Corina VÂRLAN
3478 vizualizări 28 mar 2013

Banca Naţională a României (BNR) scoate la concurs două posturi de economist la Direcţia Studii Economice - Serviciul Studii, din sediul său central. Persoanele interesate de obţinerea unui astfel de loc de muncă se pot înscrie în concurs până miercuri, 3 aprilie.

Detaliile complete legate de condiţiile de participare la concurs au fost publicate pe site-ul oficial al Băncii.

Ce fel de candidaţi caută BNR

Cei care vor să se înscrie pentru a obţine una dintre cele două funcţii de economist trebuie să aibă o licenţă în ştiinţe economice şi un master în finanţe, potrivit anunţului publicat pe site-ul BNR.

Un doctorat în ştiinţe economice, fie el finalizat sau în derulare, va reprezenta un avantaj pentru cei care vor să devină economişti al Băncii.

Pentru a obţine acest loc de muncă, persoanele interesate trebuie să aibă cunoştinţe de macroeconomie, de econometrie şi de statistică teoretică şi economică.

Ei trebuie cunoască limba engleză şi să ştie, de asemenea, să utilizeze programele pachetului Microsoft Office şi software-ul de statistică EViews, folosit pentru analiză econometrică.

În ce constă concursul

Concursul, care va avea loc pe data de 9 aprilie, va fi alcătuit din trei probe - un test profesional, o testare psihologică la care se va adăuga un interviu de selecţie şi un interviu profesional.

Candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7 pentru a promova testul profesional şi interviul profesional.

În cadrul testării psihologice se va realiza "testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale rezultate din fişa postului pentru care candidează", iar în cadrul interviului de selecţie vor fi analizate, printre altele, "motivaţia candidatului" şi "percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura".

Cu ce se vor ocupa economiştii selectaţi prin concurs

Candidaţii selectaţi pentru ocuparea acestor posturi vor contribui la realizarea prognozelor pe termen scurt ale inflaţiei şi ale produsului intern brut, vor redacta diverse analize care vor fi incluse în publicaţiile Băncii şi vor lucra la analize şi la proiecţii care vor fi solicitate, în cadrul exerciţiilor de prognoză bianuală, de către reprezentanţii Băncii Centrale Europene.

Alte atribuţii pe care le vor îndeplini cei doi economişti aleşi prin concurs vor fi acelea de pregătire a unor materiale sau de furnizare a unor informaţii statistice, atât către instituţii financiare internaţionale, cât şi către reprezentanţii băncilor centrale sau agenţiilor de rating.

Citește și: