18947 vizualizări 3 iul 2014

În funcţie de datele în cauză, gravitatea unei erori pe o poliţă RCA poate varia, consecinţele putând fi de la "inexistente" până la situaţii în care poliţa nu este valabilă în caz de daună, scrie business24.ro.

Principalele aspecte cărora trebuie să le acordaţi atenţie sunt următoarele:

1. Numele asiguratului. Dacă este completat greşit, modificarea reprezintă soluţia optimă.

2. Adresa asiguratului. De obicei, completarea greşită reprezintă o eroare remediabilă prin solicitare de modificare, însă trebuie ţinut cont de faptul că la o parte din asiguratori prima de asigurare este influenţată de judeţ şi localitate. Caz în care pot apărea diferenţe de preţ.

3. CNP/serie de şasiu. Completarea greşită a oricăreia dintre aceste două informaţii este o eroare ce trebuie rezolvată imediat, datele în cauză identificând asiguratul, respectiv obiectul asigurat. Prima de asigurare este afectată din cauza interogării greşite a bazei de date CEDAM. Se recomandă verificarea acestor date riguros în cazul în care clasa BM returnată este B0.

În cazul în care la momentul emiterii se constată că oricare dintre cele două informaţii a fost furnizată eronat, soluţia optimă este emiterea unei poliţe corecte şi anularea celei greşite. Poliţa corectă se poate emite la acelaşi asigurator.

Dacă eroarea este reclamată după intrarea în valabilitate a poliţei de asigurare, în majoritatea cazurilor se încearcă modificarea poliţei (anularea reprezentând o soluţie doar cu acordul asiguratorului). Implicaţiile pot fi majore, prima de asigurare modificându-se de asemenea.

4. Încadrare vehicul / intrare în valabilitate. În acest caz, eroarea este una majoră. Dacă eroarea este sesizată înainte de intrarea în valabilitate a poliţei de asigurare se recomandă emiterea unei poliţe corecte la un alt asigurator (din cauza validării pe serie şasiu/cnp, în acest caz nu este permisă emiterea unei poliţe corecte la asiguratorul iniţial) sau acelaşi asigurator (în cazul în care poliţa emisă se anulează înainte de emitere).

Dacă poliţa a intrat în valabilitate, se va încerca modificarea. Este de notat însă faptul că în cazul încadrării greşite a vehiculului, există riscul unei diferenţe de primă foarte mari.

5. Capacitatea cilindrică; puterea; Masa maximă autorizată; număr de locuri.

Gravitatea unei erori în acest caz variază în funcţie de fiecare asigurator în parte, dar mai ales de încadrarea vehiculului (autoturism, autoutilitară etc.).

În cazul autoturismelor şi motocicletelor greşeala majoră este reprezentată de completarea eronată a capacităţii cilindrice, însă sunt asiguratori la care pentru obţinerea unei cotaţii RCA pentru aceste categorii de vehicule se ţine cont şi de putere.

Masa maximă influenţează prima de asigurare în cazul autoutilitarelor, de aceea completarea eronată a acesteia are maximă importanţă în cazul vehiculelor încadrate în această categorie.

Numărul de locuri influenţează prima de asigurare în cazul vehiculelor de transport persoane.

6. Număr înmatriculare, Serie CIV. Completarea greşită a numărului de înmatriculare se remediază prin solicitare de modificare către broker/asigurator.

Citește și: