Cristina Cuncea - Mediafax
115 vizualizări 8 apr 2014

Comparativ cu anul 2012, valoarea amenzilor a crescut cu 187%, iar faţă de anul 2011 se situează la un nivel de 15 ori mai redus.

"Nivelul deosebit de ridicat înregistrat la nivelul anului 2011 s-a datorat finalizării cu amenzi a unor cazuri ce au implicat companii cu o cifră de afaceri foarte mare, precum cartelul de pe piaţa carburanţilor, abuzurile de poziţie dominantă ale Orange şi Vodafone", se arată în raportul de activitate pentru anul 2013 al Consiliului Concurenţei.

Printre cele mai mari amenzi din anul trecut se numără cea aplicată de Consiliul Concurenţei celor 14 firme membre ROREC şi ECOTIC, în valoare totală de 56,5 milioane de lei (aproximativ 12,7 milioane euro). De asemenea, Consiliul Concurenţei a amendat cu 16,85 milioane lei (aproximativ 3,76 milioane euro) Compania Naţională Loteria Română, Intralot SA Integrated Lottery Systems and Services, Intracom Holdings pentru înţelegeri anticoncurenţiale.

Din punct de vedere al tipului de încălcare a legislaţiei, 79,5% din totalul sancţiunilor aplicate a fost pentru înţelegeri orizontale, 19,9% pentru înţelegeri verticale, 0,2% pentru punerea în aplicare a unei concentrări economice înainte de notificare şi de autorizarea sa de către Consiliul Concurenţei şi 0,004% reprezentând amenzi cominatorii aplicate în anul 2012 pentru nefurnizarea de informaţii în cadrul unei anchete sectoriale.

În anul 2013, Consiliul Concurenţei a declanşat 18 investigaţii, din care 12 privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă şi 6 privind anumite sectoare economice (anchete sectoriale).

Numărul investigaţiilor deschise în 2013 s-a diminuat cu 22% faţă de 2012 şi cu 50% faţă de anul 2011, evoluţie ce indică faptul că autoritatea de concurenţă şi-a accentuat eforturile pe finalizarea cazurilor aflate deja în derulare.

Din cele 12 de investigaţii privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă declanşate în anul 2013, aproximativ 67 % au fost declanşate prin autosesizare, în urma analizelor efectuate de autoritatea de concurenţă.

Cele mai multe investigaţii au vizat sectorul construcţiilor de drumuri, al laptelui şi cel cinematografic (câte 16%).

În anul 2013, au fost finalizate 23 de investigaţii, cu una mai puţin comparativ cu anul 2012 şi cu una mai mult faţă de 2011. Din cele 23 de investigaţii, 19 au vizat posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă şi patru au reprezentat investigaţii sectoriale.

În ceea ce priveşte investigaţiile vizând posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă, au fost finalizate mai puţine cu 16% faţă de 2012, respectiv cu 5% comparativ cu 2011.

Numărul investigaţiilor sectoriale finalizate în anul 2013 a fost de patru ori mai mare faţă de 2012 şi dublu faţă de 2011.

"Luând în considerare numărul total al investigaţiilor aflate în derulare la începutul lui 2013, precum şi cele iniţiate pe parcursul anului (cazuri privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă şi investigaţii sectoriale), reiese faptul că autoritatea română de concurenţă a finalizat 24% din cazurile aflate în analiză", se menţionează în raport.

Procentual, 42% din numărul investigaţiilor privind posibile încălcări ale regulilor de concurenţă finalizate au vizat atât legislaţia naţională, cât şi pe cea comunitară.

Din totalul investigaţiilor privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă 7 s-au finalizat cu amenzi, iar dintre acestea trei au avut ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale verticale, două înţelegeri anticoncurenţiale orizontale şi acţiuni ale administraţiei publice, una înţelegeri anticoncurenţiale orizontale, iar una a vizat punerea în aplicare a unei concentrări economice înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenţei.

O investigaţie a fost finalizată prin constatarea săvârşirii de acţiuni anticoncurenţiale ale administraţiei publice (în astfel de cazuri, nu se pot aplica amenzi), iar restul de 11 (58%) au fost închise întrucât nu au fost identificate dovezi suficiente privind încălcarea legii.

Sectorul economic cel mai vizat de investigaţiile privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă a fost cel al construcţiilor de drumuri (21% dintre investigaţii).

Durata medie a investigaţiilor privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă finalizate în anul 2013 a fost de 3 ani. În anul 2013, perioada medie în care au fost finalizate cazurile de încălcare a regulilor de concurenţă a crescut cu jumătate de an faţă de 2012 şi cu puţin peste o lună comparativ cu anul 2011.

Au fost finalizate investigaţiile sectoriale de pe piaţa distribuţiei de filme către cinematografe, lucrările de construcţii de drumuri şi autostrăzi, serviciile de plăţi bancare prin carduri şi piaţa berii.

La finalul anului 2013, erau în desfăşurare 63 de investigaţii privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă, din care 26 mai vechi de 3 ani, şi 11 anchete sectoriale.

În ultimii 3 ani se observă o scădere constantă a numărului total de investigaţii rămase în derulare la sfârşitul anului, inclusiv în ceea ce priveşte numărul celor privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă, în timp ce numărul investigaţiilor sectoriale a urmat un trend opus.

Totodată, în cursul anului 2013, au fost efectuate inspecţii inopinate la 80 de sedii/puncte de lucru deţinute de 80 de întreprinderi, în cadrul a 12 investigaţii şi au fost autorizate în urma notificării un număr de 47 de operaţiuni de concentrare economică, valoarea taxelor de autorizare fiind de 2,2 milioane de lei (488.250 euro).

Toate concentrările economice au fost autorizate fără a necesita derularea unei investigaţii.

Citește și: