SIF-urile sunt societăţi private care administrează portofolii de sute de milioane de euro, la mai multe firme din România. Aproximativ 9 milioane de români deţin pachete foarte mici de acţiuni la SIF-uri din perioada privatizării în masă de la începutul anilor '90, când au fost înfiinţate aceste societăţi.

Veniturile exacte pe care le obţine anual fiecare din şefii SIF-urilor nu au fost făcute publice, chiar dacă SIF-urile sunt listate la bursă. Cifrele din rapoartele oficiale prezintă doar cheltuielile totale cu salariile şi indemnizaţiile pentru directori şi toţi salariaţii.

Sumele pe care un şef de SIF le bagă în buzunar anual variază, la cele patru SIF-uri analizate, între 272.149 de euro în cazul lui Dragoş Bîlteanu, de la SIF 1 Banat-Crişana şi pot ajunge la 634.494 euro în cazul lui Mihai Fercală, de la SIF 3 Transilvania, potrivit unor calcule făcute pe baza datelor din rapoartele oficiale de pe site-urile SIF-urilor.

Fercală se remarcă de altfel prin faptul că este şi cel mai longeviv preşedinte de SIF, reuşind performanţa de a se afla în fruntea SIF 3 Transilvania de 22 de ani, la înfiinţarea societăţii, din 1992. În luna mai anul trecut, Fercală a fost reales preşedinte al Consiliului de Administraţie al SIF 3.

Nici unul dintre şefii SIF-urilor nu a răspuns la solicitarea gândul pe tema salariilor lor, unii din ei limitându-se să răspundă cu generalităţi.

Dintre cele 5 SIF-uri, SIF 4 are o situaţie aparte, fiind administrat de o societate de administrare a investiţiilor - SAI Muntenia. Celelalte SIF-uri – 1,2, 3 şi 5 au având structuri de conducere interne.

Vă prezentăm veniturile anuale obţinute de şefii din cele 4 SIF-uri administrate prin structuri de conducere interne, aşa cum au rezultat din calculele pe baza rapoartelor publicate de societăţile de investiţii. 

Tudor Ciurezu, SIF 5 Oltenia

Tudor Ciurezu, preşedinte director general al SIF Oltenia, a câştigat în 2013 venituri totale de 394.058 euro., reiese din calculele pe baza rapoartelor publice ale SIF Oltenia.

Astfel, Ciurezu primeşte, pe lângă remuneraţia lunară de preşedinte de Consiliu de Administraţie (egală cu 4 salarii medii brute la nivelul societăţii SIF Oltenia) şi salariul lunar de director general (12 salarii medii brute) şi un bonus anual de 0,1% din capitalizarea de piaţă pentru realizarea bugetului societăţii.

La o capitalizare de piaţă de 892.700.984 de lei (luând în calcul preţul mediu anual al acţiunii), bonusul anual de 0,1% a fost de 892. 700 lei.

În plus, fiecare membru din CA de la SIF Oltenia primeşte anual o cotă de 0,5% din participarea la profit.

În 2013 profitul net al SIF Oltenia a fost de 130.000.000 lei, astfel că participarea anuală la profit ca membru al Consiliului de Administraţie a fost de 92.857 lei.

Până la publicarea articolului, CIurezu nu a răspuns la solicitarea gândul privind veniturile sale. 

Costel Ceocea, SIF 2 Moldova

Costel Ceocea, preşedinte director general al SIF 2 Moldova, a avut venituri anuale de 330.209 euro, reiese din calculele pe baza rapoartelor publice ale SIF Moldova. 

Astfel, în calitate de membru al CA, el a obţinut lunar patru salarii medii brute, la care s-a adăugat participarea la profit ca membru al CA, în sumă de 2% din profit, plus salariul lunar de director general, care reprezintă 12 salarii medii brute şi bonus pentru realizarea bugetului, constând în premii trimestriale cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

În total, lunar Ceocea a avut venituri de 27.517 euro, dar cu bonusurile primite el a strâns 330.209 euro anual, după cum reiese din calculele pe baza datelor din AGOA din aprilie 2013 şi situaţiile financiare disponibile pe site.

“Domnul preşedinte Ceocea se află în strănătate. Nu ştiu dacă are acces la email", ne-a declarat Mihaela Puşcaş, şef serviciu Relatia cu Investitorii & Guvernanta Corporativă din cadrul SIF 2 Moldova, care a ţinut să precizeze că la AGA din aprilie va fi prezentată situaţia financiară pentru 2013. 

"În cadrul  materialelor  privind exercitiul financiar 2013 se vor prezenta si date referitoare la salariile administratorilor, directorilor şi salariatilor. Documentele vot fi diseminate pe canalele utilizate de o societate listata la BVB şi în concordanta cu Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova, vor fi afisate simultan in romana si engleza”, arată răspunsul primit de la SIF Moldova care precizează că în acţionariatul SIF Moldova o pondere semnificativă o au persoanele nerezidente.

Salariul mediu brut în SIF 2 Moldova este de 6.400 de lei.

SIF 2 Moldova a obţinut un profit net în 2013 de 90 milioane de lei.

Dragoş Bâlteanu, SIF1 Banat-Crişana

Dragoş George Bîlteanu, preşedinte şi director general la SIF 1 Banat-Crişana, a avut anul trecut venituri totale de 272.149 de euro.

Astfel, lunar el a câştigat, ca membru de Consiliul de Administraţie, 7.150 lei, la care s-a adăugat salariul de director general. În plus ca membru de CA, Bîlteanu a încasat anual, alături de ceilalţi şase membri ai Consiliului de Administraţie, o cotă de 0,3% din valoarea activului net mediu anual, adică 632.962 lei pe an.

Participarea la profit ca director, anual, i-a adus alţi 492.303 lei.

Gândul a solicitat şi şefului SIF 1 Banat-Crişana date referitoare la veniturile exacte realizate anul trecut.

“În datele financiare aflate pe site-ul companiei sunt prezentate cheltuielile cu personalul, în mod global pentru angajaţi, administratori şi directori. Astfel, nu vă putem confirma că suma calculată de dvs. ar reprezenta venitul anual al domnului Dragoş Bîlteanu în 2013”, se arată în răspunsul transmis gândul de Claudiu Horeanu, director pentru relaţia cu investitorii din SIF 1 Banat-Crişana.

Horeanu a adăugat că, fiind o companie listată la bursă, SIF Banat-Crişana îndeplineşte obligaţiile de transparenţă, de a informa piaţa, prin intermediul rapoartelor curente şi periodice, precum şi al comunicatelor de presă, asupra celor mai importate aspecte din activitatea companiei, pentru a oferi acţionarilor, investitorilor şi altor categorii de stakeholderi acces egal la informaţie.

“Considerăm că SIF Banat-Crişana trebuie să respecte standardele de guvernanţă corporativă şi pentru evitarea propagării anumitor informaţii ce ar putea crea o imagine falsă asupra companiei şi a dezvoltării pieţei româneşti de capital", a adăugat Claudiu Horeanu.

Mihai Fercală, preşedinte SIF 3 Transilvania

Cel mai longeviv preşedinte de SIF este Mihai Fercală, şeful SIF 3 Transilvania. El este preşedinte la SIF Transilvania din anul 1992.

Fercală primeşte anual între 472.687 euro şi 634.494 euro, reiese din calcule pe baza datelor de pe site-ul SIF Transilvania. 

Suma a fost obţinută din calcule pe baza datelor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 20 aprilie 2013 privind Consiliul de Supraveghere,  Hotărârea AGEA din 20 aprilie 2013 privind modificări ale actului constitutiv, dar şi din notele explicative ale raportului anual pe 2012. 

Fercală primeşte lunar între 39.391 euro şi 52.875 de euro. Sumele variază pentru că în adunarea acţionarilor s-a stabilit că, în calitate de director general, el poate primi 7 sau 12 salarii medii brute din SIF Transilvania, potrivit Hotărârii din AGEA din 20 aprilie 2013.

Salariul brut lunar la SIF Transilvania este de 12.000 de lei.  Deci directorul general primeşte între 84.000 lei şi 144.000 de lei lunar.

De asemenea, Fercală primeşte şi bonus ca participaţie la profit – care se acordă per membru CA sau director - , în valoare de 7.292 lei lunar.

Fercală face parte şi din directoratul SIF Transilvania, care este format din 3 membri, numiţi de Consiliul de Supraveghere în mai 2013, pentru un mandat de 4 ani. În calitate de preşedinte al directoratului el primeşte lunar venituri echivalând cu 7 salarii medii brute de la nivelul SIF Transilvania.

SIF Transilvania a avut în 2012 venituri totale de 320.453.135 lei şi un profit de 212.197.528 lei.

“În anul 2012 societatea (SIF Transilvania) a înregistrat pe cheltuielile societăţii suma de 3.502.612 lei reprezentând drepturi de natură salarială, precum şi stimulente din fondul de participare la profitul realizat in 2011, cuvenite membrilior CA şi celor doi directori ai societăţii, care au incheiat cu societatea contract de mandat. Stimulentele din fondul de participare la profit afarente anului 2012 incluse in suma de 3,502.612 lei prezentata mai sus a fost în sumă de 875.000 lei”, se arată în sistuaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2012, pregătite potrivit standardelor de raportare financiară UE.

SIF Transilvania a avut în 2012 un număr de 72 de angajaţi.

Cum s-au înfiinţat societăţile de investiţii financiare

În 1991, o cotă de 30% din acţiunile întreprinderilor la care era acţionar statul a fost împărţită între cinci fonduri de proprietate, deţinute de stat, denumite FPP-uri (Fonduri ale Proprietăţii private). În cadrul Programului de Privatizare în Masă, toţi românii cu vârsta peste 18 ani au primit cupoane de privatizare, devenind acţionari la FPP-uri, care ulterior s-au transformat în societăţi de investiţii financiare, acţiunile lor fiind tranzacţionate, din 1999, la Bursa de Valori Bucureşti.

Societăţi asemănătoare SIF-urilor au existat şi în alte ţări, acolo unde procesul de privatizare a fost similar – prin certificate sau voucher-e, respectiv în Polonia, Cehia, Rusia şi Bulgaria. Între timp acestea au disparut sau au fost restructurate. În Bulgaria mai există două sau trei  dintre ele.

Cum au rezistat şefii SIF-urilor

Acţionariatul fiind foarte disipat, ca urmare a privatizării în masa şi existenţei limitelor de deţinere), adunările generale la SIF-uri s-au tinut cu un cvorum redus, acesta fiind un alt motiv pentru care conducerile SIF-urilor au rezistat ani de zile.

Ani de-a rândul pragul de deţinere la SIF-uri, adică pachetul maxim de acţiuni pe care îl poate deţine un investitor la un SIF, a fost 0,1% din capitalul social al SIF-ului. Abia în 2005 pragul a crescut de la 0,1% la 1%.

Apoi pragul de deţinere a fost modificat, in ianuarie 2012, de la 1% la 5% din acţiuni, deşi iniţial proiectul viza eliminarea pragului de detinere, considerat de analişti o îngrădire a dreptului de proprietate.

Gândul a scris că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, are un salariu de 10.000 de euro, putând ajunge la 12.000 de euro cu indemnizaţia de la Consiliul de Administraţie. Isărescu câştigă mai puţin decât şeful Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Radu Ruşanu, care are un salariu net de 14.000 de euro pe lună, fiind unul dintre cei mai bine plătiţi angajaţi de la stat în România. Ruşanu a anunţat recent înjumătăţirea salariilor la ASF pentru 2014.
 

 

 

Citește și: