Loredana VOICULESCU
3970 vizualizări 12 mai 2014

Declaraţia trebuie depusă şi de persoanele care au realizat venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Şi veniturile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract trebuie declarate de persoanele fizice.

Formularul se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii au un certificat digital calificat.

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF.

Citește și: