8122 vizualizări 26 iul 2017

Preşedintele polonez Andrzej Duda a ratificat marţi unul din cele trei proiecte de lege de reformare a sistemului judiciar, în pofida continuării protestelor. Duda a semnat un proiect de lege adoptat de către partidul Lege şi Justiţie ce conferă ministrului de Justiţie puterea de a angaja sau de a demite preşedinţi de instanţă ai jurisdicţiei generale a statului. Conform Uniunii Europene, reformele plănuite vor conduce la politicieni ce vor demite orice judecător ce va înainta acţiuni împotriva acestora.

„Comisia şi-a motivat îngrijorarea profundă cu privire la reforma planificată a sistemului judiciar din Polonia, în cadrul unei recomandări privind statul de drept adresată autorităţilor poloneze. În evaluarea Comisiei, această reformă amplifică ameninţarea sistemică la adresa statului de drept din Polonia, deja identificată în procedura iniţiată de Comisie în ianuarie 2016. Comisia solicită autorităţilor poloneze să rezolve aceste probleme în termen de o lună. Comisia solicită în mod special autorităţilor poloneze să nu ia nicio măsură de înlăturare sau de forţare a pensionării judecătorilor Curţii Supreme. În cazul în care se adoptă o astfel de măsură, Comisia este pregătită să declanşeze imediat procedura Articolul 7", se arată într-un comunicat al instituţiei europene.

În cazul unei astfel de iniţiative de sancţionare, majoritatea statelor membre UE ar trebui să fie de acord şi să traseze o serie de obiective de îndeplinit pentru Polonia. Abia după ce guvernul polonez refuză să aplice recomandările Blocului comunitar, pot fi declanşate procedurile de suspendare a dreptului de vot.
 
Totodată, Comisia Europeană a decis să lanseze procedurile de infringement împotriva Poloniei pentru încălcarea legislaţiei UE. Într-o scrisoare care urmează să fie publicată, Comisia „îşi prezintă îngrijorarea că independenţa instanţelor poloneze va fi subminată dacă ministrul Justiţiie va primi puterea discreţionară de a prelungi mandatele judecătorilor care au atins vârsta de pensionare, precum şi de a concedia şi numi preşedinţii Curţii".
 
Frans Timmermans, vicepreşedintele Comisiei Europene, a salutat decizia preşedintelui polonez Andrzej Duda de a respinge două proiecte de lege privind reformarea sistemului judiciar. Totuşi, Timmermans a precizat că alte proiecte de lege aprobate de către preşedinte sporesc ameninţarea asupra statului de drept în Polonia.
 
„Este timpul să restabiliţi independenţa Tribunalului Constituţional şi să retrageţi legile care reformează sistemul judiciar sau să le aliniaţi la Constituţia poloneză şi la standardele europene privind independenţa judecătorească. Comisia rămâne deschisă la dialog cu autorităţile poloneze şi salutăm orice pas pentru rectificarea acestor legi în conformitate cu recomandările noastre", a spus Timmermans.
 
Preşedintele Poloniei a precizat că sistemul judiciar al ţării trebuie reformat, dar schimbările propuse de către parlamentari riscă să creeze un sistem opresiv, iar protestele din ultimele zile au arătat că noile legi ar diviza societatea. Totodată, Duda a subliniat că nu există o tradiţie în Polonia ca procurorul general să aibă puteri atât de mari.

Ce prevede articolul 7 din Tratatul UE

(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2*, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură.

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persistente a valorilor prevăzute la articolul 2*, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi prezinte observaţiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.

Obligatiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situaţiei care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

*Articolul 2

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește și: