Gandul.info
Iasmina Ardelean
13801 vizualizări 20 dec 2017

„Există un risc evident de activare a Articolului 7 şi în cazul României, din cauza legilor justiţiei. Ministrul Justiţiei mă evită”, a susţinut Klaus Iohannis. Şeful statului a adăugat că nu înţelege atitudinea acestuia faţă de aceste modificări, mai ales că este o persoană din sistem.

Şeful statului nu a dorit să spună ce va face în cazul legilor din justiţie, care încă sunt pe traseul legislativ, şi nu au ajuns la promulgare. Preşedintele consideră însă că cei care au în acest moment pârghiile de a face ceva se manifestă chiar vocal, şi că, la rândul lui, o va face la momentul potrivit.

În ceea ce priveşte referendumul pe Legile justiţiei, anunţat încă de la începutul anului, preşedintele spune că nu este ultimul as pe care îl are în mânecă. "Aştept pentru când va fi...", a fost răspunsul la întrebarea legată de o posibilă iniţiativă privind chemarea populaţiei la consultare.

Iohannis a afirmat că „trebuie să fii căzut din lună” să consideri că nu vor exista efecte ale adoptării acestor legi, „în mod netrasparent” şi să ai impresia că nu vor fi urmări.

„Nu vom fi mai respectaţi şi nu se va considera că am consolidat statul de drept, astfel”, a spus şeful statului, arătând că şi adoptarea, în primăvară a Ordonanţei 13 a produs efecte grave în percepţia externă.

„A rămas percepţia că suntem o ţară care încearcă să fenteze”, a mai spus preşedintele Iohannis.

În cursul zilei de miercuri, Comisia Europeană a propus Consiliului Uniunii Europene să adopte o decizie în virtutea Articolului 7 al Tratatului UE, care prevede posibilitatea suspendării drepturilor de vot ale Poloniei, din cauza situaţiei sistemului judiciar polonez.

Ce prevede articolul 7 din Tratatul UE

(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2*, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură.

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persistente a valorilor prevăzute la articolul 2*, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi prezinte observaţiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.
Obligatiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situaţiei care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

*Articolul 2

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.

Citește și: