Alexandra PELE
16566 vizualizări 3 dec 2014

O gospodărie obişnuită din România are, în medie, venituri lunare de circa 2.452, în timp ce cheltuielile sunt de 2.210 lei, adică de 90,1% din venituri, reiese din cele mai recente date ale Insitutului Naţional de Statistică (INS), aferente trimestrului al doilea din acest an, respectiv perioadei aprilie-iunie 2014.

Cea mai însemnată parte din banii cheltuiţi lunar a fost destinată bunurilor şi serviciilor consum (produse alimentare, utilităţi, transport etc), destinaţie pentru care au fost alocate 72,5% din cheltuielile totale. A doua cea mai semnificativă pondere în cheltuielile totale ale unei gospodării o reprezintă cele care se referă la plata impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor şi taxele către stat. Plata dărilor reprezentând 16,8% din cheltuielile totale medii ale unei gospodării, potrivit Statisticii.

Cât TVA plăteşte lunar o gospodărie

Prin urmare, o gospodărie a cheltuit, în medie, 1.602 lei lunar pentru a-şi acoperi necesităţile de consum, cum sunt produsele alimentare, mărfurile nealimentare sau serviciile, şi 371 de lei pentru achitarea taxelor şi impozitelor datorate. Diferenţa este reprezentată de sumele investite lunar şi de cheltuielile legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi a păsărilor, achiziţia de produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc). Cele din urmă au reprezentat, în medie, 154 de lei lunar.

Aşadar, dacă presupunem faptul că fiecare gospodărie a cheltuit banii în economia fiscalizată, pe lângă impozitele şi contribuţiile lunare de 371 de lei, o gospodărie a virat, în medie, 421 de lei lunar, sub formă de TVA, la bugetul statului, reiese din calculele gândul. Acestea au fost făcute pornind de la ipoteza că atât cheltuielile de producţie, cât şi cele de consum au fost fiscalizate, respectiv plătitoare de TVA de 24%. Nu s-a luat în calcul faptul că produsele de panificaţie (categoria produse alimentare) sunt taxate cu 9%.

Cum se împart cheltuielile de consum ale unei gospodării pe destinaţii

Sursă: Institutul Naţional de Statistică (INS)

Cât a încasat statul din TVA în 2014

În primele zece luni din 2014, statul a încasat din TVA suma de 42,8 miliarde de lei, echivalentul a 9,6 miliarde de euro la un curs mediu de referinţă de 4,45 lei/euro.

Suma este cu doar 0,6% mai mare decât cea consemnată în aceiaşi perioadă a anului trecut, când statul a încasat 42,5 miliarde de lei din taxa pe valoare adăugată.

Mai mult, ca procent în PIB, respectiv ca pondere în economie, încasările din TVA au scăzut în primele zece luni din 2014 la 6,4% din PIB, faţă de 6,7% în perioada ianuarie-octombrie 2013.

TVA reprezintă a doua cea mai importantă sursă de venit pentru bugetul general consolidat, după contribuţiile de asigurări.

În 2013, statul a încasat, de fapt, un TVA de 12%

Consiliul Fiscal a avertizat în repetate rânduri că statul încasează puţin mai mult de jumătate din sumele pe care ar trebui să le strângă la buget din TVA.

Gradul de eficienţă a taxării în cazul TVA a fost de 56% în 2013, faţă de 83% în Estonia sau 71% în Slovenia şi Cehia, unde cotat standard de TVA este de 20%.

În 2013, evaziunea fiscală din TVA a fost de 76,7 miliarde de lei, echivalentul a 12,21% din PIB, în creştere cu 6% faţă de 2012, reiese din raportul citat.

De altfel, veniturile din TVA au fost în 2013 mai mici decât suma pe care o anticipase guvernul în momentul realizării bugetului, în ciuda evoluţiei economice bune, notează experţii Consiliului Fiscal.

”Execuţia bugetară la finalul anului 2013, exprimată potrivit standardelor ESA95, indică o uşoară reducere a nivelului eficienţei taxării comparativ cu anul precedent (scădere a indicelui de eficienţă de la 57% în 2012, la 56% în 2013), dinamica veniturilor din TVA fiind uşor inferioară dinamicii bazei macroeconomice relevante (consumul final al gospodăriilor populaţiei)”, se arată în cel mai recent raport al Consiliului.

Citește și: