14061 vizualizări 20 iun 2011

În perioada 20 - 26 iunie, Comisia de Supraveghere aAsigurărilor (CSA), alături de Direcţia Rutieră din cadrulInspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) şi de AsociaţiaPentru Promovarea Asigurărilor (APPA), desfăşoară campania "Ce faciîn caz de accident?" pentru a informa conducătorii auto despreprocedurile pe care trebuie să le urmeze în cazul producerii unuiaccident.

Aproximativ 3 milioane de broşuri vor fi distribuite în cele maimari oraşe ale ţării, în zonele principalelor intersecţii, prinintermediul agenţilor poliţiei rutiere şi al promotorilor.

Ce trebuie să faci cândai un accident auto peste graniţă

Cele mai importante măsuri pe care un şofer român trebuie să leia imediat după producerea unui accident rutier în străinătate,după cum susţin oficialii CSA, sunt:

• Să se informeze asupra legislaţiei ţării în care a fost produsaccidentul.

• Dacă este vinovat de producerea accidentului poate daceluilalt şofer o copie după poliţa RCA sau după Cartea Verde, înfuncţie de ţara în care a fost produs accidentul.

• Dacă este păgubitul, poate merge la compania de asigurări avinovatului sau la reprezentantul acelei companii în România.

• Trebuie să meargă alături de celălalt şofer la cea maiapropiată secţie de Poliţie sau, în cazul în care legislaţia ţăriirespective permite acest lucru, să utilizeze un formular deconstatare amiabilă.

Constatarea amiabilă poate fi realizată atât în ţară cât şipeste hotare, prin completarea unui formular cu acelaşi format întoate statele europene. Rubricile trebuie completate corect şicomplet.

Completarea unui formular de constatare amiabilă nu reprezintăşi o recunoaştere a vinovăţiei. Trebuie reţinut însă că, dupăcompletarea sa, şoferii nu mai pot merge la Poliţie, iar companiade asigurări este obligată să rezolve cazul pe baza acestuia.

Cum poţi obţinedespăgubiri

Pentru a obţine o despăgubire în cazul unui accident rutierprodus în străinătate, conducătorul auto poate:

• Să trimită la întoarcerea în ţară o cerere de despăgubirereprezentantului din România al companiei de asigurări avinovatului de producerea accidentului.

• Să afle cine este reprezentantul din România al companiei deasigurări prin intermediul Fondului de Protecţie a VictimelorStrăzii (F.P.V.S.).

• Să afle numele companiei de asigurări a vinovatului deproducerea accidentului cu ajutorul F.P.V.S.

• F.P.V.S. poate să obţină numele asiguratorului automobiluluidupă numărul de înmatriculare.

• În cazul în care compania de asigurări din străinătate nu areun reprezentant în România cererea de despăgubire trebuie trimisăla F.P.V.S.

• F.P.V.S. poate acţiona şi în cazul în care celălalt automobilimplicat în accident nu este asigurat sau dacă asiguratorul nupoate fi identificat.

Se pot obţine despăgubiri înainte de reparaţia maşinii,asiguratorul fiind obligat să stabilească valoarea acestora înfuncţie de preţurile pieselor şi în funcţie de costul manopereinecesare. De asemenea, compania de asigurări nu poate impuneservice-ul în care vor fi realizate reparaţiile.

În cazul în care vrei să îţi plăteşti singur reparaţia, poţi mergela asigurator cu documentele care atestă plata şi astfel îţirecuperezi banii. Conducătorii auto pot realiza sesizări saureclamaţii apelând la CSA sau la Biroul Asiguratorilor Auto dinRomânia (B.A.A.R.).

Cu ce documente trebuiesă te prezinţi la compania de asigurări în cazul unui accidentprodus în ţară

În cazul producerii unui accident rutier în ţară, conducătorulauto trebuie să se prezinte la compania de asigurări cu următoareledocumente:

• formularul de constatare amiabilă completat de ambii şoferisau procesul verbal eliberat de Poliţie;

• permisul de conducere;

• actul de identitate;

• certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate amaşinii;

• procură notarială, în cazul în care proprietarul maşinii estepersoană fizică, sau împuternicire, în cazul în care proprietaruleste persoană juridică.

(Corina Vârlan)

Citește și: