Cristian ANDREI
2806 vizualizări 28 sep 2011

Gândul vă prezintă în exclusivitate lista completă a "corecţiilor financiare" propuse de Ministerul Dezvoltării Regionale pentru proiectele derulate cu fonduri europene, în urma celor două controale efectuate la autorităţile locale.

Judeţul BACĂU

Preşedintele CJ Bacău, Dragoş Benea

Beneficiar: Consiliul Judeţean Bacău
Titlu proiect: Reabilitarea drumului judeţean 119F, Caiuţi - Pralea , Km 0+000 - 14+300,
Valoare contract fără TVA: 9.046.921 lei
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 443.299,13
Încălcări legislaţie: Nerespectarea articolului 188 alin (3), lit f din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să aibă în proprietate utilajele şi echipamentele necesare efectuării lucrării fără a lăsa ofertantului şi o altă posibilitate de a deţine echipamentele, îngrădind astfel participarea

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 443.299,13

Beneficiar: Consiliul Judeţean Bacău
Titlu proiect: Reparaţii capitale (reabilitare şi modernizare) pe DJ 116, Târgu Ocna - Oituz, 15+800 - 26+700
Valoare contract fără TVA: 10.703.558
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 524.474,34
Încălcări legislaţie: Nerespectarea articolului 188 alin (3), lit f din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să aibă în proprietate utilajele şi echipamentele necesare efectuării lucrării fără a lăsa ofertantului şi o altă posibilitate de a deţine echipamentele, îngrădind astfel participarea

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 524.474,34

Primarul Bacăului, Romeo Stavarache

Beneficiar: Primăria municipiului Bacău
Titlu proiect: Pasaj rutier subteran Oituz - Ştefan Guse
Valoare contract fără TVA: 20.419.399,53
Procent corecţie financiară propusă:
Valoare corecţie financiară propusă: 254.426,16
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art 122 lit i din OUG 34/2006
Descriere: Beneficiarul a încheiat un act adiţional de mărire a valorii contractului de lucrări prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, fără respectarea prevederilor legale

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 25% - 254.426,16

Judeţul BOTOŞANI

Preşedintele CJ Botoşani, Mihai Tâbuleac (stânga)

Beneficiar: Consiliul Judeţean Botoşani
Titlu proiect: Modernizare DJ 294 Mihălăşeni, DN 24C, km 22+100 - 29+160
Valoare contract fără TVA: 8.605.153,19
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 421.652,51
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 37 din Directiva 2004/17/CE respectiv art. 45 alin (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare lucrărilor. Impunerea unui astfel de procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile articolului 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Botoşani
Titlu proiect: Modernizare DJ 291 B Lozna - Dersca - Mihăileni, km 7+900 - 20 +750
Valoare contract fără TVA: 16.769.560,00
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 821.708,44
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin (2) din OUG 34/2006
Descriere: Beneficiarul a impus ca la experienţă similară ofertanţii să prezinte rapoarte de încercări ale unor probe carote de mixture asfaltice. Câştigătorul nu a îndeplint această cerinţă, încălcându-se principiul tratamentului egal.

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 722,754,70

Beneficiar:
Primăria Botoşani
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani
Valoare contract fără TVA: 9.938.911,49
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 487.006,66
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 37 din Directiva 2004/17/CE respectiv art. 45 alin (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare lucrărilor. Impunerea unui astfel de procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile articolului 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Primăria Botoşani
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani
Valoare contract fără TVA: 7.498.093,75
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 367.406,59
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 37 din Directiva 2004/17/CE respectiv art. 45 alin (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare lucrărilor. Impunerea unui astfel de procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile articolului 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Primăria Botoşani
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani
Valoare contract fără TVA: 8.268.735,00
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 405.168,02
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 37 din Directiva 2004/17/CE respectiv art. 45 alin (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare lucrărilor. Impunerea unui astfel de procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile articolului 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Judeţul IAŞI
Preşedintele CJ Iaşi, Constantin Simirad
Beneficiar: Consiliul Judeţean Iaşi
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi-Botoşani
Valoare contract fără TVA: 46.689.165,86
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 2.287.769,13
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin (2) din OUG 34/2006
Descriere: Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să demonstreze că pot avea acces la o linie de credit în valoare de 35 milioane de lei. Ofertanţii au prezentat scrisori bancare asemănătoare, privind liniile de credit, pe unii dintre aceştia i-a exclus, iar ofertantului desemnat câştigător i-a acceptat acelaşi model de scrisoare bancară. Nu a tratat în mod egal ofertanţii privind scrisoarea bancară pentru linia de credit

Control 2 - în lucru

Judeţul BRĂILA

Preşedintele CJ Brăila, Bunea Stancu (centru)

Beneficiar: Consiliul Judeţean Brăila
Titlu proiect: Restructurare şi lărgire a drumului judeţean Viziru, Cuza Vodă, Mihai Bravu
Valoare contract fără TVA: 39.490.259,69
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 1.924.755,26
Încălcări legislaţie:
Descriere: Beneficiarul a folosit ca factor de evaluare "durata de execuţie a lucrărilor". La solicitarea contractantului, perioada de execuţie a fost prelungită de la 180 zile la 530 de zile.

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 1.924.755,26

Primarul Brăilei, Aurel Simionescu
Beneficiar: Municipiul Brăila
Titlu proiect: Modernizare bulevard Dorobanţilor
Valoare contract fără TVA: 99.992.906,29
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 24.498.262,04
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină staţie de asfalt amplasată la distanţa de maxim 80 de km de punctul median al lucrării şi o staţie de betoane amplasată la maxim 50km de punctul median al lucrării

Control 2 - în lucru

Judeţul VRANCEA
Preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan
Beneficiar: Consiliul Judeţean Vrancea
Titlu proiect: Reabilitarea şi modernizarea DJ 205R Costeşti - Poiana Cristei
Valoare contract fără TVA: 5.001.190,38
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 245.058,33
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină staţie de asfalt cu o capacitate de 150t/h, amplasată la distanţa de maxim 75 de km de punctul median al lucrării

Control 2 - în lucru

Judeţul GALAŢI

Preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac

Beneficiar: Consiliul Judeţean Galaţi
Titlu proiect: Îmbrăcăminte bituminoasă e DJ 235 km 18+436 - km 29 +800 Cudalbi - Băleni
Valoare contract fără TVA: 7.195.075,00
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 352.558,68
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină staţie de asfalt cu o capacitate de 160t/h, amplasată la distanţa de maxim 100 de km de punctul median al lucrării. Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să facă dovada că au în cont disponibil neutilizat de 85% din valoare lucrării.

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Galaţi
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi sector km 24+000 - 53+350
Valoare contract fără TVA: 40,797,758,00
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 9.995.450,71
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină staţie de asfalt cu o capacitate de 200t/h, amplasată la distanţa de maxim 80 de km de punctul median al lucrării şi o staţie de betoane cu capacitate de minim 60 mc/h amplasată la maxim 50 km de punctul median al lucrării.

Control 2 - în lucru

Judeţul PRAHOVA

Beneficiar: Municipiul Câmpina
Titlu proiect: Modernizare Calea Daciei
Valoare contract fără TVA: 18.827.946,05
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 922.569,36
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să aibă experienţă în execuţia reţelelor de iluminat. Ofertantul câştigător nu a îndeplinit această cerinţă, beneficiarul luând în considerare experienţa subcontractanţilor.

Control 2 - în lucru

Preşedinţii CJ Prahova şi Dâmboviţa, Mircea Cosma şi Florin Popescu (stânga)

Beneficiar: Parteneriat în Judeţul Prahova şi judeţul Dâmboviţa
Titlu proiect: Reabilitare DJ 101G Tătărani (DJ101D) - Brazi - Tinosu - Sirna - Hăbud - Crivăţu (DN1A) km 0+000 - km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 - km 30+120, judeţul Dâmboviţa
Valoare contract fără TVA: 17.628.781,68
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 4.553.376
Încălcări legislaţie: Încălcarea art. 44, art. 186 şi art. 190 din OUG 34/2006, precum şi art. 5 din contractul de finanţare SMIS 1129
Descriere: Prin decizia CNSC de remediere a documentaţiei de atribuire s-a constatat încălcarea legislaţiei privind achiziţiile publice prin stabilirea unor cerinţe nelegale de calificare, iar prin neexercitarea căii de atac, acestea au fost recunoscute de Autoritatea Contractantă

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 25% - 4.553.376

Beneficiar: Consiliul local Mizil
Titlu proiect: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane
Valoare contract fără TVA: 6,530,119,95
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 319,975,88
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină la data licitaţiei o staţie de mixturi asfaltice la o distanţă de maxim 100 km de oraşul Mizil

Control 2 - Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare -5% - 319,975,88

Judeţul TELEORMAN

Preşedintele CJ Teleorman, Liviu Dragnea

Beneficiar: Consiliul Judeţean Teleorman
Titlu proiect: Reabilitare DJ506, Cervenia - Vităneşti- Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000
Valoare contract fără TVA: 47.724.025,15
Procent corecţie financiară propusă: 10%
Valoare corecţie financiară propusă: 2.534.894,87
Încălcări legislaţie: art. 2, alin 1, art. 71 şi art 83 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 3 din Ordinul nr. 51/2009; prevederile art. 5, alin (1)din contractul de finanţare; prevederile art. 9, alin (2) din contractul de finanţare
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 10% - 2.534.894,87

Judeţul ARGEŞ

Preşedintele CJ Arges, Constantin Nicolescu (centru)

Beneficiar: Consiliul Judeţean Argeş
Titlu proiect: Modernizare DJ730: Podul Dâmboviţei (DN73) - Dâmbovicioara - Ciocanu - limita jud Braşov în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii
Valoare contract fără TVA: 9.634.365,00
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 4.553.376
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină în proprietate sau leasing o staţie de mixuri asfaltice montată şi autorizată în judeţul Argeş. Beneficiarul a solicitat ca 50% dintre subcontractanţi să aibă sediul social în judeţul Argeş

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Argeş
Titlu proiect: Modernizare 703I: Muşateşti (DN73) Brăduleţu - Poienile Valsanului în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 - 53+600
Valoare contract fără TVA: 22.074.340,00
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 5.408.213
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a impus ca ofertantul trebuie să deţină în proprietate sau leasing o staţie de mixuri asfaltice montată şi autorizată în judeţul Argeş. Beneficiarul a solicitat ca 50% dintre subcontractanţi să aibă sediul social în judeţul Argeş

Control 2 - în lucru

Judeţul DÂMBOVIŢA

Beneficiar: Parteneriat între municipiul Târgovişte şi comuna Răzvad
Titlu proiect: Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte
Valoare contract fără TVA: 49.992.278,16
Procent corecţie financiară propusă: 10%
Valoare corecţie financiară propusă: 4.899.243,26
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 33 alin. (3) din HG nr 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a solicitat că ofertanţii trebuie să prezinte garanţia de participare valabilă un număr de zile, iar câştigătorul nu îndeplinea această cerinţă

Control 2 - în lucru

Judeţul OLT

Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare de drum judeţean DJ 604, km 36+717 - 74+749
Valoare contract fără TVA: 16,994,012,00
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 832.706,59
Încălcări legislaţie: Nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să facă dovada deţinerii unei staţii de mixturi asfaltice cu o productivitate de cel puţin 80t/h în judeţul Olt sau că7 are contract de colaborare cu altă societate din judeţul Olt şi să fie amplasată la o distanţă de maxim 40km de lucrare. Beneficiarul a solicitat ca ofertantul să nu subcontracteze un procent mai mare de 10% şi numai cu un singur asociat sau subcontractant.

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt
Titlu proiect: Reabilitare şi modernizare DJ 648-limita judeţului Vâlcea -Vitomireşti
Valoare contract fără TVA: 3.072.640
Valoare procentuala corecţie financiară: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 150.559,36
Încălcări legislaţie: nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: Beneficiarul a solicitat ca ofertantul să deţină staţie de preparat mixturi asfaltice în judeţul Olt la o distanţă de maxim 50 km de lucrare şi o staţie de betoane autorizată pe raza judeţului Olt la o distanţă maximă de 60 km de lucrare

Control 2 - în lucru

Judeţul ALBA

Beneficiar: Municipiul Blaj
Titlu proiect: Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu
Valoare contract fără TVA: 257.000,00
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 12.593
Încălcări legislaţie: Nerespectarea prevederilor art. 11, alin 7 din HG nr. 925/2006 şi ale art. 45 din OUG nr. 34/2006
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare a lucrărilor. Impunerea unui procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile articolului 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucruBeneficiar: Municipiul Blaj
Titlu proiect: Modernizarea străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj
Valoare contract fără TVA: 3.300.000
Valoare procentuala corecţie financiară- 5%
Valoare corecţie financiară propusă- 161.700
Încălcări legislaţie: nerespectarea prevederilor art. 9 din HG nr. 925/2006 şi ale art. 188 din OUG nr. 34/2006
Descriere: Beneficiarul a impus cerinţe de calificare disproporţionate în raport cu natura si complexitatea contractului de lucrări

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 161.700

Beneficiar: Municipiul Blaj
Titlu proiect: Modernizarea străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj
Valoare contract fără TVA: 248.000
Valoare procentuala corecţie financiară- 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 24.304
Încălcări legislaţie: Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. 7 din HG nr. 925/2006
Descriere: Beneficiarul a impus îndeplinirea unor criterii de calificare pentru subcontractanţi

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 24.304


Judeţul MUREŞ

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş
Titlu proiect: Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C
Valoare contract fără TVA: 17.057.094,49
Procent corecţie financiară propusă: 5%
Valoare corecţie financiară propusă: 835.797,63
Încălcări legislaţie: Nerespectarea prevederilor art. 45 din OUG nr. 34/2006
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare a lucrărilor. Impunerea unui procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile articolului 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Judeţul ILFOV

Preşedintele CJ Ilfov, Cristache Rădulescu

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier pe DJ 301 Pantelimon (DN 3) Cernica - Tanganu, km 0+000 - km 13+000
Valoare contract fără TVA: 38.696.050,00
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 9.480.532,25
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier DJ 101B DN1 - Snagov - Gruiu km 17+000 - km 35+000
Valoare contract fără TVA: 40.154.758,00
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 9.837.915,71
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier DJ 401D Darasti - 1 Decembrie km 0+000 - km 5+500
Valoare contract fără TVA: 6.999.551,46
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 1.714.890,11
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizarea sistem rutier DJ 602, centura Domneşti km 5+000 - km 9+975
Valoare contract fără TVA: 11.171.324,44
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 2.736.974,49
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 - Buftea, km 0+000 - km 12+000
Valoare contract fără TVA: 16.411.899,00
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 4.020.915,26
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier pe DJ 200, centura Ştefăneşti - Dascălu - Grădiştea, km 6+200 - km 27+225
Valoare contract fără TVA: 25.967.792,90
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 6.362.109,26
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV, Afumaţi - Găneasa, km 17+200 - km 21+500
Valoare contract fără TVA: 6.347.584
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 1.555.158,08
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V, Găneasa - Brăneşti, km 21+500 - km 28+700
Valoare contract fără TVA: 10.011.889,00
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 2.452.912,81
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%

Beneficiar: Consiliul Judeţean Ilfov
Titlu proiect: Modernizare sistem rutier pe DJ 101C, DN1 Căldăruşani km 0+000 - km 10+780, respectiv km 14+700 - km 21 + 072
Valoare contract fără TVA: 17.906.872,78
Procent corecţie financiară propusă: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 4.387,183,83
Încălcări legislaţie: Încălcarea dispoziţiilor art. 17, art. 2(2), art. 71, art. 83 (3) din OUG 34/2006, art. 8(1), 11(3), 27(3) din HG 925/2006 şi art. 3 din Ordinul nr. 51/2009 al ANRMAP
Descriere: Beneficiarul a utilizat în mod nejustificat procedura restrânsă accelerată

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 0%


Judeţul DOLJ

Preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa

Beneficiar- Consiliul Judeţean Dolj
Titlu proiect- reabilitare şi modernizare DJ 561, tronsonul Segarcea- Carna (Dunăreni), judeţul Dolj
Valoare contract fără TVA- 26.481.478,14
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 6.487.962,14
Încălcări legislaţie- nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere: beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să facă dovada deţinerii a uneia sau mai multor staţii de asfalt şi să se afle amplasată la o distanţă de maxim 80 km de Craiova

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Dolj
Titlu proiect- reabilitare şi modernizare DJ 606, Craiova (DN65)-limita judeţului Mehedinţi
Valoare contract fără TVA- 53.289.513,02
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 13.055930,69
Încălcări legislaţie- nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere- Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să facă dovada deţinerii a două sau mai multor staţii de mixturi asfaltice a căror capacitate de producţie însumată să fie de minim 160 to/h, în funcţiune la data licitaţiei şi care să se afle amplasate la o distanţă de maxim 80 km de Craiova

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Craiova
Titlu proiect - Fluidizarea traficului rutier în municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest prin reabilitarea bvd Decebal-Dacia
Valoare contract fără TVA- 26.196.609,87
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 6.418.169,42
Încălcări legislaţie- nerespectarea art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Descriere- Beneficiarul a solicitat ca ofertanţii să facă dovada deţinerii unei staţii de mixturi asfaltice amplasată la o distanţă de maxim 50 km de Craiova şi o staţie de betoane atestată de minim 60 mc/zi amplasată la maxim 50 km de Craiova.

Control 2 - în lucru

Judeţul ARAD

Preşedintele CJ Arad, Nicolae Ioţcu

Beneficiar: Consiliul Judeţean Arad
Titlu proiect: Modernizarea tronsonului Juliţa- Mădrigeşti, componentă a traseului turistic E68 - Moneasa
Valoare contract fără TVA: 25.971.444
Valoare procentuala corecţie financiară: 25%
Valoare corecţie financiară propusă: 6.363.003,78
Încălcări legislaţie: art. 45 alin. (1) şi (2) din OUG 34
Descriere- Beneficarul a impus un procent de subcontractare a lucrărilor. Impunerea unui procent de subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile art. 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Judeţul TIMIŞ

Preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc
Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş
Titlu proiect: Reabilitarea DJ 682 limita judeţului Arad- Periam.Saravale- Sânnicolau Mare, km 129+200- km 153+200, L=24 km
Valoare contract fără TVA- 23.950.450
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 5.867.860,25
Încălcări legislaţie- art. 178 alin (2) şi art 188 alin (3) lit b) şi c)din OUG 34 şi art 8 alin. 1 din HG 925/2006
Descriere- Beneficiarul a impus cerinţe minime de calificare:
- execuţia a cel puţin următoarele cantităţi de lucrări: 260.000 mc terasamente şi 100.000 t mixturi asfaltice,
- ca tot personalul cheie să aibă experienţă specifică pentru cel puţin un contract de valoare similară cu valoare estimată a contractului de lucrări

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş
Titlu proiect- reabilitare DJ 592, Buziaş- Lugoj, km 25+000-54+200, lungime 29.2 km
Valoare contract fără TVA- 28.700.896
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 7.031.719, 52
Încălcări legislaţie- art. 178 alin (2) şi art 188 alin (3) lit b) şi c)din OUG 34 şi art 8 alin. 1 din HG 925/2006
Descriere-Beneficiarul a impus cerinţe minime de calificare:
- execuţia a cel puţin următoarele cantităţi de lucrări: 250.000 mc terasamente şi 105.000 t mixturi asfaltice, betoane în structuri 2,200 mc, poduri 2000 mp,
- ca tot personalul cheie să aibă experienţă specifică pentru cel puţin un contract de valoare similară cu valoare estimată a contractului de lucrări

Control 2 - în lucru

Beneficiar: Parteneriatul dintre Judeţul Timiş şi Oraşul Buziaş
Titlu proiect- Centura Nord- Vest de ocolire a oraşului Buziaş
Valoare contract fără TVA- 9.733.757,99
Valoare procentuala corecţie financiară- 5%
Valoare corecţie financiară propusă- 476.954,14
Încălcări legislaţie - art. 178 alin (2) şi art 188 alin (3) lit b) şi c)din OUG 34 şi art 8 alin. 1 din HG 925/2006
Descriere-Beneficiarul a impus cerinţă minimă de calificare ca tot personalul cheie să aibă experienţă specifică pentru cel puţin un contract de valoare similară cu valoare estimată a contractului de lucrări

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 5% - 476.954,14

Judeţul SĂLAJ

Preşedintele CJ Sălaj, Tiberiu Marc

Beneficiar: Consiliul Judeţean Sălaj în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj
Titlu proiect: Reabilitare drum Ciucea- Crasna- Varsolt
Valoare contract fără TVA- 43.382.333,88
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 10.628.671,80
Încălcări legislaţie- art 45 alin. (1) şi (2) din OUG 34 şi art. 75 alin 5,6
Descriere: Beneficiarul a impus un procent de subcontractare a lucrărilor. Impunerea unui procent la subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile art. 37 din Directiva 2004/17/EC. Nu s-a respectat termenul minim între data de transmitere spre publicare în KOUE a anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă a aplicat reducerea termenului cu 5 zile deşi nu a fost publicată întreaga documentaţie.

Control 2 - în lucru

Judeţul SATU - MARE

Preşedintele CJ Satu Mare, Csehi Árpád Szabolcs
Beneficiar- CJ Satu Mare
Titlu proiect- Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul Satu Mare- DJ 109L Negreşti- Oaş
Valoare contract fără TVA- 25.166.417
Valoare procentuala corecţie financiară- 25%
Valoare corecţie financiară propusă- 6.165.772,17
Încălcări legislaţie- art 45 alin. (1) şi (2) din OUG 34
Descriere-Beneficarul a impus un procent de subcontractare a lucrărilor. Impunerea unui procent de subcontractare este în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale ce a preluat dispoziţiile art. 37 din Directiva 2004/17/EC

Control 2 - în lucru

Judeţul MARAMUREŞ

Preşedintele CJ Maramureş, Mircea Man (stânga)
Beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş
Titlu proiect: Reabilitare traseu drum judeţean Baia Sprie (DN 18)- Cavnic (DJ184)- Ocna Jugatag (DJ 109 F)- Călineşti (DJ 185) Bârsana (DJ 185)
Valoare contract fără TVA- 68.136.709,08
Valoare procentuala corecţie financiară: 10%
Valoare corecţie financiară propusă : 6.677.397,49
Încălcări legislaţie: -
Descriere: a) introducerea unei limitări cu privire la dreptul operatorului economic care participă la o procedură, de a se asocia în funcţie de liberul consimţământ al părţilor în vederea îndeplinirii contractului, fără a fi declarat subcontractant
b) modificarea, pe parcursul derulării procedurii, a unei cerinţe minime de calificare

Control 2 - corecţie financiară aplicată prin nota de constatare - 10% - 6.677.397,49

Citește și: