Florin Jinga
Departamentul Economic
430 vizualizări 7 oct 2018

Într-un proiect de Hotărâre de Guvern (HG), publicat, spre consultare publică, pe site-ul ME, la data de 28 septembrie, se precizează că: „Ajutorul de stat în sumă totală de 118.751 mii lei pentru anul 2018, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final (...) şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final”.

Decizia CE nr. C (2016) 7.719/final se referă la închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, fiind publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 127/1 din 21 aprilie 2017.

Suma alocată pentru acest an va fi repartizată astfel, potrivit recentului proiect de act normativ:

- pentru huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitive, 90,656 de milioane de lei, destinaţi acoperirii pierderilor aferente producţiei curente;

- pentru acoperirea costurilor excepţionale, 28,095 milioane de lei.

”Ţinând cont de faptul că la aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, era în vigoare Decizia Comisiei Europene nr. C(2016), iar renotificarea a fost aprobată în luna februarie 2018 prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final, suma aprobată în bugetul Ministerului Energiei pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - SA (n.red. - CEH) pentru anul 2018 a fost de 118,7 milioane de lei”, se menţionează în Nota de fundamentare a noii HG.

De asemenea, prin acest proiect de HG, se stabileşte că singura sumă alocată pentru acest an este cea de aproape 119 milioane de lei, cu 35,5% mai mică decât cea de 184,3 milioane de lei, stabilită de CE în februarie şi aprobată de Guvern în martie, prin HG nr. 99/2018. Prin HG nr. 99/2018 a fost aprobată acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH pentru anul 2018, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236, din 16 martie 2018.

La începutul lunii martie, ME anunţa că, prin Decizia C (2018) 1001/ final din data de 16 februarie 2018, CEH, de care aparţin cele două mine Lonea şi Lupeni, urma să primească un ajutor de stat pentru oprirea producţiei de 184,316 milioane de lei, din care: 116,3 de milioane lei pentru o cantitate maximă livrată de 247.300 tone la o putere calorică minimă de 3.200 kcal/kg; 67,779 de milioane de lei pentru personal dintre care plăţi compensatorii personalului pe cale să îşi piardă locul de muncă (34,224 de milioane de lei), reconversie profesională (4,015 de milioane de lei) şi 29,540 de milioane de lei pentru închiderea subterană.

”Datorită faptului că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (n.red. - din septembrie) nu s-au alocat fonduri suplimentare şi având în vedere obligaţiile Ministerului Energiei asumate prin Planul de închidere autorizat de Comisia Europeană, apare necesitatea modificării structurii ajutorului de stat aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 99 /2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2018, în sensul diminuării grantului direct de la suma de 112.347 mii lei la suma de 90.656 mii lei, diferenţa de 21.691 mii lei adăugându-se la suma cheltuielilor excepţionale”, se precizează în proiectul de HG.

Această realocare se datorează economiei realizate ca urmare a evoluţiei preţului cărbunelui pe terţe pieţe fapt care a condus la realizarea unei norme de subvenţie mai mică decât nivelul programat ceea ce determină scăderea ajutorului de stat per Gcal, potrivit proiectului de HG. În plus, realocarea s-a făcut ca urmare a necesitaţii asigurării cel puţin a unei parţi din sumele prevăzute pentru realizarea cheltuielilor excepţionale în anul 2018 în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final „pentru care nu s-au putut aloca fonduri la prima rectificare bugetară”, după cum se scrie în recentul proiect de act normativ.

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit un nou Plan de închidere care a făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Acest plan de închidere prevede data de 31 decembrie 2018 pentru încetare a activităţii de producţie de huilă pentru Lonea şi Lupeni, astfel că data rămâne cea aprobată în februarie.

De asemenea, noua HG continuă planul iniţial, respectiv prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: EM Lonea până la finele anului 2020; EM Lupeni până în luna iulie 2021. Această prelungire s-a făcut „ţinând cont de faptul că închiderea celor 2 unităţi miniere trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu se respectă procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr.85/2003”.

Citește și: