Cristian ANDREI
7566 vizualizări 5 iun 2013

Parlamentarii au continuat dezbaterile pe propunerile de modificare a Constituţiei, în a treia a zi de lucru în comisia condusă de Crin Antonescu respingând amendamentul BOR privind recunoaşterea rolului Bisericii Ortodoxe şi a celorlate culte în istori şi viaţa societăţii româneşti. Antonescu a declarat că acest amendament va fi regăsit în preambulul Legii Fundamentale.

După ce marţi au decis că stema se va întoarce pe tricolor, astăzi aleşii au instituit interdicţia profanării drapelului. De asemenea, parlamentarii au adus o serie de adăugiri la capitolul referitor la mass-media, astfel încât trusturile de presă vor fi obligate să-şi declare atât sursa de finanţare, cât şi acţionariatul. 

Comisia de revizuire a Constituţiei a respins amendamentul PNL privind introducerea votului obligatoriu. Amendamentele privind reducerea vârstei de vot la 16 sau 17 ani au fost respinse. Amendamentul senatorului Mihai Răzvan Ungureanu privind votul prin corespondenţă a fost şi el respins.

Comisia de revizuire a Constituţiei a aprobat amendamentul prin care "la muncă egală sau de valoare egală, femeile au aceiaşi remuneraţie cu bărbaţii".

În cadrul Comisiei de revizuire a Constituţiei s-a decis adoptarea unui amendament propus de parlamentari de la PNL prin care "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie". Prin adoptarea acestui amendament, practic, căsătoriile între persoanele de acelaşi sex sunt interzise.

Comisia de revizuire a Constituţiei a discutat despre răspunderea magistraţilor în cazul erorilor judiciare. La finalul dezbaterilor s-a adoptat noul articol 52, alin 3 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Gândul transmite live text dezbaterile din comisia de revizuire a Constituţiei.

UDATE 17.45 Comisia de revizuire a Constituţiei a încheiat cea de-a treia zi a lucrărilor.

UDATE 17.40 Comisia de revizuire a Constituţiei a discutat despre răspunderea magistraţilor în cazul erorilor judiciare. La finalul dezbaterilor s-a adoptat noul articol 52, alin 3 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

"Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea este stabilită în condiţiile legii, inclusiv în ceea priveşte răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. Statul exercită dreptul de regres în condiţiile legii", a fost textul votat de Comisia de revizuire, cu 15 voturi "pentru" şi niciun vot împotrivă.

UDATE 17.20  Amendamentul PP-DD prin care "exercitarea funcţiei de către demnitari şi/sau funcţionari, cu rea credinţă sau gravă neglijenţă atrage răspunderea patrimonială a acestora", a fost respins.

UDATE 16.55 Comisia de revizuire a Constituţiei a revizuit articol 48, alin 1 privind familia, dar nu a acceptat varianta propusă de Biserica Ortodoxă. Au fost 15 voturi "pentru" şi trei abţineri.

" Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor", este noul text al articolului 48, alin 1.

Patriarhul Daniel a transmis, în numele BOR, un amendament prin care „Familia, elementul natural şi fundamental al existenţei dezvoltării societăţii, se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora  şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor şi beneficiază de sprijin şi ocrotire din partea statului şi a societăţii”, se arată în amendamentul  BOR.

UDATE 16.35 Comisia de revizuire discută despre articolele privind dreptul de proprietate. PSD sau Victor Ponta nu au depus vreun amendament pentru confiscarea maşinilor cu care se comit infracţiuni.

♦ A fost adoptat cu unanimitate de voturi un amendament al PNL  prin care "dreptul de proprietate, precum şi creanţele  impotriva statului, sunt garantate. Creantele impotriva statului au acelasi regim juridic ca şi contributiile fiscale". Iniţiatorul amendamentului, senatorul PNL, Tudor Chiuariu,  a explicat că atunci când statul are de luat bani blochează conturile, dar cetăţeanul nu are ce face când are de primit bani de la stat.

♦ Comisia de revizuire a respins amendamentele senatorului PNL, Ioan Ghişe privind dreptul de proprietate.

Art.44.- (3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

Art.44.- (3) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

UPDATE 16.30  Comisia de revizuire a Constituţiei a aprobat amendamentul prin care "la muncă egală sau de valoare egală, femeile au aceeaşi remuneraţie cu bărbaţii".

UPDATE 16.25 A fost modificat articolul 142, alin 2, privind munca şi protecţia socială.

"Persoanele care îşî desfăşoară activitatea în temeiul unui raport de muncă au drepturi la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea în muncă, regimul de muncă al femeilor şi tinerilor, instituirea salariului minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege", este noul text aprobat de Comisia de revizuire a Constituţiei.

El a înlocuit vechiul text, care era formulat astfel: "Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege".

UPDATE 16.20 Amendamentul Forumului constituţional prin care partidele care militează împotriva statului de drept sunt neconstituţionale a fost respins.

"Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale", era textul complet al amendamentului propus de Forumul constituţional.

UPDATE 16.15 Amendamentul PSD privind domiciliul candidaţilor a fost aprobat.

"Pot participa la alegerile pentru Camera Deputaţilor, pentru Senat  şi pentru funcţia de Preşedinte al României numai candidaţii care au avut domiciliul în România cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor", se arată în amendamentul PSD şi aprobat de Comisia de revizuire.

UPDATE 16.10 Comisia de revizuire a Constituţiei a respins amendamentul prin care Parlamentul era dizolvat dacă voinţa poporului, exprimată la referendum, nu este legiferată în maxim şase luni de la data acestuia.

"Voinţa poporului, exprimată prin referendum, este legiferată în mod obligatoriu în maximum 6 luni de la data referendumului, în caz contrar, Camera Deputaţilor şi Senatul sunt dizolvate de drept", era textul amendamentului respins.

UPDATE 16.05 Amendamentul unor foşti parlamentari PP-DD privind cota de 30% pentru femei pe lista de candidaturi a fost respinsă

" În propunerile partidelor pentru candidaturile pentru Parlamentul României, Parlamentul European şi Consiliile Locale, Judeţene sau Regionale trebuie să existe o cotă de reprezentare pentru femei de minim 30% din candidaturi", se arăta în amendamentul propus pentru revizuirea Constituţiei.

UPDATE 15.55 Amendamentul senatorului Mihai Răzvan Ungureanu privind votul prin corespondenţă a fost respins

"Cetăţenii romîni cu drept de vot care au reşedinţa sau domiciliul în străinatate pot vota prin corespondenţă, în condiţiile legii organice. Legea nu poate interzice sau restrânge acest drept", era amendamentul propus de Ungureanu pentru revizuirea Constituţiei.

UPDATE 15.50 Amendamentele privind reducerea vârstei de vot la 16 sau 17 ani au fost respinse.

UPDATE 15.45 Comisia de revizuire a Constituţiei a respins amendamentul PNL privind introducerea votului obligatoriu.

UPDATE 15.40 Amendamentul privind drepturile animalelor a fost respins.

"Recunoscând animalele ca fiinţe simţitoare şi sensibile, care percep suferinţă fizică şi psihică, statul şi cetăţenii au obligaţia să asigure dreptul la viaţă al animalelor, respectul pentru animale şi demnitatea lor, luând măsurile necesare pentru a le proteja. Dispoziţiile constituţionale privind drepturile animalelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor, cu legile, pactele şi celelalte tratate internaţionale la care România este parte", era textul noului amendament.

Parlamentarii l-au respins, motivând că este prost formulat.

"Dar ce facem cu oile, vacile, găinile, este o formulare greşită", a spus deputatul PNL, Petre Roman.

UPDATE 15.35 A fost abrogat articolul 135, alin 2 din Constituţie care prevedea "statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept" privind un mediu sănătos şi echilibrat ecologic.

UPDATE 15.30 Articolele din Legea Fundamentală privind dreptul la ocrotirea sănătăţii au rămas neschimbate, amendamentale propuse fiind respinse.

UPDATE 14.45 Comisia de revizuire a Constituţiei a adoptat modificarea articolului 33, alin 2 din Legea Fundamentală privind accesul liber la cultură.

Noul articol votat de Comisia de revizuire prevede că “statul garantează accesul la cultură şi dreptul tuturor persoanelor de a participa neîngrădit la viaţa culturală şi de a-şi manifesta propriile practici culturale, cu condiţia respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.

Vechiul text, care a fost înlocuit, stipula că “libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită”.

 

 

Citește și: