15075 vizualizări 19 mar 2008

Sunteţi nemulţumit de modul în care v-a trata un medic? Consideraţi că nu aţi primit tratamentul corespunzător? Dacă vă aflaţi în această situaţie, puteţi depune o reclamaţie la Colegiul Medicilor al cărui membru este respectivul doctor. Potrivit reglementărilor în vigoare, plângerea împotriva unui medic poate fi depusă în termen de 6 luni. Reclamaţia trebuie depusă în scris. Două acte normative reglementează acest lucru, adică Legea 95/2006 şi Statutul Colegiului Medicilor din România, potrivit biroului de presă al CMR.


În Legea 95 se prevede că „medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului CMR, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR”. Se mai prevede că „răspunderea disciplinară a membrilor CMR, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale.


După ce a fost depusă plângerea, Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplină. La fiecare colegiu există o comisie de disciplină, „independentă de conducere, care judecă abaterile disciplinare ale medicilor înscrişi în acel colegiu”. La nivelul CMR se află Comisia superioară de disciplină. 

Cea mai „mică” sancţiune - mustrarea

Potrivit legii, sancţiunile disciplinare sunt: mustrare; avertisment; vot de blam; amendă de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON); interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an şi retragerea calităţii de membru al CMR. Retragerea calităţii de membru al CMR operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei”. Legea are şi reglementări în privinţa modului în care se pune în aplicare sancţiunea, posibilităţile de contestare şi ce se întâmplă în caz de repetare a unei abateri disciplinare, dar şi cum se desfăşoară ancheta disciplinară.

În statutul CMR sunt prevederi privind Comisia de Jurisdicţie Profesională de la nivel judeţean şi din Bucureşti. La capitolul „sancţiuni şi proceduri disciplinare” se precizează că „răspunderea disciplinară a medicului nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia”. De asemenea, este reglementat ca, în cazul unor sancţiuni, „se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală, ori alte forme de pregătire profesională”.

Plângerea se înregistrează dacă există date de identificare

În statut este prevăzut că „plângerea, sesizarea va fi înregistrată numai în cazul în care conţine elemente de identificare: nume, prenume, locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face, precum şi numele, prenumele, adresa şi semnătura petentului. Plângerea se va depune personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Nu se vor înregistra plângerile trimise prin fax ori depuse sau trimise în copii. Biroul Consiliului se poate sesiza şi dispune începerea unei anchete disciplinare şi din oficiu”.

În 2007, potrivit raportărilor primite de Colegiul Medicilor din România, cele mai multe reclamaţii au fost înregistrate la Bucureşti (134 de petiţii). Sancţiunile au fost: 15 decizii de mustrare, 8 – avertisment, 3 –vot de blam, 1 –amendă, 2 decizii de suspendare a calităţii de membru, 2 de interdicţie a exercitării profesiei, 1 de retragere a calităţii de membru al colegiului şi complementar, 11 decizii de obligare a reclamatului la efectuarea de cursuri. (L.S.)

Activitatea Comisiei de Jurisdicţie în 2007

- dosare înregistrate în 2007 - 135

- dosare judecate în 2007 – 137, dintre care 58 de dosare din 2006 şi 79 din 2007

Sancţiuni date:

- mustrare - 11, avertisment - 7, vot de blam - 7, amendă - 11, interdicţia exercitării profesiei - 3, complementar cursuri - 7, stingerea acţiunii disciplinare - 93

Total sancţiuni - 39

Activitatea Colegiilor Medicilor în 2007

Total dosare înregistrate şi judecate de consiliile judeţene - 645 . Total dosare trimise spre judecare la Consiliul Naţional – 135, dintre care 63 pe cale de contestaţie a deciziilor date de consiliile judeţene şi restul judecate ca şi primă instanţă de către Consiliul Naţional. În total au fost dictate 63 de sancţiuni.


Citește și: