Laura Albu
5502 vizualizări 8 oct 2019

Un număr de 93,13% reprezintă petiţii aferente pieţei asigurărilor-reasigurărilor, 5,70% sunt petiţii privind piaţa pensiilor private, iar 1,17% sunt petiţii referitoare la piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare. Euroins a avut un număr de 3.747 de reclamaţii, situându-se pe primul loc în clasamentul ASF. I-a urmat City Insurance care a înregistrat 2.146 de petiţii.

În primele şase luni ale anului 2019, ASF a înregistrat în total 9.437 petiţii pe piaţa asigurărilor – reasigurărilor. Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate 7.748 petiţii transmise de către asiguraţi/păgubiţi, petiţii care intră în sfera de competenţă a ASF. Celelalte petiţii (1.689) au fost clasate sau conexate.

În primele şase luni ale acestui an, 78,30% dintre petenţi au reclamat nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniu şi a normelor ASF, respectiv a condiţiilor contractuale în cazul asigurărilor facultative. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat şi neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi (14,87%) şi solicitări de informaţii despre sistemul bonus-malus (2,53%).

În funcţie de clasa de asigurare, în primul semestru al anului 2019, cea mai mare pondere o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, 98,84%, petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde reprezentând 92,59% din total.

Ponderea numărului petiţiilor soluţionate în favoarea petenţilor în numărul total al petiţiilor unice, analizate în semestrul I al anului 2019, a fost de 58,45%. Dintre acestea, 67,87% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate şi cadru legal de soluţionare. Restul petiţiilor au avut ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unităţi service.

Citește și: