289 vizualizări 14 oct 2019

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 74,342 miliarde euro la 31 august 2019 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,9 la sută faţă de 31 decembrie 2018, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2019 nivelul de 34,630 miliarde euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 9,7 la sută faţă de 31 decembrie 2018.

În perioada ianuarie - august 2019 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, comparativ cu 6,104 miliarde euro în perioada ianuarie - august 2018.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,081 miliarde euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 357 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 963 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 215 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3,581 miliarde euro (comparativ cu 3,482 miliarde euro în perioada ianuarie - august 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,582 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 999 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,3 la sută în perioada ianuarie - august 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2019 a fost de 5,1 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2019 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.

Foto: Pixabay

 

 

Citește și: