62 vizualizări 1 feb 2011

Rata angajărilor noi în companiile din România a scăzut cu 75% în 2009 comparativ cu nivelul înregistrat în 2008, pe fondul crizei economice, în timp ce rata concedierilor a crescut de şapte ori, la 7,3%, potrivit unui studiu al firmei de consultanţă PwC.

De asemenea, criza economică a dus la o scădere a ratei demisiilor de la 18,3% în 2008 la doar 8% în anul următor, potrivit studiului PwC Saratoga România 2010.

"Companiile din România se caracterizează printr-o rată scăzută recrutării interne - 1,3%, faţă de media europeană de 4,3%. Acest indicator a înregistrat o reducere semnificativă faţă de nivelul din 2008, atunci când rata de recrutări interne în România era de 11,1%. Aceasta înseamnă că organizaţiile au încercat să menţină numărul de angajaţi, reducând totodată semnificativ numărul promovărilor sau al mişcărilor angajaţilor de pe un post pe altul. Veniturile în scădere şi lipsa oportunităţilor de promovare au influenţat moralul angajaţilor, fapt evidenţiat de rata în creştere a absenteismului, de angajamentul scăzut faţă de companie şi de comportamentele neproductive în rândul angajaţilor", a declarat Peter de Ruiter, liderul departamentului de consultanţă fiscală şi juridică al firmei de consultanţă PricewaterhouseCoopers (PwC) România.

O rată ridicată a absenteismului s-a înregistrat în rândul managerilor din sistemul financiar (12%).

"Numărul mare de absenţe poate duce la costuri ridicate pentru companii şi la crearea unui mediu de lucru nesănătos pentru ceilalţi angajaţi", potrivit PwC.

Companiile din domeniul bunurilor de consum au raportat cel mai scăzut nivel al veniturilor per angajat. De asemenea, companiile de profil au avut şi o rată scăzută a angajamentului faţă de companie, fapt evidenţiat de nivelul ridicat al absenteismului, care s-a ridicat la 4,2% pentru întregul sector.

Pe de altă parte, potrivit PwC, industria telecomunicaţiilor şi a tehnologiei a raportat cel mai ridicat nivel de venituri per angajat, fapt contrabalansat de nivelul ridicat al costurilor per angajat. Acest sector se caracterizează, de asemenea, printr-o rată scăzută a absenteismului (doar 3,2%), dar şi o rată peste medie a fluctuaţiei de personal, îndeosebi în rândul specialiştilor (14,3%).

Sectorul produselor industriale a fost afectat sever de criza economică, înregistrând un nivel scăzut de venituri per angajat şi o rată ridicată de disponibilizări. Companiile din acest domeniu au fost nevoite să reducă cheltuielile cu forţa de muncă pentru a supravieţui condiţiilor dificile de piaţă.

"PwC este de părere că există un nivel din ce în ce mai mare de nemulţumire în rândul forţei de muncă şi că am putea asista la o piaţă a muncii foarte dinamică în momentul în care redresarea economică se va face simţită din plin", a mai spus Peter de Ruiter.

Pe de altă parte, în studiul PwC se arată că rentabilitatea capitalului uman a crescut cu 19% în România în 2009.

Acest indicator analizează rentabilitatea capitalului uman, măsurată ca fiind profitul brut generat de fiecare angajat pentru fiecare unitate monetară plătită de angajator sub formă de remunerare.

De asemenea, ponderea costurilor cu forţa de muncă în costurile totale ale companiilor a scăzut de la 12,2% înainte de criză, la 9,3%. La nivelurile actuale, costurile forţei de muncă din România sunt cu peste jumătate mai mici decât cele suportate de companii în Europa de Vest.

Potrivit studiului PwC Saratoga România 2010, investiţiile companiilor în training şi dezvoltare au scăzut cu 50% în 2008-2009, dar cu toate acestea numărul orelor alocate acestor activităţi au rămas la acelaşi nivel.

Totodată, studiul PwC evidenţiază o creştere de 70% a numărului companiilor care declară că folosesc servicii de resurse umane externalizate, ceea ce a dus la scăderea costurilor asociate departamentului de resurse umane de la 0,32% din totalul costurilor unei companii în 2008, la doar 0,17% în 2009.

"În Europa Centrală şi de Est, rentabilitatea capitalului uman a crescut cu 28,6% în 2009, pe măsură ce companiile au redus numărul de personal, iar nivelul mediu al şomajului în regiune a ajuns la 10,3%", potrivit PwC.

Studiul PwC Saratoga Romania 2010 prezintă date colectate de la 58 de companii participante din patru ramuri economice, respectiv telecomunicaţii şi tehnologie, produse industriale, industria bunurilor de larg consum şi servicii financiare.

PricewaterhouseCoopers oferă servicii de audit financiar, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri şi are peste 161.000 de angajaţi în 154 de ţări.

Alice Gheorghe, alice.gheorghe@mediafax.ro

Citește și: