Loredana VOICULESCU
2622 vizualizări 19 oct 2012

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) a eliminat din caietul de sarcini pentru licitaţia referitoare la reactualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Braşov (58 km) cerinţele referitoare la obligaţia consultantului câştigător de a pune la dispoziţia CNADNR un autoturism nou cu o valoare de 25.000-30.000 euro şi un buget de 30.000-40.000 de euro pentru instruirea personalului în ţară/străinătate.

“Din cadrul Modificării nr. 2 şi implicit din Caietul de sarcini, cap. 5.2. <<Condiţii (facilities) asigurate de consultant>> se vor elimina paragrafele : „Fără a aduce atingere celor prevăzute in contractul de servicii, Consultantul va pune la dispoziţia Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP), din cadrul CNADNR, dedicată exclusiv implementării acestui Proiect pe întreaga durată a contractului de servicii, un autoturism nou cu o valoare între 25 000 Euro şi 30 000 Euro. Autoturismul va fi pus la dispoziţia UIP în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de servicii. Costurile legate de întreţinere, asigurări, combustibil, service, etc. pentru autoturismul respectiv vor fi suportate de Consultant>>
ŞI
<<Consultantul va asigura instruire la locul de muncă omologilor de la Beneficiar, precum şi sesiuni de instruire oficială în ţară / străinătate, în special în domeniile privind contractele de concesiune/PPP şi gestionarea proiectelor şi a contractelor. Programul de instruire va fi propus Beneficiarului la o data ulterioară, în cursul desfăşurării activităţilor Consultantului şi va fi discutat integral cu Beneficiarul în acel moment. Consultantul va implementa programul de instruire când acesta este aprobat definitiv de Beneficiar. În acest scop, Consultantul va asigura un buget propriu pentru instruire cuprins între minim 30.000 Euro şi maxim 40.000 Euro (fără TVA)>>”, se arată într-un document al CNADNR.

Sursa: CNADNR

Gândul a dezvăluit, la sfârşitul lunii septembrie, că CNADNR a introdus cele cerinţele privind autoturismul nou şi bugetul pentru instruire, modificând astfel documentaţia de licitaţie lansată în luna mai pentru licitaţia aferentă reactualizării studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Braşov.

Contactat de gândul, şeful CNADNR, Mircea Pop, a declarat la acea vreme că introducerea acestor “detalii” în caietul de sarcini reprezintă “o greşeală” şi că acestea vor fi eliminate, dând asigurări că va aplica sancţiuni administrative în cazul angajaţilor Companiei Naţionale de Autostrăzi care au lucrat la caietul de sarcini.

La câteva zile după ancheta publicată de gândul, directorul Direcţiei concesiuni din CNADNR, Narcis Neaga, a fost suspendat din funcţie, fiind cercetat disciplinar, potrivit unui comunicat remis de Biroul de Presă al CNADNR.

"În urma modificării documentaţiei de licitaţie pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Braşov şi a introducerii unor cerinţe în Caietul de Sarcini, pe care va trebui să le îndeplinească firma de consultanţă căreia i se va atribui contractul pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al autostrăzii Comarnic-Braşov (58 km), respectiv <<un autoturism nou cu o valoare între 25.000 euro şi 30.000 de euro şi o sumă între 30.000 euro şi 40.000 euro pentru "sesiuni de instruire oficială în ţară/străinătate>>, conducerea CNADNR-SA a dispus cercetarea disciplinară a domnului Narcis Neaga, director Direcţia Concesiuni", se arăta în comunicatul CNADNR.

"Cheltuieli neprevăzute" de 8,5% din valoarea contractului pentru reactualizarea studiului de fezabilitate

Pe de altă parte, gândul a descoperit şi că, în caietul de sarcini aferent licitaţiei lansate de CNADNR pentru reactualizarea studiului de fezabilitate al proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov (58 km) sunt prevăzute şi „provizioane pentru cheltuieli neprevăzute în legătură cu contractul de servicii” de 2 milioane de lei (circa 442.000 euro).

Suma reprezintă echivalentul a 8,5% din valoarea totală a contractului de 23,66 milioane de lei fără TVA (5,3 milioane de euro).

"Provizioanele pentru cheltuielile neprevăzute acoperă costurile care se regăsesc în legătură cu contractul de servicii. Va exista o sumă fixă de bani pentru a acoperi activităţi neprevăzute, studii etc. Această sumă va fi la dispoziţia Autorităţii contractante (CNADNR n.n.) şi poate fi folosită doar în baza unei aprobări speciale venită din partea Autorităţii contractante. Aprobarea va fi dată unei solicitări bine justificate venită de la Consultant”, se menţionează la articolul privind „cheltuieli neprevăzute”.

Paragraful privind cheltuielile neprevăzute de 2 milioane de lei a fost menţinut în caietul de sarcini.

Procedura de licitaţie a fost deblocată. Noul termen pentru deschiderea ofertelor: 7 noiembrie 2012

Pe de altă parte, CNADNR a mai anunţat joi că noul termenul limită pentru primirea ofertelor pentru licitaţia deschisă aferentă reactualizării studiului de fezabilitate pentru autostrada Comarnic- Braşov este 7 noiembrie 2012, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 12:00.

CNADNR a anunţat şi că procedura de achiziţie publică pentru studiul de fezabilitate corespunzător autostrăzii Comarnic- Braşov a fost deblocată, ca urmare a unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) unde mai multe case de avocatură au formulat contestaţii  împotriva unor criterii prevăzute în documentaţia de atribuire a contractului pentru studiul de fezabilitate amintit.

Casele de avocatură au contestat, pe lângă cerinţele legate de autoturismul nou şi bugetul pentru instruirea personalului CNADNR, şi solicitarea ca firma de consultanţă ce va fi desemnată câştigător al licitaţiei să aibă experţi-cheie certificaţi în domeniul parteneriatului public-privat (PPP).

Avocaţii au motivat că în România nu a fost realizat până acum nici un proiect de PPP pentru autostrăzi, aşadar criteriile de experienţă în PPP cerute de CNADNR au fost considerate nerealizabile de către casele de avocatură.

„Sintagma <<certificări>> se referă la participarea la cursuri, seminarii sau alte forme de pregătire profesională care au abordat temele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul cerinţelor cu privire la <<certificări>> aferente fiecărui expert cheie, nu la experienţa de muncă” , se arată într-un document al CNADNR.

Citește și: