Sorina Ionaşc
1206 vizualizări 22 apr 2015

După ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să promulge legea finanţării partidelor politice, subliniind, printre altele, că există pericolul ca împrumuturile să fie, de fapt, donaţii ”deghizate”, membrii comisiei de Cod Electoral au modificat prevederile la acest capitol, conform sugestiilor făcute de şeful statului.

Concret, în noua formă a legii, partidele vor putea face împrumuturi, de la persoane fizice sau juridice, doar prin virament bancar şi vor fi nevoiţi să restituie banii în termen de maximum trei ani.

Dacă nu se respectă termenul de restituire, atunci împrumuturile intră la categoria de donaţii şi se supun prevederilor referitoare la acestea. 

CITEŞTE AICI RAPORTUL COMISIEI DE COD ELECTORAL

Pe 10 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să promulge legea finanţării partidelor politice, trimiţând-o înapoi în Parlament pentru reexaminare.

Printre nemulţumire pe care le-a avut şeful statului, subliniate în comunicatul de presă, se numără şi faptul că faptul că împrumuturile de la persoane fizice şi juridice, ca variantă de sursă de finanţare a unui partid, "poate fi o normă juridică de natură să perpetueze dependenţa mediului politic de mediul de afaceri şi poate fi de natură să eludeze plafoanele stabilite atât pentru împrumuturi, cât şi pentru donaţii (eventual, prin donaţii deghizate sub formă de împrumuturi), a căror restituire nu va fi solicitată".

Un punct de vedere negativ a primit şi prevederea referitoare la donaţii. Potrivit preşedintelui, se poate interpreta faptul că este permisă acceptarea donaţiilor, făcute cu scopul de a obţine un avantaj politic, şi astfel s-ar ajunge la încălcarea pluralismului politic.

"În opinia noastră, coroborarea prevederilor menţionate conduce la concluzia că neîndeplinirea sarcinii de către partidul donatar în termenul şi în condiţiile prevăzute de contractul de donaţie şi neexercitarea de către donator a acţiunii în executarea sarcinii ori a acţiunii în revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii în termenul general de prescripţie au drept consecinţă directă eludarea Art. 5 alin. (2), (3), (4) şi (5) şi depăşirea valorilor maxime ale donaţiilor ce pot fi primite într-un an fiscal. Acţiunea în executarea sarcinii, precum şi acţiunea în revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii sunt subordonate principiului disponibilităţii ce guvernează procesul civil, la care este de presupus că donatorul nu va recurge niciodată, atunci când donaţia este făcută cu scopul evident de a obţine un avantaj politic, cu aceeaşi consecinţă a încălcării principiului pluralismului politic prevăzut în Art. 8 alin. (1) din Constituţie", se mai arată în comunicatul Preşedinţiei.
 

Citește și: