Gandul.info
Gabriel Pecheanu
563 vizualizări 29 dec 2017

”Sesizarea este justificată de încălcarea, în cadrul procedurii de reexaminare a legii menţionate, a deciziei anterioare a CCR (nr. 612/2017), privitoare la aceeaşi lege, prin care a fost admise observaţiile de neconstituţionalitate formulate de PNL. (...) Solicităm Onoratei Curţi să constate că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, adoptată în procedura reexaminării, este neconstituţională ca urmare a nerespectării de către Parlamentul României a obligaţiei constituţionale prevăzute de art. 147 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Senatorii PNL apreciază că forul legiuitor nu a pus conţinutul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, în deplin acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 612 din data de 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 922 din 23 noiembrie 2017, menţinând în cuprinsul legii prevederi neconstituţionale, încălcând astfel dispoziţiile art. 147 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

”În urma cererii de reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 147 alineatul (2) şi alineatul (4) din Constituţia României, republicată. (...) Întrucât Curtea a stabilit expressis verbis prin Decizia nr. 612/2017 că Parlamentul este îndreptăţit să stabilească printr-o lege distinctă data referendumului, legiuitorul nu putea interveni asupra textului în modul în care a facut-o fără a nesocoti puterea de lucru judecat a deciziilor Curţii Constituţionale”, se mai arată în comunicatul liberalilor.

În opinia acestora, conţinutul alineatului (4) al articolului 6 adoptat în urma reexaminării cuprinde norme contrare celor hotărâte prin Decizia nr. 612/2017 evidenţiind intenţia clară a Parlamentului de-a păstra soluţia legislativă constatată a fi afectată de vicii de neconstituţionalitate.

”Reglementarea actuală a alineatului (4) al articolului 6, coroborată şi cu art. 15 alin. 1 lit. a) păstrează ca soluţie legislativă obligaţia Guvernului de a aduce la cunoştinţă publică data referendumului naţional, printr-un act normativ propriu (hotărâre de Guvern) şi introduce o determinare în timp a datei referendumului (“în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzută la art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată, calculată de la data adoptării de către Parlament a proiectului legii constituţionale”) în condiţiile în care Decizia nr. 612/2017 a statuat două imperative clare în materia organizării referendumului. Prin prisma prevederilor constituţionale care îi conferă competenţa de a declanşa un referendum, Parlamentul este îndreptăţit să stabilească printr-o lege data referendumului în cazul revizuirii Legii fundamentale. Revizuirea Constituţiei, ca lege fundamentală a statului, realizându-se printr-o lege de modificare şi/sau completare a acesteia, este firesc ca actul normativ referitor la organizarea referendumului să fie tot o lege.
Pentru a conferi eficacitate demersului legislativ de adoptare a legii de revizuire, incluzând şi reglementarea etapei finale a acestuia, Parlamentul este îndreptăţit să stabilească, printr-o lege distinctă, data referendumului, fixând astfel în timp momentul la care legea pe care a adoptat-o va fi supusă aprobării populare. Prin urmare, data referendumului trebuie stabilită printr-o lege distinctă şi ulterior adoptată celei care reglementează chiar materia referendumului (Legea nr. 3/2000)”, se mai specifică în sesizarea senatorilor PNL.

Conform documentului, în urma Deciziei nr. 612/2017 care a declarat neconstituţională abrogarea art. 15 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 3/2000 pentru faptul că această abrogare împiedică Parlamentul să stabilească printr-o lege distinctă data referendumului, Parlamentul nu avea competenţa să reglementeze într-o formă şi cu un nou conţinut diferite art. 15 alin. 1 lit a) din Legea nr. 3/2000, întrucât acesta a rămas în vigoare ca urmare a declarării neconstituţionalităţii abrogării.

”Pentru aceste considerente apreciem ca legea adoptată în urma reexaminării încalcă art.147 alineatele (2) şi (4) din Constituţia României, republicată. Semnatarii prezentei sesizări apreciem că textul reformulat şi adoptat în urma reexaminării, al articolului 6, alineatul (4), teza a doua din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului încălcă şi dispoziţiile art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată care prevăd că: <Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.>”, susţin semnatarii sesizării de neconstituţionalitate.

Potrivit acestora, dacă legiuitorul constituant ar fi dorit să stabilească o dată fixă pentru organizarea referendumului în raport de data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire, nu ar fi stabilit un termen maximal de cel mult 30 de zile, având opţiunea unei determinări calendaristice ca “referendumul să fie organizat în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire“.

”Termenul maximal de cel mult 30 de zile permite asigurarea unui mecanism procedural complet, care să confere eficacitate demersului legislativ de adoptare a legii de revizuire, incluzând şi reglementarea etapei finale a acestuia a referendumului. A stabili chiar prin legea care reglementează materia referendumului (valabilă pentru toate formele de referendum) că data organizării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei nu poate fi alta decât ultima duminică a perioadei de 30 de zile, lipseşte de eficienţă norma constituţională prevăzută de art. 151 alin. (3) şi limitează nejustificat dreptul Parlamentului de a stabili printr-o lege distinctă şi ulterioară o dată a referendumului care să fie cuprinsă în interiorul termenului constituţional de 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire. Semnatarii prezentei obiecţii de neconsituţionalitate apreciem că Parlamentul, parcurgând procedura de reexaminare şi adoptând Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, în forma care face obiectul controlului de constituţionalitate, nu a respectat prevederile constituţionale cuprinse în art. 147 alin. (2) şi alin. (4) referitoare la efectele deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, care prevăd obligaţia sa de a reexamina dispoziţiile din lege constatate ca fiind neconstituţionale”, se mai menţionează în sesizarea liberalilor.

Citește și: