204 vizualizări 7 dec 2009

Câteva sute de români cărora băncile le-au modificat condiţiilede creditare au ales să le înfrunte în instanţă, apelând la case deavocaţi, după ce au fost refuzaţi de bancheri. În general, avocaţiiau obţinut pentru clienţii lor negocierea perioadei de rambursaresau valuta în care este luat creditul, dar şi reducerea dobânzii,în anumite cazuri.

Pe rolul instanţelor din ţară există circa 300 de dosare în carebăncile au fost date în judecată de clienţi. Avocaţii spun căexistă 95% şanse de câştig în astfel de cazuri. "Puteţi schimbavaluta în care aţi luat creditul şi astfel să rambursaţi ratele îndolari sau lei. Câteva bănci acceptă conversia creditului într-oaltă valută decât cea aleasă iniţial de împrumutat", ne-a declaratavocatul Marius Vicenţiu Coltuc. Avocatul spune că este posibilă şischimbarea băncii de la care s-a obţinut creditul. "Acestă situaţiepoate apărea în momentul în care găsiţi o altă bancă undecondiţiile de creditare sunt mult mai avantajoase", mai aratăMarius Coltuc. Cât priveşte onorariile caselor de avocatură,acestea sunt stabilite fie orar, fie forfetar, în funcţie decomplexitatea cazului şi de înţelegerea cu clientul, după cum ne-adeclarat Cristina Maxim, avocat partener în cadrul societăţiiBoştina şi Asociaţii.

"Salariul mi-a scăzut şi nu mai puteam achitarata"

La începutul acestui an, potrivit unei decizii a AutorităţiiNaţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), băncile nu maipot majora dobânzile şi comisioanele pe durata creditului. "Am luatun credit ipotecar pe 20 de ani, în 2007, de la una dintre băncilemari. Banca mi-a majorat dobânda cu aproape 2%. În plus, salariulmi-a scăzut şi nu îmi permiteam plata ratei. După ce banca mi-arefuzat renegocierea, am apelat la o casă de avocatură", nepovesteşte un client al unei case de avocatură. Banca i-a comunicatcă ori plăteşte creditul anticipat la dobânda iniţială, ori achităcreditul cu noua dobândă. El a preferat deschiderea acţiunii îninstanţă. Între timp, banca i-a mai oferit varianta reeşalonăriicreditului de la 20 de ani la 35 de ani, sau o perioadă de graţiede şase luni în care să nu achite ratele, ca apoi să rambursezeîmprumutul creditul la dobânda majorată. "Am refuzat. În instanţăîncercăm menţinerea dobânzii iniţiale sau calcularea dobânzii înfuncţie de formula Euribor plus o marjă a băncii", a mai spusacesta.

Citește și: