Loredana VOICULESCU
8832 vizualizări 2 oct 2012

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale l-a suspendat din funcţie şi îl cercetează disciplinar pe directorul Direcţiei concesiuni din CNADNR, Narcis Neaga.

Anunţul vine după ce gândul a scris că în documentaţia de selectare a consultantului pentru autostrada Comarnic-Braşov au fost trecute printre cerinţe un autoturism 25-30.000 euro şi 30-40.000 euro pentru instruirea angajaţilor CNADNR.

"În urma modificării documentaţiei de licitaţie pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Braşov şi a introducerii unor cerinţe în Caietul de Sarcini, pe care va trebui să le îndeplinească firma de consultanţă căreia i se va atribui contractul pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al autostrăzii Comarnic-Braşov (58 km), respectiv <<un autoturism nou cu o valoare între 25.000 euro şi 30.000 de euro şi o sumă între 30.000 euro şi 40.000 euro pentru "sesiuni de instruire oficială în ţară/străinătate>>, conducerea CNADNR-SA a dispus cercetarea disciplinară a domnului Narcis Neaga, director Direcţia Concesiuni", se arată într-un comunicat remis gândul luni seara de CNADNR.

Documentul arată că pe perioada cercetării disciplinare a fost dispusă suspendarea din funcţie a lui Narcis Neaga, urmând ca măsurile să fie luate în urma raportului emis de comisia de disciplină.

"Cheltuieli neprevăzute" de 8,5% din valoarea contractului pentru reactualizarea studiului de fezabilitate

Pe de altă parte, gândul a descoperit şi că, în caietul de sarcini aferent licitaţiei lansate de CNADNR pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov (58 km) sunt prevăzute şi „provizioane pentru cheltuieli neprevăzute în legătură cu contractul de servicii” de 2 milioane de lei (circa 442.000 euro).

Suma reprezintă echivalentul a 8,5% din valoarea totală a contractului de 23,66 milioane de lei fără TVA (5,3 milioane de euro).

"Provizioanele pentru cheltuielile neprevăzute acoperă costurile care se regăsesc în legătură cu contractul de servicii. Va exista o sumă fixă de bani pentru a acoperi activităţi neprevăzute, studii etc. Această sumă va fi la dispoziţia Autorităţii contractante (CNADNR n.n.) şi poate fi folosită doar în baza unei aprobări speciale venită din partea Autorităţii contractante. Aprobarea va fi dată unei solicitări bine justificate venită de la Consultant”, se menţioeanză la articolul privind „cheltuieli neprevăzute”.

O notă a CNADNR menţionează că atât contravaloarea autoturismului nou (25.000-30.000 euro), precum şi bugetul de 30.000-40.000 euro pentru „instruirea personalului” CNADNR despre care gândul a scris că ofertantul trebuie să le pună la dispoziţia Companiei de Autostrăzi vor fi considerate cheltuieli separate şi nu vor fi incluse în suma de 442.000 de euro reprezentând „cheltuieli neprevăzute”.

Gândul a dezvăluit cum, în caietul de sarcini, au fost trecute două condiţii care prevăd că firma de consultanţă care va fi desemnată câştigător să pună la dispoziţia CNADNR un automobil nou în valoare de 25.000-30.000 de euro, precum şi un buget de instruire în ţară/străinătate a personalului CNADNR de 30.000-40.000 de euro.

“Fără a aduce atingere celor prevăzute în contractul de servicii, Consultantul va pune la dispoziţia Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP), din cadrul CNADNR, dedicată exclusiv implementării acestui Proiect pe întreaga durată a contractului de servicii, un autoturism nou cu o valoare între 25.000 euro şi 30.000 euro”, se arată în modificările aduse de CNADNR la caietul de sarcini pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Braşov.

Documentul precizează că autoturismul va fi pus la dispoziţia UIP în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de servicii, iar costurile legate de întreţinere, asigurări, combustibil, servicii, pentru autoturismul respectiv vor fi suportate de consultant.

În plus, “Consultantul va asigura instruire la locul de muncă omologilor de la Beneficiar (CNADNR n.r.) precum şi sesiuni de instruire oficială în ţară/străinătate, în special în domeniile privind contractele de concesiune/PPP şi gestionarea proiectelor şi a contractelor. Programul de instruire va fi propus Beneficiarului la o dată ulterioară, în cursul desfăsurării activităţilor Consultantului şi va fi discutat integral cu Beneficiarul în acel moment. În acest scop, Consultantul va asigura un buget propriu pentru instruire cuprins între minim 30 000 Euro si maxim 40 000 euro fără TVA”, menţionează modificarea adusă caietului de sarcini.

Contactat de gândul, şeful CNADNR, Mircea Pop, a declarat că introducerea acestor “detalii” în caietul de sarcini reprezintă “o greşeală”, iar ulterior a dat asigurări că luni va anunţa sancţiuni administrative în cazul angajaţilor Companiei Naţionale de Autostrăzi care au lucrat la caietul de sarcini.

2.000 de km pe lună cu autoturismul nou de 30.000 de euro

Pe de altă parte, aceeaşi notă emisă de CNADNR mai precizează că limita pe care reprezentanţii Companiei de Autostrăzi o iau în calcul, în fiecare lună, pentru autoturismul nou pe care consultantul trebuie să îl pună la dispoziţia CNADNR este de 2.000 de km. 

Precizarea se regăşeşte în clarificările făcute recent de CNADNR, la solicitarea ofertanţilor în cadrul licitaţiei pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Braşov. Aici se prevede că „limita de km care se va lua în calcul pentru calcularea costurilor aferente întreţinerii autoturismului este de 2.000 km/lună”.  Adică de zece ori echivalentul distanţei între Bucureşti şi Braşov, de exemplu.

„Ce înţelege CNADNR prin autoturism nou”

CNADNR a răspuns şi la întrebarea „Ce înţelege autoritatea contractantă prin autoturism nou?” venită din partea ofertanţilor.

„Prin autoturism nou se înţelege autoturism de fabricaţie începând cu anul 2011 până în prezent şi care nu a rulat mai mult de 100 km de la prima punere în funcţiune a acestuia”, vine răspunsul din partea CNADNR.

Sursa: CNADNR

CNADNR: Suma pentru achiziţia autoturismului nou „nu este subiectul prezentei proceduri de achiziţie publică”

O altă întrebare este următoarea: „În cazul în care se solicită achiziţionarea unui autoturism nou, din ce fonduri va fi acesta cumpărat: din bugetul propus şi alocat de Ofertant pentru realizarea serviciilor aferente contractului prin oferta financiară? Sau din fonduri alocate suplimentar faţă de Oferta Financiară de către autoritatea contractantă?”

Răspunsul CNADNR este următorul: „Autoritatea Contractantă solicită ca pentru derularea contractului de servicii, Consultantul să pună la dispoziţia Unităţii de Implementare a Proiectului, un autoturism nou cu o valoare între 25.000 euro şi 30.000 euro, pe întreaga durată a contractului de servicii. Sursa/fondurile pentru prestarea unui astfel de serviciu de către consultant către Autoritatea Contractantă nu este subiectul prezentei proceduri de achiziţie publică”.

Fondurile pentru autoturismul nou şi bugetul pentru instruirea personalului nu sunt incluse la„cheltuieli neprevăzute”

Ofertanţii au întrebat şi dacă sumele de 25.000-30.000 de euro reprezentând valoarea autoturismului nou şi cei 30.000-40.000 euro reprezentând instruirea personalului autorităţii contractante (CNADNR) sunt incluse în valoarea de 2.000.000 de lei reprezentând provizioanele pentru cheltuieli neprevăzute, răspunsul CNADNR a fost negativ.

Sursa: CNADNR

CNADNR a introdus în septembrie în caietul de sarcini pentru Comarnic-Braşov o serie de cerinţe noi, care nu se regăseau în varianta publicată iniţial în primăvară.

Durata contractului pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Braşov care cuprinde şi servicii de asistenţă juridică în procesul de atribuire a contractului de concesiune este de 14 luni de la semnare. Pentru realizarea studiului de fezabilitate este prevăzută o perioadă de 120 de zile.

Autostrada Comarnic-Braşov - "Autostrada Zăpezii" - ar fi fost primul mare proiect construit prin parteneriat public-privat (PPP). Prima tentativă de construcţie a tronsonului Comarnic-Braşov datează din 2004, de pe vremea Guvernului Adrian Năstase, o altă încercare fiind făcută în 2010, ambele eşuate.

În luna mai a.c. CNADNR a anunţat lansarea unei licitaţii pentru reactualizarea studiului de fezabilitate aferent autostrăzii, dar licitaţia a fost amânată de mai multe ori, în urma contestaţiilor depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) de trei case de avocatură.

Recent, premierul Victor Ponta şi-a arătat nemulţumirea faţă de blocarea procesului de licitaţie pentru Comarnic-Braşov, solicitând conducerii Ministerelor Transporturilor, Finanţelor, Justiţiei şi Secretariatului General al Guvernului să găsească o soluţie pentru reluarea licitaţiei la autostrada Comarnic-Braşov. El a arătat că "birocraţia politică" şi Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) au blocat această procedură.

Citește și: