Gandul.info
Dan Straut
544 vizualizări 23 mai 2018

Noile acte normative au fost propuse întrucât au fost constatate, în domeniul achiziţiilor publice, „întârzieri în evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigătorilor, asumări anterioare de termene nerealiste faţă de Comisia Europeană, alocarea neunitară a resurselor, un sistem electronic ineficient şi diferenţe mari ale preţurilor în SEAP”, a spus Eugen Teodorovici, într-un briefing de presă care nu a fost urmat de întrebări/răspunsuri.

Potrivit unui document prezentat de ministrul Finanţelor referitor la noul regim al achiziţiilor publice, cntrolul Curţii de Conturi se va realiza ex-post, după atribuire, şi se elimină dublulul control şi deciziile contradictorii între autorităţile statului. „După semnarea contractului de achiziţie singura autoritate care va mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de Conturi”.

De asemenea, „nu se mai iroseşte timpul pentru reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor modificări neesenţiale ale contractelor de achiziţie”. Autoritatea contractantă va putea derula contractul în paralel cu procedura de achiziţie. Acest drept al autorităţii contractate se va putea exercita în situaţii de urgenţă (de exemplu, în caz de calamităţi naturale).

Potrivit documentului, descurajarea contestaţiilor nejustificate se va realiza prin:
- introducerea cauţiunii pentru depunerea contestaţiilor la CNSC
- introducerea taxei pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel.

De cealaltă parte, simplificarea procedurilor de achiziţii se va realiza prin:
- reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor (maxim 4)
- eliminarea Strategiei Anuale de Achiziţii pentru autorităţi cu bugete de investiţii sub 125 de milioane de lei
- simplificarea achiziţiei directe după modelul Comisiei Europene - implementarea art. 137 din Regulamentul 1.268/2012
- evitarea dublării informaţiei între fişa de date şi anunţul de participare (se elimină fişa de date)
- definirea clară a situaţiilor de divizare a contractelor pentru evitarea viitoarelor corecţii pe fonduri europene
- clarificarea situaţiilor în care este obligatorie folosirea criteriului tehnico-economic
- limitarea solicitărilor de clarificare şi consolidarea răspunsurilor în unu maxim două documente
- eşantionul de 15% din totalul procedurilor verificate va fi redus până la eliminare, cu 5% pe an
- emiterea de avize conforme în maximum 3 zile lucrătoare
- eficientizarea controlului ex-ante prin verificarea direct a anunţului de participare şi a documentelor anexă
- suplimentarea personalului ANAP, pentru scurtarea termenelor de verificare.

Documentul citat mai prevede „optimizarea costurilor prin achiziţii în volum mare, optimizarea cheltuielilor, prin abordarea unitară a necesarului de produse şi servicii pentru autorităţile publice şi eliminarea diferenţelor de preţ care vulnerabilizau autorităţile contractante faţă de controlul Curţii de Conturi”. Astfel, prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate vor fi cumpărate în volume mari, printr-o singură procedură pentru întreaga cantitate necesară la nivel naţional, produse ca medicamente, carburanţi, tehnică de calcul, automobile, becuri, produse de curăţenie, birotică.

Citește și: