Departamentul Economic
442 vizualizări 23 sep 2018

„Operatorii economici care transferă alimente prin donare, în baza prezentei legi, beneficiază de facilităţi fiscale, aşa cum sunt acestea reglementate de prevederile art 25 (4), litera c, pct 4-7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, arată articolul modificat în proiectul de lege.

Articolul 25 din Codul fiscal menţionat de iniţiatori face referire, la alineatul (4), la "cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul în care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii: au termen de valabilitate/expirare depăşit, potrivit legii".

În legea în vigoare, articolul 3 arăta astfel: „(1) Direcţionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, provenite din donaţii sau sponsorizări, se face către operatorii din sectorul agroalimentar prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. c), acestora fiindu-le interzisă comercializarea în orice mod a alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final”.

Iniţiatorii proiectului de lege, deputaţii ALDE, Florica Calotă Calotă Florică şi Toma Petcu, dar şi deputatul PSD, Neculai Iftimie, argumentează că modificările aduse Legii privind diminuarea risipei alimentare au ca scop corelarea acestui act normativ cu prevederile Codului fiscal.

„Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează tratamentul fiscal al cheltuielilor aferente alimentelor destinate consumului uman, subproduselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal, dacă transferul/eliminarea, direcţionarea se efectuează potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare, oarecum şi în ceea ce priveşte bunuri al căror termen de valabilitate/expirare este depăşit potrivit legii. Astfel, pentru determinarea rezultatului fiscal aceste cheltuieli sunt integral deductibile, potrivit prevederilor (..) din Codul fiscal”, se arată în expunerea de motive a iniţiativei legislative.

Proiectul pentru Legii privind diminuarea risipei alimentare a fost înregistrat în procedură de urgenţă, pe 20 septembrie, la Senat, primă cameră sesizată, for decizional pentru propunerea legislativă fiind Camera Deputaţilor.

Citește și: