4642 vizualizări 11 iul 2011

În perioada 11- 15 iulie se desfăşoară campania " O vacanţăasigurată" organizată de către Asociaţia Pentru PromovareaAsigurărilor (APPA), prin care sunt explicate beneficiile uneiasigurări de sănătate în cazul unei vacanţe în străinătate.Materialele informative vor fi distribuite în această perioadă prinintermediul promoterilor, în marile centre comerciale din ţară şiîn cadrul unor agenţii de turism.

Brokerii de asigurări susţin că, din păcate, foarte puţiniromâni sunt instruiţi în ceea ce priveşte poliţele de sănătate, maiales în cazul celor făcute pentru concedii în străinătate. Cel maiimportant lucru, după cum era şi normal, este citirea cu mareatenţie a contractului propriu-zis. "Persoanele care vor să încheieo poliţă de asigurare medicală pentru călătorii în străinătatetrebuie să citească cu atenţie menţionările asupra riscurilorasigurate şi cele asupra excluderilor", a declarat pentrugândul Bogdan Andriescu,preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor deIntermediere şi Consultanţă în Asigurări din România(UNSICAR).

Caresunt sfaturile specialiştilor

 • Unele poliţe de despăgubire acoperă doar accidentele, nu şiîmbolnăvirile. Asiguratul trebuie să citească poliţa cuatenţie.
 • Fiecare asigurator are propria sa politică şi propriile riscuripe care le acoperă prin intermediul poliţei. Schiul este consideratde unii asiguratori ca fiind un sport extrem şi de aceea riscurilesale nu sunt asigurate în toate poliţele. Trebuie să fiiîntotdeauna atent la riscurile acoperile de poliţa ta deasigurare.
 • Există o limitare a costurilor procedurilor medicale în funcţiede riscurile asigurate pentru fiecare intervenţie medicală înparte. Dacă ai asigurat o sumă de 2.000 de euro şi procedurilemedicale necesare depăşesc această sumă, cheltuielile suplimentarevor fi suportate de pacient. Atenţie la cheltuielile medicaleasigurate prin poliţă.
 • În cazul în care alegi o poliţă de asigurare ieftină, nu tebuieneglijate aspecte ca risurile asigurate şi situaţiile excluse dinpoliţa de asigurare medicală de călătorie în străinătate.

În cazul unei călătorii într-o ţară membră a Uniunii Europeneexistă două modalităţi de asigurare a serviciilor medicale,printr-un card european de asigurare de sănătate sau printr-oasigurare medicală de călătorie.

Ce este cardul europeande asigurare de sănătate

 • Oferă o formă minimă de protecţie;
 • Nu înlocuieşte asigurarea de sănătate;
 • În statele din UE, posesorii de carduri folosesc şi asigurăride călătorie în străinătate;
 • Este eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţinefiecare persoană;
 • Cu ajutorul lui poţi primi servicii medicale necesare pe timpulşederii temporare într-o ţară membră UE;
 • Tratamentul poate fi realizat doar în unităţile publice.

Asigurarea medicală de călătorie în străinătate poate ficumpărată doar de pe teritoriul României şi este valabilă în toatestatele menţionate în momentul achiziţionării. Ea nu este valabilăîn ţările în care clientul are domiciliul stabil sau al cărorcetăţean este şi acoperă practicarea sporturilor extreme doar încazul acordului companiei de asigurări, contra unei sumesuplimentare de bani.

Preţul unei astfel de asigurări variază, costul său fiindinfluenţat de vârsta asiguratului, de destinaţia de vacanţă aleasă,precum şi de lista de evenimente pe care le "acoperă". Persoanelecu vârste de peste 65 de ani pot plăti sume de 2-3 ori mai maripentru o asigurare medicală de călătorie în străinătate.

Care suntbeneficiile unei asigurări medicale decălătorie

 • Oferă o formă extinsă de protecţie;
 • Asigură şi acoperă cheltuielile de repatriere, transport deurgenţă înapoi în ţară, servicii de asistenţă şi consultanţă;
 • Trebuie adaptată la tipul de călătorie şi la activităţileplanificate în această perioadă.

Ce cheltuieli acoperăasigurarea medicală de călătorie

 • Transportul de urgenţă la cea mai apropiată unitatemedicală;
 • Tratamentul ambulatoriu;
 • Costul medicamentelor şi al procedurilor de diagnosticare;
 • Tratamentul efectuat în condiţii speciale de spitalizare;
 • Intervenţii chirurgicale de urgenţă;
 • Tratamentul stomatologic de urgenţă;
 • Tratamentul la o clinică de specialitate;
 • Cheltuielile telefonice necesare pentru anunţareaevenimentului;
 • Cheltuielile repatrierii sanitare, de repatriere în caz dedeces sau de înmormântare la locul decesului

Care sunt cheltuielilece nu pot fi acoperite de o asigurare medicală decălătorie

 • Afecţiunile de sănătate preexistente;
 • Evenimente care au legătură cu acte de război, terorism,revolte, greve, acte de vandalism;
 • Boli sau accidente ce apar în urma consumului de alcool, dedroguri sau de abuz de medicamente;
 • Boli sau accidente ce apar în urma comiterii uneiinfracţiuni;
 • Boli venerice;
 • Achiziţionarea de echipamente medicale sau reparareaacestora;
 • Controale medicale;
 • Vaccinuri;
 • Servicii medicale care nu au caracter de urgenţă;
 • Naşterea în străinătate.

În cazul încare urmează să pleci într-o călătorie în afara UE,trebuie să verifici dacă ţara pecare o vizitezi solicită sau nu o asigurare medicală decălătorie. Chiar dacă aceasta nu este obligatorie, esterecomandat ca ea să fie încheiată pentru siguranţă.

Ce faci în cazul în careai o problemă de sănătate în străinătate

 • Te deplasezi la cea mai apropiată unitate medicală deurgenţă;
 • Păstrezi toate facturile, chitanţele şi fişele detratament;
 • Contactezi societatea de asistenţă în cel mult 48 de ore de laproducerea evenimentului. (Corina Vârlan)

Citește și: