţia fiind înregistrată la Registrul Comerţului pe 12 octombrie. Pe lângă mărirea de capital de 200 de milioane de lei, performanţa Euroins Romania s-a îmbunătăţit semnificativ în cursul anului 2015, aşa cum o arată următorii indicatori: frecvenţa daunelor pe segmentul RCA a scăzut cu peste 30%; numărul de petiţii depuse la ASF a scăzut cu peste 72%; rezerva medie de daună este mai mare decât dauna medie plătită; situaţia financiară pentru trimestrul II 2015 arată un rezultat pozitiv", a comunicat compania.

Reprezentantii asiguratorului apreciaza ca măsurile vor conduce la respectarea tuturor cerinţelor de reglementare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis miercuri deschiderea procedurii de redresare financiară pentru Euroins România, vizând restabilirea situaţiei financiare a companiei, în termen de un an.

"Decizia ASF se bazează pe concluziile unui raport de control privind activitatea şi managementul financiar al EUROINS, care a scos în evidenţă o serie de deficienţe privind solvabilitatea şi nivelul capitalului. De asemenea, Consiliul ASF a avut în vedere identificarea, pe baza situaţiilor financiare de la 30 iunie 2015, a unui necesar minim de capital insuficient acoperit prin aportul de 200 milioane de lei asumat de acţionarii societăţii pentru luna octombrie a acestui an, în contextul cerinţelor suplimentare de lichiditate şi de capital rezultate din aplicarea, de la 1 ianuarie 2016, a noilor norme de supraveghere Solvabilitate II", arată ASF, într-un comunicat.

În termen de 20 de zile de la data comunicării deciziei, Consiliul de Administraţie al Euroins este obligat să transmită ASF planul de redresare, care să includă atât o estimare a resurselor financiare cu care se intenţionează corectarea marjei de solvabilitate, programele de reasigurare, cât şi un program de stingere a datoriilor.

De asemenea, compania va transmite lunar către ASF un raport privind stadiul realizării măsurilor pe care societatea şi le va asuma prin planul de redresare.

"Decizia ASF constituie o măsură prudenţială adoptată în scopul redresării financiare a societăţii şi al restabilirii indicatorilor prudenţiali. EUROINS are în continuare dreptul de a desfăşura activitatea de asigurare (subscriere de riscuri noi, lichidare daune etc.), iar toate poliţele deja emise rămân valabile până la data expirării", mai arată ASF.

La 20 august, ASF a anunţat că Euroins trebuie să refacă planul de măsuri de redresare pe care l-a propus autorităţii, după testele de stres BSR (Balance Sheet Review), întrucât acesta nu acoperă integral necesităţile de ajustare rezultate din exerciţiul BSR.

Planul iniţial prevede două majorări de capital social de câte 100 milioane de lei, până la 31 decembrie 2015, respectiv 30 iunie 2016, precum şi un nou contract de reasigurare pentru RCA.

"Termenele propuse de societate în calendarul majorărilor de capital social depăşesc termenul de 3 luni de la data publicării rezultatelor exerciţiului BSR (15 octombrie 2015), iar suma totală prezentată de companie în acest calendar de majorări este insuficientă pentru restabilirea atât a deficitului de capitaluri proprii (Solvabilitate I), cât şi a fondurilor proprii (Solvabilitate II). Ca urmare, ASF a solicitat refacerea planului de măsuri în vederea reanalizării", arăta atunci ASF.

Reprezentanţii Euroins au susţinut, după prezentarea rezultatelor testelor de stres, că situaţia companiei s-a îmbunătăţit semnificativ faţă de prima jumătate a anului trecut, la care sunt raportate rezultatele exerciţiului BSR, întrucât şi-a majorat capitalul social la sfârşitul anului trecut cu 100 milioane lei, la 220 milioane lei, şi vrea să-l crească până la finele lui 2015 cu încă 100 milioane lei.

Citește și: