13951 vizualizări 21 mar 2010

"A venit într-o zi la mine un tătic şi mi-a cerut să-iînregistrez fetiţa Magdalena Picior de Aur, era prin anii '70. Prinanii '78, un alt tătic a vrut ca pe băieţelul lui să-l chemeNicolae Ceauşescu. După '89 a venit moda prenumelor din telenovele.Sunt multe fetiţe declarate Isaura, Rosalinda sau Mercedesa. Acums-a renunţat..." Memoria doamnei de la Direcţia de Stare Civilăsector cinci este o arhivă vie a schimbărilor prin care a trecutRomânia în ultimii 40 de ani. E drept, lucrează într-o circă mai"exotică", unde îşi înregistrează copiii mulţi romi, dar tocmai eisunt cei mai sensibili la "factorul extern social", atunci când lepun nume celor mici: de pildă, sutele de Isaure şi Mercedese sunt,de aceea, amintiri de neşters ale unor momente prin care a trecutsocietatea românească la începutul anilor '90. Douăzeci de ani maitârziu, în 2010, părinţii au devenit mai puţin sentimentali înalegerea numelor, chiar şi în sectorul cinci, unde, din nu se ştiece motiv, numele din telenovele au început să pălească.

În ultimii trei ani,la nivel naţional, părinţii au ales să-şi botezebebeluşii Andrei, Alexandru, Gabriel, Ionuţ sau Ştefan. Fetiţele auprimit prenume ca Maria, Elena, Ioana şi, mai nou, Andreea şiAlexandra.

În Bucureşti, "topfive"-ul se schimbă. Bebeluşii au fost declaraţi cu nume curezonanţă occidentală sau latino-americană, inspirate după celepurtate de personaje internaţionale la modă.

Citeşte şi Cele mai populare numeîn lume: Sofia, Maria, Luke, Matheus. Plus: cele mai populare numedin Statele Unite

Am făcut un "recensământ" pe baza informaţiilor primite de lareprezentanţii direcţiilor Stare Civilă din Capitală, care ne-auexplicat că există o nouă tendinţă în alegerea numelor: numele careînnebuneau zeci de mii de părinţi acum zece ani, luate dintelenovele, sunt astăzi serios concurate de cele importate dinItalia sau Spania, locuri în care mulţi dintre părinţi şi-au găsitde lucru. Capitala e atipică la nivel naţional în ceea ce priveştealegerea numelor, dar nici chiar la nivelul Bucureştilor, nu existăo "normă unitară", fiecare sector având specificul lui. Deexemplu:

Sectorul 1,dominat de Luca şi Sara. "În sectorul nostru suntaproximativ 12.000 de naşteri pe an. Zilnic înregistrăm în jur de50-60 de copii. S-a înmulţit numărul copiilor care provin dinconcubinaj, dar şi al celor declaraţi cu tatici cetăţeni străini.Prenumele alese de părinţi sunt inspirate din Italia sau Spania.Cel mai la modă nume pentru băieţi este Luca iar pentru fetiţeSara. Acestea sunt urmate de Mario, Ricardo, Alberto sau Antonio.Parinţii îşi mai numesc copiii şi Rareş, Andrei, Matei sau Mihnea.De câţiva ani s-a renunţat la numele eroilor din telenovele", spuneNatalia Iftim Directorul Direcţiei Stare Civilă din sectorul 1 alCapitalei. Doamna Iftim justifică numărul mare de naşteri prinexistenţa mai multor maternităţi decât în alte sectoare, dar şi alnumeroaselor clinici private în care aleg să nască femeile venitedin provincie.

Sectorul 2,sectorul lui David. Gheorghe, Ion, Maria sau Vasile suntprenume extreme de rare în sectorul 2 al Capitalei. În ultimul an,părinţii au ales pentru copiii lor prenumele unor eroi detelenovele sau cele care pot fi "europenizate". DirectorulServiciului Starea Civilă, Monica Cămărăscu, ne-a spus că cel maila modă nume pentru băieţi este David. "Pentru fetiţe se pun numecare pot fi europenizate. Astfel Maria a devenit Mary, Ana s-aschimbat în Anne iar Cristina în Kristine. Fără să facă partedintr-o etnie, unii părinţii le-au pus copiilor prenume ca Oscarsau Armando", ne-a declarat directorul Monica Cămărăscu. O posibilăexplicaţie pentru "europenizarea" prenumelor ar fi că părinţiivisează pentru copiii lor studii şi, mai târziu, locuri de muncă înstrăinătate. Părinţii cred că, având un prenume uşor de rostit destrăini, copiii se vor descurca mai uşor.

În sectorul 5,înfoiatele Isaura şi Mercedesa lasă loc paşnicei Cristina. Deşieste un sector cu o numeroasă populaţie de etnie romă, în ultimulan, părinţii au renunţat la nume exotice. Angajatele de la Direcţiade Stare Civilă îşi amintesc că, prin anii '70 li s-a cerut săînregistreze o feţiţă cu prenumele de Magdalena Picior de Aur. "Amîncercat să-l convigem pe tătic să-i schimbe prenumele. A fostimposibil. Nicio lege nu-i interzice să declare pentru copil ceprenume vrea. Singura interdicţie legislativă este ca prenumele sănu fie obscene. Prin anii '78, un alt tătic a vrut ca pe băieţelullui să-l cheme Nicolae Ceauşescu. Cererea nu i-a fost aprobată decei de la partid. După '89, a venit moda prenumelor din telenovele.Sunt multe fetiţe declarate Isaura, Rosalinda sau Mercedesa. Acums-a renunţat. Cei mai mulţi părinţi le pun copiilor prenume caLuca, Ianis, David, Cristina, Alexandru sau Ştefan. Cei care senasc în prejma unor sărbători religioase au şi un al doileraprenume cu numele sfântului" ne-a spus angajatele Serviciului StareCivilă sector 5. Acestea ne-au mai precizat că în perioada de crizăs-au născut mai mulţi copii. Anul trecut numărul bebeluşilor acrescut la 5.000 faţă de 2.000 - 3.000 cât au fost înregistraţi înanii precedenţi. Află aici şi: Celemai obişnuite zece nume pe care le dau copiilor lor CEI MAI BOGAŢIOAMENI AI LUMII

"Sfinţii" dela sectorul 6. Rebeca Maria, Ianis Ştefan, Iuliana Teodorasau Nicolas Alexandru sunt câteva din prenumele alese de părinţipentru bebeluşii din sectorul 6 al Capitalei. "Este un amestec deprenume din telenovele cu nume de sfinţi. La modă sunt două sauchiar trei prenume. Cel mai frecvente prenume din telenovele suntRebeca, Nicolas, Ianis, Aramis, Karina, Iasmina, Eduardo sauArmando. Acestea sunt însoţite de numele unor sfinţi", ne-a spusdirectorul Serviciului Stare Civilă din sectorul 6, SofiaMelinte.

Adulţii stau la coadă să-şi "europenizeze" numele defamilie sau prenumele

Oficialii din Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor(INEP) susţin că sute de români stabiliţi în străinatate solicită"europenizarea" prenumelor. Motivele invocate de cei stabiliţi înstrăinate sunt "pentru rezonanţă, recunoştere sau mai multrespect".

Astfel, cei stabiliţiîn SUA cer ca prenumele de Ion să fie înlocuit cuJohn sau cel de Gheorghe cu George.

Doamnele stabilite înGermania vor ca la prenumele Cristina să le fieadăugat un "h" sau să li se schimbe "a-ul" de la final in "e".

Cei stabiliţi înFranţa vor ca finalul numelui să se termine în"co". Astfel, Ionescu va deveni Ionesco, Popescu în Popesco iarGeorgescu se va transforma în Georgesco.

Pe lângă aceştia maicer schimbarea numelor şi cetăţeni care se numesc, de pildă, Sulă,Pupăzău sau Gogoaşe.

INFO PLUS

De la peste Ion milion la Juan 1500

Potrivit statisticilor oficiale, schimbarea de preferinţe inmaterie de prenume date copiilor este mai mare la baieţi decât lafete.

Top 5 numebăieţi (ultimii trei ani). Cele mai frecvente cinciprenume, la nivel naţional, sunt Gheorghe, Ioan, Constantin, Vasileşi Alexandru. Copiii născuţi în ultimii trei ani se numesc, cel maiadesea, Andrei, Alexandru, Gabriel, Ionuţ sauŞtefan.

Top 5 numefete (utimii trei ani). La fetiţe, schimbările nu suntchiar atât de semnificative. Parinţii au ales nume precumMaria, Elena sau Ioana. În ultima perioadă în topau intrat şi prenume ca Andreea sauAlexandra.

Aproape 1,37 demilioane de români au prenumele Ion, Ioan si Ioana.

Prenumele de Mariaeste purtat de 1,38 de miloane de femei.

Un sfert din populaţiaRomâniei poartă prenume ca Dumitru, Dumitra, Gheorghe, Georgeta,Andrei, Andreea, Nicolae, Nicoleta, Marin şi Marian.

În ultima perioadă,14.000 de cetăţeni au primit prenumele Mario, 4.500 de domnişoarese numesc Giulia, 3.000 de copii au fost botezaţi Andreas şi peste1.500 Alesia Diego, Alejandro, Paolo, Juan sau Alejandra.

Citește și: