Sorina Ionaşc
8288 vizualizări 17 iul 2015

"În materie fiscală, legiuitorul trebuie să promoveze o atitudine echilibrată şi raţională, de natură a nu genera disfuncţionalităţi care, ulterior, să necesite frecvente corectări de ordin legislativ. În acest sens, în elaborarea unui nou Cod fiscal nu ar trebui promovate politici care generează fiscalităţi excesive, dar nici relaxări accentuate. Măsurile de austeritate ale anului 2010 trebuie să rămână istorie. Revenirea la politici fiscale riscante şi cu consecinţe negative pe termen lung reprezintă o experienţă pe care nu numai clasa politică nu si-o mai poate permite dar, mai ales, costurile acestora nu trebuie să mai fie suportate de cetăţeni", se arată în punctul de vedere.

Şeful statului acuză Codul fiscal ca fiind unul de relaxare fiscală accentuată, nesustenabilă pe termen lung şi fără a include şi măsuri de creştere a colectării veniturilor. În opinia sa, este nevoie şi de o reaşezare sustenabilă a cheltuielilor bugetare, astfel încât cheluirea banului public să fie cât mai raţională.

"Susţinem relaxarea şi simplificarea fiscală prin reducerea unor taxe şi impozite în condiţiile în care sunt asigurate premisele pentru consolidare fiscală şi predictibilitate. Din această perspectivă, considerăm că noul Cod fiscal poate fi pus în aplicare numai după o riguroasă şi temeinică analiză a implicaţiilor întregului set de măsuri fiscale şi bugetare asupra construcţiei bugetului general consolidat, atât pentru anul 2016, cât şi pentru anii următori şi numai cu respectarea obligaţiilor asumate de România şi a legislaţiei interne referitoare la disciplina financiar-bugetară", a transmis Iohannis.

Mai mult, preşedintele avertizează faptul că implementarea noului Cod Fiscal "ar genera implicaţii majore la nivelul construcţiei bugetare pentru următorii ani". În acest sens, el dă exemplul evaluărilor Comisiei Europene şi Fondului Monetar Internaţional, conform cărora obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) ar urma să fie ratat dacă se va pune în aplicare noul Cod Fiscal. Concret, prin măsurile prevăzute de noua legislaţie, s-ar face salturi între deficite mari şi deficite mici, ceea ce denotă instabilitate.

"În absenţa unei ajustări negative de mare amploare pe latura cheltuielilor, cadrul fiscal-bugetar preconizat va fi incompatibil cu menţinerea procesului de consolidare fiscală şi cu respectarea obiectivului bugetar pe termen mediu asumat de Guvern prin documentele oficiale de politică economică, respectiv prin Strategia Fiscal-bugetară 2015-2017 şi prin Programul de Convergenţă 2015 - 2018. Cu alte cuvinte, prin noul Cod fiscal se va înregistra o abatere semnificativă de la cadrul de stabilitate şi predictibilitate asumat prin tratatele europene şi legislaţia internă. În acest sens, se cuvine a fi subliniată diferenţa majoră dintre un deficit bugetar neintenţionat, ca efect al unei dinamici economice nefavorabile, şi un deficit bugetar deliberat, aşa cum este cazul scenariului actual de politică fiscal-bugetară", a mai transmis preşedintele.

Klaus Iohannis susţine că, prin promulgarea Codului Fiscal, România ar fi supusă unor riscuri externe şi interne. Pe plan intern, revenirea la o politică fiscal-bugetară prociclică, într-un moment nepotrivit, pentru că astfel de politici creează dezechilibre masive în recesiune.Nici bugetul convenit pentru apărare, de 2%, n-ar putea fi atins, dacă s-ar promulga noul Cod Fiscal, susţine Iohannis.

De altfel, şeful statului dă şi exemplul Greciei, ajunsă în incapacitate de plată şi susţine că nu este bine să fie stimulată creşterea consumului în detrimentul investiţiilor. În plus, Klaus Iohannis avertizează că noul Cod Fiscal ar afecta obiectivul de aderare la Zona Euro.

"Prin inducerea unui deficit bugetar semnificativ mai mare se ignoră angajamentele bugetare asumate de România la nivel european. În contextul economic actual, considerăm că implementarea noului Cod fiscal comportă serioase rezerve de oportunitate, având în vedere, în principal, reversarea procesului de consolidare fiscală, realizare pe care România a obţinut-o, în perioada post-criză, cu ajustări şi eforturi semnificative. În acest sens este şi poziţia Consiliului Fiscal, potrivit căruia „implementarea prevederilor noului Cod Fiscal este de natură să antreneze o deviaţie permanentă şi de proporţii” în raport cu obiectivele asumate de România, fiind vorba de un „derapaj deliberat, în flagrantă contradicţie cu principiile şi regulile instituite atât de legislaţia naţională, cât şi de tratatele europene”", a mai scris Iohannis.

Citește și: