683 vizualizări 9 nov 2017

„Vă solicit o evaluare în cadrul Inspecţiei Judiciare, a opiniilor exprimate public la data de 28 octombrie 2017, de către doamna Judecător Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, referitoare la proiectele de lege pe tema Justiţiei. Cu această ocazie, doamna judecător Cristina Tarcea a afirmat: 'Avem nevoie de voi toţi. Lumea trebuie să ştie că desistarea din partea Ministerului Justiţiei este o monstruozitate, dinainte plănuită. NU TREBUIE SĂ PERMITEM INTRAREA ÎN DISCUŢII GENERALE SAU, ŞI MAI RĂU, PE FOND. Asta nu presupune ca EI SĂ FACĂ TOT CE VOR, IAR NOI SĂ TĂCEM… ÎCCJ a fost mereu alături de VOI !!! Important e să fim uniţi!!! Şi, credeţi-mă, am nevoie mai mult ca niciodată de dvs.'

Vă rog să analizaţi cu întreaga atenţie şi în spiritul dispoziţiilor Constituţiei aceste opinii exprimate de doamna judecător Cristina Tarcea, prin care domnia sa se îndepărtează de la statutul de magistrat, adoptând, în schimb, o atitudine politică, incompatibilă cu poziţia sa de reprezentant al puterii judecătoreşti", se arată în sesizarea transmisă de preşedintele Senatului.

Tăriceanu spune că preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie a încălcat grav prevederile legale, potrivit cărora magistraţii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.

„Mă întreb cum va putea doamna Cristina Tarcea să-şi exercite funcţia de judecător, cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea – aşa cum este obligată prin art.3 alin.(2) al Codului deontologic – dacă acum face un apel public adresat colegilor săi de breaslă, de a se opune dezbaterii în forul legislativ al ţării a unor proiecte de lege care vizează în modul cel mai direct întărirea independenţei justiţiei. Cer Inspecţiei Judiciare să constate că prin apelul doamnei judecător Cristina Tarcea, domnia sa îşi asumă deliberat poziţia de aderenţă la o grupare de putere ilegitimă, atâta vreme cât îndeamnă judecătorii ”să nu permită intrarea în discuţii generale sau, şi mai rău, pe fond” a unei propuneri legislative, asumate până la urmă, de un grup de parlamentari. Vă rog să sesizaţi aici nu numai o atitudine iresponsabilă de frondă instituţională, ci o încălcare flagrantă a principiului constituţional al separaţiei celor trei puteri în stat. Potrivit acestui principiu, este un atribut al puterii legislative şi al celei executive prin delegare constituţională, să iniţieze proiecte de lege. În fond, această activitate constituie un act de politică legislativă, rezervat prin Constituţie colaborării între puterea executivă şi cea legislativă", se mai arată în adresă.

Totodată, preşedintele Senatului sesizează că: „doamna judecător Cristina Tarcea contestă, de pe înalta poziţie pe care o ocupă şi cu toată influenţa care derivă din aceasta, dreptul constituţional al Parlamentului de a legifera şi, în plus, face apel la nesupunere. Cum judecătorii nu au modalităţi instituţionale de intervenţie în activitatea legislativă sau de a se opune formal adoptării unei anumite legi, rămâne ca doamna Cristina Tarcea să explice cum înţelege domnia sa ca membrii puterii judecătoreşti ”să nu permită intrarea în discuţii generale sau, mai rău, pe fond ” a unor propuneri legislative. Să fie vorba de chemarea la nesupunere civică, la adunări publice? Este acesta un standard de conduită profesională a unui magistrat? Domnia sa incită judecătorii la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi ameninţă Parlamentul extrem de transparent. Prin această atitudine, doamna Cristina Tarcea exercită presiuni asupra membrilor Parlamentului pentru a-i timora cu ameninţarea voalată că ar putea să intre într-un malaxor procedural prin metode de represiune penală a căror eficienţă a fost deja verificată".

 

Citește și: