Liviu Dadacus - Mediafax
241 vizualizări 9 nov 2017

Astfel, CCR a dezbătut, joi, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate referitoare la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, obiecţie formulată de un număr de 50 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale PNL, USR şi PMP, se arată într-un comunicat CCR.

În urma deliberărilor, Curtea, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor politice este neconstituţională, stabilind că partidele politice nu pot păstra banii obţinuţi ilegal. 

CCR a constatat că legea criticată contravine principiului bicameralismului, având în vedere, în esenţă, faptul că, ignorând scopul iniţial şi obiectul de reglementare al propunerii legislative, Camera Deputaţilor – în calitate de Cameră decizională, a adoptat un număr semnificativ de amendamente, de natură să transforme în mod radical, prin aportul lor cantitativ şi calitativ, filosofia ce a stat la baza iniţierii demersului legislativ şi excluzând, astfel, prima Cameră - cea de reflecţie - de la procesul de legiferare, ce trebuie să reprezinte, însă, opera întregului Parlament.

De asemenea, Curtea a constatat faptul că unele dintre textele cuprinse în legea supusă controlului nu întrunesc exigenţele impuse de principiul legalităţii, exigenţe referitoare la condiţiile de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luna trecută, în calitate de for decizional, proiectul care modifică Legea finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât sumele obţinute cu încălcarea prevederilor legale nu vor mai putea fi confiscate şi direcţionate către bugetul de stat.

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaţilor modifică Legea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale abrogând articolele potrivit cărora sumele primite cu încălcarea preverilor legale se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat. Amendamentele care operează această modificare au fost propuse de deputaţii PSD.

Un alt amendament adus legii prevede că "în cazurile prevăzute la art. 52 alin. (1) pct. 1, 5-8, 20, 29 şi 30, precum şi la alin. (2) pct. 21 fac obiectul confiscării numai sumele de bani care depăşesc limitele maxime prevăzute de lege pentru donaţii, împrumuturi, contribuţii şi cheltuielie electorale, cu excepţia sumelor neutilizate".

Tot la propunerea PSD suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi cel mult 0,04% din PIB, iar pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei. În forma supusă modificării, legea prevedea că suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat.

Un alt articol adoptat prevede că se consideră contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei neîndeplinirea de către partidul politic a sarcinii de a utiliza sumele de bani primite ca donaţii pentru achiziţionarea clădirilor care au destinaţia de sediu al partidului politic în termenul prevăzut de lege.

Deputaţii au decis că anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă „un raport sintetic” al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent şi nu „unul detaliat”, aşa cum prevedea legea în forma supusă amendării.

În forma adoptată în Parlament, Autoritatea Electorală Permanentă are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi îndrumarea şi ghidarea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi a candidaţilor independenţi în respectarea legilor şi a standardelor internaţionale în materie. „În exercitarea rolului său de control, activitatea de prevenire şi îndrumare prevalează în faţa celui sancţionator”, potrivit unui amendament depus de deputatul PSD Mircea Drăghici.

Citește și: