Tempea Ovidiu
3995 vizualizări 1 nov 2011

Băncile vor solicita un avans de minim 25% la creditele imobiliare în euro şi 40% la împrumuturile imobiliare în alte valute, dacă veniturile clientului nu sunt exprimate în moneda respectivă sau nu sunt indexate la acea valută, dar Prima Casă şi refinanţările sunt exceptate de la aceste condiţii, informează Mediafax.

Pentru creditele imobiliare în monedă naţională, clienţii vor aduce un avans de cel puţin 15%, iar la creditele imobiliare în devize străine pentru care clienţii obţin veniturile în valuta de împrumut, sau indexate la acea monedă, avansul minim este de 20%.

"(1) Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 85% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor acordate în lei. (2) În cazul creditelor denominate într-o monedă străină sau indexate la cursul unei monede străine, valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 80% din valoarea garanţiei ipotecare dacă debitorul obţine veniturile eligibile denominate ori indexate la moneda creditului. (3) Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare acordat unui debitor care nu obţine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului nu poate depăşi 75% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor denominate în euro sau indexate la cursul euro şi 60% în cazul creditelor denominate în alte monede străine ori indexate la cursul unor alte monede străine. (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cazul creditelor pentru investiţii imobiliare garantate integral sau parţial de stat.", se arată la articolul 13 din Regulamentul 24/2011 al BănciiNaţionale a României, privind creditele destinate persoanelor fizice.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat săptămâna trecută, că BNR nu va impune restricţii la creditele în valută pentru locuinţe prin proiectul de regulament privind limitarea împrumuturilor de consum.

În proiectul de regulament publicat în septembrie de BNR, avansul minim pentru creditele în euro era de 30%, iar forma finală prevede pentru cei mai mulţi clienţi, adică persoanele fără venituri explicite în valuta de împrumut, un avans minim de 25%, nivel semnificativ mai ridicat decât cele practicate în prezent de băncile româneşti şi sucursalele băncilor străine.

Diferenţa este mult mai mare în comparaţie cu împrumuturile imobiliare din programul Prima Casă, unde avansul cerut de bănci este de numai 5%.

BNR defineşte creditul pentru investiţii imobiliare ca fiind orice credit care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (i) este garantat cu ipotecă imobiliară; şi (ii) este acordat în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate ori care urmează să se realizeze, sau în scopul reabilitării, modernizării, consolidării ori extinderii unei construcţii sau pentru viabilizarea unui teren; în această categorie intră şi creditele acordate exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investiţii imobiliare.

Banca centrală califică toate celelalte împrumuturi pentru populaţie drept credite de consum.

Creditele de consum vor avea o scadenţă de cel mult cinci ani, iar clienţii trebuie să aducă garanţii de 133% din valoarea împrumutată.

De la aplicarea maturităţii maxime de 5 ani vor face excepţie creditele de consum care sunt acordate în lei, cu un avans de cel puţin 40%, în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate ori care urmează să se realizeze, sau în scopul reabilitării, modernizării, consolidării ori extinderii unei construcţii sau pentru viabilizarea unui teren; în această categorie intră şi creditele acordate exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investiţii imobiliare.

"Pentru scopurile prezentului regulament, poliţele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului de neplată vor fi asimilate garanţiilor personale", se mai spune în actul normativ.

La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare la creditele de consum se vor utiliza următoarele valori: pentru şocul pe curs de schimb - 35,5% la euro, 52,6% la franc elveţian şi 40,9% la dolar; pentru şocul pe rata dobânzii - 0,6% pentru toate monedele; pentru şocul pe venit - 6%. În cazul celorlalte valute se utilizează valoarea aferentă francului elveţian.

Toate cerinţele privind perioada minimă la creditele de consum, garanţiile reale sau personale minime, precum şi gradul de îndatorare nu se vor aplica în cazul creditelor destinate rambursării unor împrumuturi contractate anterior intrării în vigoare a noului regulament.

Băncile şi instituţiile financiare nebancare trebuie să pună la dispoziţia persoanelor fizice care solicită acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute broşuri editate conţinând avertizări cu privire la posibilitatea şi consecinţele creşterii costului creditului în cazul materializării riscului valutar, precum şi recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil pentru diferitele categorii de clientelă.

De asemenea, împrumutătorii sunt obligaţi să informeze clienţii prin menţionarea în cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de rambursare, prin menţionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilităţii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar şi a riscului de rată a dobânzii.

Citește și: