Gandul.info
Dan Straut
1649 vizualizări 16 oct 2017

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2017 nivelul de 24,5 miliarde de euro (26,1% din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,5% faţă de 31 decembrie 2016.

„Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,1% în perioada ianuarie-august 2017, comparativ cu 30% în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2017 a fost de 5,9 luni, faţă de nivelul de 6,3 luni consemnat la 31 decembrie 2016”, se arată într-un comunicat al BNR.

„Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt - calculată la valoarea reziduală - cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2017 a fost de 86,2%, comparativ cu 90,5% la 31 decembrie 2016”, a precizat banca centrală.

Creanţele financiare ale administraţiei publice, exprimate ca pondere în PIB, au scăzut cu 0,4 puncte procentuale, ajungând la 24,5%, în timp ce angajamentele - datoriile - aceluiaşi sector au crescut la 45,5%, a semnalat, într-un raport publicat recent, BNR.

„Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au diminuat cu 1,1 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 8,8% din PIB. Depozitele administraţiei publice au crescut cu 1,6 puncte procentuale, până la 8,7% din PIB, dar alte conturi de primit au scăzut cu 0,8 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 6,1% ca pondere în PIB”, a consemnat BNR în raportul pe trimestrul II privind conturile naţionale financiare.

În acelaşi timp, „angajamentele financiare ale sectorului administraţii publice au crescut ca pondere în PIB, atingând un nivel de 45,5%, faţă de 44,9%. Titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au crescut cu 1 punct procentual, ajungând la un nivel de 29,3% din PIB”.

BNR a mai arătat că, atât în cazul titlurilor de natura datoriei pe termen scurt, cât şi pentru titlurile pe termen lung, „se constată creşteri pe seama noilor emisiuni de titluri într-un ritm mai accelerat decât răscumpărarea de titluri pe fiecare tip de scandenţă”.

Investiţiile străine, în scădere cu 16,4%, la 2,5 miliarde de euro, în primele 8 luni din 2017â

Pe de altă parte, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,5 miliarde de euro în primele opt luni din 2017, comparativ cu 3,09 miliarde de euro în perioada similară din 2016 (-16,4%), mai arată BNR.

Potrivit băncii centrale, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) din primele opt luni din 2017 au însumat 2,8 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 286 de milioane de euro.

În perioada ianuarie-august 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4,04 miliarde de euro, comparativ cu 2,65 miliarde de euro în perioada similară din 2016.

„În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,43 miliarde de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 146 de milioane de euro, balanţa veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 113 milioane de euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 216 milioane de euro”, a transmis BNR.

Citește și: