74 vizualizări 11 dec 2009

Cei o sută de mlitari americani care vor opera lansatoarele derachete - parte a noului scut antirachetă configurat deAdministraţia Obama, după renunţarea la cotnroversatul plan al luiGeorge W. Bush - vor fi judecaţi de instanţele poloneze, a acceptatWashingtonul după luni de negocieri. Polonia a negociat mai fermdecât România, care a renunţat la dreptul de a-i judeca pe militariamericani, atunci când a semnat un tratat similar. Astfel,polonezii evită nesoluţionarea unor situaţii controversate precumaccidentarea mortală a bassistului de la Compact, Teo Peter, decătre puşcaşul marin Christopher VanGoethem (în decembrie 2004) saua pensionarului Virgil Brescan, de către sergentul Craig Fisher (înmai 2005). În urma ambelor incidente, de la Bucureşti, respectivConstanţa, vinovaţii au fost duşi în America. Van Goethem avea săfie achitat de omor prin imprundenţă, în ianuarie 2006, de o curtemarţială de la baza din Quantico (Virginia).

Scutul antirachetă, "în varianta Obama"

După ce, la 17 septembrie 2009, preşedintele Barack Obama aanunţat abandonarea planului precedentei Administraţii, care vizaamplasarea în Polonia a zece rachete incerceptoare (capabile sădoboare rachete balistice), atât Washingtonul, cât şi Varşoviaşi-au manifestat interesul pentru înlocuirea scutului "în variantaBush" cu o nouă configuraţie defensivă.

Asupra unui nou scut, "în varianta Obama", cele două părţi aucăzut de acord rapid, iar nici Moscova nu a avut obiecţii. În loculrachetelor interceptoare - pe care partea rusă le considera o"ameninţare" la echilibru strategic între arsenalul de rachetenucleare ale celor două superputeri din Războiul Rece - Casa Albă aanunţat alt plan. SUA vor contribui la apărarea Poloniei cu bateriide rachete Patriot şi SM-3, împotriva rachetelor cu rază scurtă şimedie de acţiune.

Negocieri blocate de "mândria naţională" apolonezilor

Deşi ambele părţi erau de acord, în principiu, o neînţelegere deordin "tehnic" a blocat, de-a lungul acestei toamne, încheiereaunui acord. Washingtonul "a ezitat să-şi pună militarii subjurisdicţia legii poloneze", remarcă agenţia naţională de ştiri dela Varşovia - PAP. Pe de ală parte, nici polonezii nu au dorit cuniciun chip să renunţe la această pretenţie.

În final, americanii au acceptat condiţia, încât, vineri, aputut fi semnat acordul privind statutul forţelor americane (SOFA -Status of Forces Agreement), pe care Washingtonul îl încheie cufiecare stat aliat sau neutru pe teritoriul căruia operează trupelesale. În linii mari, acordurile de tip SOFA au aceeaşi structură,dar anumite clauze depind de bunăvoinţa statului-gazdă almilitarilor, care poate să renunţe sau nu la jurisdicţia sa asupramilitarilor străini.

Orice infracţiune din fara bazelor - judecată depolonezi

Ministrul Apărării de la Varşovia, Bogdan Klich, a confirmat că"Polonia îşi păstrează jurisdicţia primară" - lucru stipulat încuprinsul acordului SOFA semnat de adjunctul său, StanislawKomorowski, şi de adjunctul Secretarului de Stat al SUA, EllenTauscher.

În textul documentului se arată că militarii americani vor plătitaxe în Polonia şi, pentru orice faptă penală comisă în afarabazelor, vor fi judecaţi de instanţe poloneze. Cei găsiţi vinovaţivor fi pedepsiţi potrivit legislaţiei poloneze. Militarilor le vafi aplicabilă legea americană şi vor fi judecaţi în SUA, doar dacăVarşovia renunţă în mod expres la acest drept, a precizatKlich.

România a renunţat mai uşor la drepturisale

Spre deosebire de Polonia, România a reununţat mai uşor ladrepturile sale, atunci când a semnat şi ratificat un prim acord detip SOFA (2002), completat apoi de un acord NATO-SOFA (2004)."Voinţa suverană" a României a fost, în viziunea Guvernului deatunci, să renunţe la un drept la care Polonia şi-a rezervatdreptul să renunţe numai de la caz la caz.

"România recunoaşte importanţa deosebită a controluluidisciplinar exercitat de autorităţile militare ale SUA asupramembrilor forţei şi eficienţa acestui control în planul capacităţiioperaţionale a forţei. În consecinţă, reiterând angajamentul săufaţă de obiectivul apărării comune, România îşi exercită voinţasuverană de a renunţa la dreptul său primar de a-şi exercitajurisdicţia penală, aşa cum prevede art. VII, paragraful 3 c dinNATO-SOFA" - se arată în art.] 3, paragarul 1 din SOFA Suplimentardintre SUA şi România (ratificat în 2002).

Citește și: