Departamentul Economic
3953 vizualizări 4 dec 2018

Ministerul Energiei a elaborat şi a pus în dezbatere publică ”Procedurile de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală”, prin care sunt stabilite măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgenţă în toate etapele existenţei unei situaţii de urgenţă.

În timpul unei situaţii de urgenţă, nivel de criză, autoritatea competentă poate propune Guvernului adoptarea de măsuri voluntare sau obligatorii pentru limitarea cererii şi a consumului, măsuri care pot fi: lansarea unei campanii de informare a consumatorilor care să vizeze informarea acestora privind necesitatea limitării voluntare a consumului de carburanţi pentru a reduce cererea de pe piaţă; Campania de informare a consumatorilor va conţine informaţii clare/precise cu privire la situaţia înregistrată, care să contribuie la calmarea pieţei şi la minimizarea presiunilor de creştere a preţurilor produselor petroliere.

Raţionalizarea utilizării de carburanţi se poate face prin:

- impunerea de restricţii suplimentare de viteză pentru autovehicule;

- impunerea de restricţii de circulaţie pe baza numerelor de înmatriculare (circulaţie alternativă par/impar);

- limitarea utilizării anumitor categorii de autovehicule;

- măsuri de raţionalizare a consumului - fie prin cantitate, fie, în circumstanţe extreme, prin alocare - corelat cu ordinea de prioritate în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere;

- restricţionarea temporară a cantităţilor de produse petroliere care pot fi achiziţionate - această restricţionare poate fi pusă în practică prin limitarea vânzării/achiziţiei individuale de produse petroliere la o anumită cantitate, inclusiv prin interdicţia completă privind vânzările de carburanţi în alte recipiente/containere (canistre) şi/sau prin restricţionarea temporară a utilizării parcului auto;

- limitarea şi/sau interzicerea temporară a exportului de produse petroliere, conform prevederilor Planului de urgenţă.

Aceste măsuri nu sunt aplicabile autovehiculelor care asigură serviciile sociale esenţiale (salvare, pompieri, transportul public, poliţie, ISU, etc.).

Ca parte a campaniei de informare, publicul trebuie încurajat să se abţină de la călătorii inutile, să folosească mijloacele de transport în comun acolo unde este posibil, ciclismul şi mersul pe jos la locul de muncă. Angajatorii ar trebui încurajaţi să ofere condiţii de muncă flexibile, precum săptămâna de lucru comprimată sau flexibilă, să ofere autobuze pentru personal, să încurajeze scheme de carpooling intern, etc, mai arată documentul.

Proiectul prevede şi modul în care vor fi aprovizionaţi consumatorii cu produse petroliere din stocurile minime, în următoarea ordine de prioritate:

a) servicii sociale esenţiale;

b) transport de mărfuri alimentare;

c) sisteme de transport public;

d) producători de energie electrică şi termică care utilizează produse petroliere – pentru cantităţile necesare producerii de energie termică necesare asigurării consumului populaţiei şi a serviciilor sociale esenţiale;

e) populaţie - consumul pentru mijloacele de transport proprietate personală;

f) alte categorii de consumatori.

Autoritatea competentă va monitoriza, în cazul unei crize, zilnic sau săptămânal nivelul cantităţilor de ţiţei disponibile în rafinării şi cantităţile de produse petroliere introduse în piaţă.

În aceste cazuri, rafinăriile şi operatorii economici care introduc pe piaţă produse petroliere au obligaţia să transmită autorităţii competente date operative privind cantităţile de ţiţei disponibile în rafinării şi cantităţile de produse petroliere introduse în piaţă.

În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, la nivel de criză, autoritatea competentă va notifica de îndată titularii obligaţiei de stocare/titularii delegaţi ai obligaţiei de stocare să elibereze către rafinării cantităţi de ţiţei din stocurile de urgenţă; notificările vor cuprinde, pentru fiecare titular al obligaţiei de stocare, cantitatea de ţiţei şi destinatarul/rafinăria.

Statul Qatar a anunţat luni că va părăsi la 1 ianuarie Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC).

"Decizia de retragere reflectă dorinţa Qatarului de a-şi concentra eforturile pe planurile de dezvoltare şi creştere a producţiei sale de gaze naturale", a declarat Saad Sherida Al-Kaabi, ministrul de stat al afacerilor energetice, într-unul dintre mesaje.

Membrii OPEC furnizează împreună circa 44% din ţiţeiul mondial. Organizaţia urmăreşte să monitorizeze piaţa şi să decidă creşterea sau scăderea producţiei de ţiţei pentru a menţine preţurile şi aprovizionarea stabile.

 

 

Citește și: