Gandul.info
Iasmina Ardelean
644 vizualizări 27 dec 2017

„În privinţa modificărilor aduse Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, PNL a identificat vicii de neconstituţionalitate de natură a invalida proiectul de lege în ansamblul său, atât în raport cu modalitatea de adoptare a acestuia, cât şi în raport cu reglementări contrare Legii fundamentale, care fac referire al procedura de alegere a conducerii CSM”, potrivit unui comunicat de presă.

PNL argumentează, în textul sesizării, că a fost încălcată prevederea constituţională privind autonomia celor două Camere ale Parlamentului, atât în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a formula amendamente, cât şi în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea raportul comisiei sesizate în fond.

De asemenea, un alt argument este că s-a încălcat dreptul de iniţiativă legislativă.

„Comisia Specială Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei a luat în discuţie şi a aprobat amendamente formulate de alte subiecte de drept decât cele care au drept de iniţiativă legislativă”, se arată în textul sesizării.

Totodată, se precizează că iniţiativa legislativă a încălcat principiul constituţional al bicameralismului, prin faptul că mai multe articole din textul adoptat de Senat nu a făcut parte din textul iniţiativei legislative dezbătute iniţial în Comisia specială şi nici nu a fost dezbătut şi adoptat în prima cameră sesizată, Camera Deputaţilor

În acelaşi timp, PNL consideră că legea restrânge, cu încălcarea prevederilor constituţionale, cadrul de alegere a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

„Totodată, este restrâns dreptul procurorilor de a candida, de a alege şi de a fi aleşi în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, şi dreptul judecătorilor de a candida, de a alege şi de a fi aleşi în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este restrâns. Este operată o discriminare în rândul membrilor CSM (magistraţi vs. reprezentanţi ai societăţii civile). Cu alte cuvinte, judecătorii nu îşi pot exprima opţiunea pentru funcţia de vicepreşedinte, procurorii nu o pot face pentru funcţia de preşedinte, în vreme ce reprezentanţii societăţii civile o pot face. Mai menţionăm şi faptul că este restrânsă posibilitatea ca preşedintele şi vicepreşedintele CSM să provină din rândul judecătorilor, precum şi posibilitatea ca ambele funcţii să fie ocupate de membri ai CSM care provin din rândul procurorilor”, se precizează în textul sesizării.

PNL a sesizat CCR şi în ceea ce priveşte modificările aduse OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

„Au fost sesizate numeroase încălcări ale tehnicii legislative în procesul de elaborare şi a adoptare a proiectului de lege, precum şi instituirea unui regim juridic extraordinar care conferă Guvernului atribuţii ce depăşesc cadrul constituţional”, se arată în comunicat.

În acelaşi timp, a fost sesizată Curtea Constituţională cu privire la Legea de adoptare a Ordonanţei Guvernului 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, PNL constatând o reglementare vădit discriminatorie de natură a genera o supraimpozitare a producătorilor şi distribuitorilor de gaze naturale în raport cu celelalte categorii de contribuabili.

Senatul a adoptat, în 21 decembrie, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind funcţionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspecţia Judiciară, care va funcţiona ca structură cu personalitate juridică în cadrul CSM.

Citește și: