Gandul.info
Clarice DINU
3683 vizualizări 29 nov 2017

Astfel, potrivit unui proiect de ordonanţă nici anul viitor nu se vor acorda tichete cadou, premii, indemnizaţii de hrană şi indemnizaţia de vacanţă. Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător. De asemenea, proiectul de OUG prevede neacordarea de ajutoare, plăţi compensatorii la pensionare, precum şi menţinerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2017. 

Totodată, în 2018, pentru instituţiile şi autorităţile publice se interzice cumpărarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme sau mobilier. Este permisă însă achiziţionarea de autoturisme pur electrice. 

De asemenea, potrivit proiectului de ordonanţă, angajările în sectorul public sunt restricţionate, în sensul că la două posturi vacantate, după 1 ianuarie 2018, se va ocupa doar unul. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în instituţiile publice se vor reduce cu 10%. Este vorba de banii care pot fi cheltuiţi pentru telefonie, servicii de curăţenie, utilităţi sau carburanţi. 

Nici în 2018 nu vor fi acordate cupoane sociale pentru educaţia timpurie şi echivalentul în lei a 500 euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut. De asemenea, în şcoli nu se va districui suplimentul de miere de albine, Guvernul invocând faptul că aplicarea simultană a legilor care prevăd distribuţia de alimente în şcoli pot afecta sănătatea copiilor. 

CITEŞTE AICI PROIECTUL INTEGRAL AL ORDONANŢEI

„Măsurile propuse au un impact financiar asupra bugetului general consolidat în anul 2018 de cca 46,7 miliarde de lei, reprezentând 5,14% din produsul intern brut estimat pentru anul 2018, iar în cazul neadoptării lor deficitul bugetar s-ar majora la 8,11% din PIB ceea ce ar conduce la intrarea României în procesul de deficit excesiv ca urmare a depăşirii ţintei de deficit stabilită prin Protocolul numărul 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexă la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale”, se arată în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă. 

 

Citește și: