15763 vizualizări 21 ian 2008

Cetăţenii români care lucrează şi plătesc contribuţii sociale pe teritoriul Marii Britanii pot beneficia de pensie de stat, care include pensia de bază şi pensia suplimentară; şi pensie privat, care include pensiile ocupaţionale şi pensiile personale.

Pensia de bază (Basic state pension) se acordă persoanelor care au atins vârsta de pensionare. În prezent acesta este 60 de ani la femei şi 65 de ani la bărbaţi, dar în intervalul 2010 – 2020 şi pentru femei limita va ajunge la 65 de ani.

Acest tip de pensie se bazează pe contribuţiile sociale plătite de fiecare persoană la sistemul public în baza Numărului de Asigurare (National Insurance Number). Sunt obligate să achite contribuţii sociale toate persoanele încadrate în muncă care obţin venituri săptămânale mai mari de £ 100 (nivelul stabilit pentru perioada 2007 - 2008). Cei ale căror venituri săptămânale sunt cuprinse între £ 87 – 100 nu plătesc contribuţii sociale, însă beneficiază de acelaşi regim ca şi cei care plătesc contribuţii sociale.

De asemenea, anumite categorii sunt creditate ca şi când ar fi plătit aceste contribuţii (ex: persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap grav) deşi nu obţin venituri şi nu plătesc contribuţii sociale. De pensia de bază beneficiază şi lucrătorii independenţi (self-employed), dar au alt regim de contribuţii.

Pentru a primi nivelul complet al pensiei de bază, stagiul de cotizare necesar este de 39 – 44 ani la femei şi de 44 de ani la bărbaţi. În situaţia în care stagiul de cotizare este de cel puţin 10 ani se poate acorda nivelul minim - 25% din nivelul pensiei de bază.

Pensia suplimentară

Pensia suplimentară (Additional state pension) se plăteşte în completarea pensiei de bază. Contribuţiile către acest sistem sunt plătite automat de către persoanele încadrate în muncă care obţin venituri mai mari de £4.525 anual (nivelul stabilit pentru intervalul 2007 -08).

De acest tip de pensie nu beneficiază persoanele care nu obţin venituri din muncă, lucrătorii independenţi sau cei care au renunţat la acest tip de pensie şi au ales să contribuie la sistemele private de pensii (pensiile ocupaţionale şi cele personale).

Pentru a renunţa la plata contribuţiilor aferente pensiei suplimentare şi a se înscrie în cadrul sistemelor private de pensii, veniturile angajaţilor trebuie să fie anual de minim £ 13.000 pentru sistemul pensiilor personale şi de minim £ 30.000 în cazul pensiilor ocupaţionale. Lucrătorii independenţi nu beneficiază de acest tip de pensie, ca urmare a nivelului scăzut al contribuţiilor pe care aceştia le plătesc.

„Ajutorul“ angajatorului

Pensiile ocupaţionale (Occupational pension schemes) aparţin sistemului privat de pensii fiind susţinute prin plata unor contribuţii suplimentare celor plătite în sistemul public. Pensiile ocupaţionale se plătesc în completarea pensiilor de stat de bază.

Cei care contribuie la acest sistem beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit şi de existenţa unor beneficii suplimentare, precum asigurări de viaţă, sau ajutoare pentru supravieţuitori în caz de deces. De cele mai multe ori contribuţiile sunt plătite nu numai de către angajat ci şi de către angajatorul acestuia.

Pensiile ocupaţionale sunt strâns legate de angajatorul care gestionează aceste contribuţii. În cazul în care persoana în cauză încetează raporturile de muncă, contribuţiile pentru pensia ocupaţională pot fi transferate într-un alt sistem doar în situaţia în care există acordul noului angajator.

Dacă n-ai serviciu

Pensiile personale (Personal pensions) sunt oferite de către instituţii financiare (bănci, companii de asigurare) în baza unei contribuţii plătite de către beneficiari. Nu este necesar ca persoana care subscrie la acest sistem de pensii să fie încadrată în muncă, acest tip de pensii reprezentând o opţiune pentru lucrătorii independenţi sau pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă dar care deţin resurse financiare suficiente pentru a plăti contribuţiile.

Începând cu 6 aprilie 2006 persoanele interesate pot investi în două sau mai multe sisteme private de pensii (ocupaţionale sau personale) în acelaşi timp.

Pensia româno-britanică

La calcularea dreptului la pensie în Marea Britanie sunt luate în considerare şi perioadele în care au fost plătite contribuţii în celelalte state membre ale Uniunii Europene. În această situaţie, pentru a calcula dreptul la pensia de bază potrivit legislaţiei britanice, Centrul Internaţional de Pensii (International Pension Centre) va contacta instituţiile competente din statul sau statele membre în care s-au plătit anterior contribuţii sociale. În cazul în care deschiderea dreptului la pensie se realizează în România, pentru a fi luate în considerare contribuţiile plătite în Marea Britanie, persoana în cauză trebuie să se adreseze Casei Naţionale de Pensii.

Citește și: