Dan Straut
Nicolae Oprea
1372 vizualizări 13 sep 2018

Într-o primă fază, gospodarii primesc de la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană - în judeţul de domiciliu - un proces-verbal de ucidere a porcilor infestaţi şi o fişă de evaluare.

Ulterior, potrivit proiectului normativ, beneficiarii depun la Direcţiile pentru Agricultură judeţene (respectiv, după caz, a municipiului Bucureşti) o cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de următoarele documente justificative:
a) copie de pe procesul verbal de ucidere, obţinută de la DSVSA judeţeană;
b) copie de pe fişa de evaluare, obţinută de la DSVSA judeţeană;
c) copie de pe cartea de identitate;
d) dovadă cont bancar.

„Cererile de plată se depun lunar, începând cu luna octombrie a anului 2018, dar nu mai devreme de primirea Deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. Ultima lună de depunere a cererilor de plată este luna octombrie a anului 2020. Plata ajutorului se realizează în termen de 30 de zile pentru cererile de plată depuse în luna anterioară. Prin excepţie, plata ajutorului pentru cererile de plată depuse în luna decembrie, se realizează până în data de 10 martie, inclusiv”, menţionează iniţiatorii proiectului.

Potrivit viitorului normativ, beneficiarii ajutorului de stat sunt „crescătorii de porci - persoane fizice - ale căror animale nu au ajuns la greutatea standard de abatorizare, respectiv 110 kg, şi care beneficiază de sprijin în baza Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2018”.

Valoarea ajutorului de stat se stabileşte în baza fişei de evaluare întocmită de Comisia de Evaluare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.1214/2009, respectiv „ca diferenţă între valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare, 110 kg, şi valoarea din fişa de evaluare pentru animalele ucise sub greutatea standard de abatorizare”. Valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare „se calculează prin înmulţirea greutăţii de 110 kg cu preţul/unitatea de măsură stabilit de Comisia de Evaluare pentru judeţul respectiv pentru un porc de 110 kg”.

Concret, pentru un porc de 110 kilograme sacrificat, valoarea de despăgubire va fi de 110 înmulţit cu preţul din grila judeţeană, iar pentru un porc mai mic se înmulţesc kilogramele acestuia cu preţul din grila judeţeană, restul până la pragul de 110 fiind ajutor de stat. Altfel spus, pentru un porc de 80 de kilograme despăgubirea se plăteşte în baza HG 1214/2018, iar restul banilor până la greutatea standard de 110 kg se obţin - ca ajutor de stat - urmând procedurile descrise mai sus.

Valoarea maximă totală a schemei pentru întreaga perioadă de aplicare este echivalentul în lei a 80 de milioane de euro.

„Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie a anului precedent anului în care se efectuează plăţile”, mai prevede viitorul normativ. Pentru 2018, cursul din 30 septembrie 2017 a fost de 4,5993 lei/euro.

Salariaţii afectaţi de concedierile colective cauzate de pesta porcină africană vor primi compensaţii lunare de 500 de lei, a stabilit, joi, Guvernul, printr-o Ordonanţă de urgenţă.

„Angajaţii care vor rămâne fără locuri de muncă vor beneficia, în completarea indemnizaţiei de şomaj, de compensaţii, neimpozabile, în valoare de 500 lei, care se acordă lunar, pentru o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data încetării contractului individual de muncă. Ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern stabileşte nişte condiţii minime pentru acordarea compensaţiei, printre care şi vechimea de 6 luni la acelaşi angajator. Acest principiu este respectat în toate situaţiile în care sunt reglementate măsuri de protecţie socială şi are ca scop evitarea eventualelor solicitări abuzive de plată a acestor drepturi”, se arată într-un comunicat transmis, joi, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).

Documentul aprobat de Guvern stabileşte că plata compensaţiei va fi asigurată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Citește și: