Victor Rotariu
112 vizualizări 22 feb 2011

Pentru că negocierile dintre Guvern şi partenerii sociali continuă şi în acest moment, forma efectivă pe care o va avea legea de modificare a Codului este încă necunoscută. gândul vă prezintă cea mai recentă variantă a Codului, finalizată vineri, 19 februarie, în urma negocierilor cu sindicatele şi patronatele.

Premierul Emil Boc a anunţat la finele săptămânii că, cel mai probabil, Guvernul îşi va asuma răspunderea pe această lege, fără a anunţa însă şi o dată concretă în acest sens.

Liderii celor cinci mari confederaţii sindicale au anunţat la finele săptămânii trecute că vor declanşa un val de proteste, inclusiv prin încetarea muncii şi prin pichetarea anumitor prefecturi şi primării din ţară.

Principalele modificări aduse Codului Muncii (Legea 53/2003)

*Art. 17, alin. 2, privind funcţia şi atribuţiile postului.

Forma actuală: "d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului".

Forma propusă de Guvern: "d) Funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului."

Se introduce litera d1, cu următorul cuprins: "d1) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului". Litera d1 permite angajatorului să îşi creeze mai uşor propriile norme de evaluare a angajatului.

*Art. 31, alin. 1, privind perioada de probă.

Forma actuală: "(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere".

Forma propusă de Guvern: "(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere".

*Art. 31, alin. 3, privind perioada de probă.

Forma actuală: "În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile lucrătoare".

Forma propusă de Guvern: "Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia". Angajatorul poate concedia, astfel, în orice moment, unilateral, un angajat aflat în perioada de probă.

*Art. 33, privind angajarea succesivă pe o perioadă de probă.

Forma actuală: Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este interzisă".

Forma propusă de Guvern: "Perioada în care se pot face angajări succesive de probă a mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni".

*Art. 52, alin. 1, privind condiţiile în care poate fi suspendat raportul de muncă

Forma actuală: "Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

b) ca sancţiune disciplinară;"

Forma propusă de Guvern: "La art. 52 alin. (1) litera b) se abrogă". Astfel, angajatului nu-i mai poate fi suspendat contractul individual de muncă pe motive disciplinare. Suspendarea presupune continuare contractului fără plata salariului.

*Art. 52, alin. 1. Se introduce litera "f", cu următorul cuprins:

"pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor". Angajatorul poate suspenda astfel contractul de muncă în perioada în care angajatul nu are autorizaţia necesară prestării serviciului pentru care a fost angajat, cum ar fi cazul unui sudor, de exemplu.

*Art. 60, alin. 1, privind concedierea angajaţilor.

La litera "g" se prevede faptul că nu poate fi dispusă concedierea angajaţilor pe durata îndeplinirii serviciului militar.

Guvernul a propus abrogarea literei "g".

*Art. 81, privind condiţiile de încheiere a contractului individual de muncă, pe o perioadă determinată.

Se modifică litera "e"

Forma actuală: "în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte, programe, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi/sau la nivel de ramură".

Forma propusă de Guvern: "În alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe".

*Art. 82, alin 1, privind perioada maximă pe care poate fi semnat un contract de muncă pe o perioadă determinată.

Forma actuală: "Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 de luni"

Forma propusă de Guvern: "Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni"

*Art. 236, alin. 2, privind negocierea colectivă

Forma actuală: "Negocierea colectivă este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de salariaţi"

Forma propusă de Guvern: "Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 21 de salariaţi".

Citește și: